Zúčastněné knihovny

Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly je specializovanou knihovnou pro oblast zemědělství, potravinářství, zemědělské ekonomiky, lesnictví a související obory.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, je největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, půjčuje e-knihy a čtečky, poskytuje přístup do sítě internetu a k elektronickým databázím a také služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Dále poskytuje informace o literatuře, regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy a veřejnost.

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze je v současné době největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na výtvarné umění a příbuzné obory (architektura, sochařství, malířství, kresba, grafika a užitá grafika, umělecké řemeslo, umělecký průmysl, design, fotografie, teorie a kritika umění, dějiny, kulturní dějiny, pomocné vědy historické, genealogie, archeologie, film, divadlo, tanec, památková péče, restaurátorství, typografie atd.). Ve svých fondech má knihovna řadu významných uměleckých encyklopedií, slovníků výtvarných umělců, ikonografických, místopisných, heraldických a dalších odborných příruček. Významnou součástí fondu jsou i výstavní a aukční katalogy, průvodce, předlohy. Knihovní fond je zároveň tvořen mnoha tituly uměleckých a odborných časopisů.

Hledání v archivu