Pravidla formulace dotazu

Přesná formulace dotazu
Pokuste se dotaz formulovat přesně a uvést údaje, které již znáte. Znalost souvislostí nám značně usnadní hledání odpovědi a také ušetří zbytečnou práci s objevováním již objeveného.

Otázky, týkající se hardwaru či softwaru
Pokud máte problém se svým počítačem, je lépe vyhledat počítačového technika.

Právní dotazy
Pokud máte nějaký dotaz z oblasti práva, nepotřebujete knihovníka, nýbrž právníka. Knihovny vám mohou podat informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka.

Dotazy z nejrůznějších oblastí
Snažíme se vždy odpovědět na dotazy ze všech oborů, berte ale do úvahy možnosti knihoven a knihovníků. Často je lepší adresovat dotaz jiné instituci, specializované na daný obor.

Referáty a otázky ke zkouškám
Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více.

Zpracovávání rešerší
Pokud potřebujete vypracovat rešerši na dané téma, můžete se obrátit na svou knihovnu, která vám poskytne bližší informace o této službě. Rešeršní služby jsou obvykle placené a řídí se pravidly a ceníkem knihoven, které tuto službu poskytují.

Hledání v archivu