Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Adresa webu knihovny:

http://www.cbvk.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Hledání v archivu