Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Adresa webu knihovny:

http://www.kfbz.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru, dotazy spojené s regionem a dotazy z ostatních oborů.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Antropologie, etnografie, Biologické vědy, Divadlo, film, tanec, Ekonomické vědy, obchod, Filozofie a náboženství, Fyzika a příbuzné vědy, Geografie. Geologie. Vědy o zemi, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Hudba, Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy, Jazyk, lingvistika a literatura, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Lékařství, Matematika, Politické vědy. Vojenství, Právo, Psychologie, Sociologie, Technika, technologie, inženýrství, Tělesná výchova a sport. Rekreace, Umění, architektura, muzeologie, Výchova a vzdělávání, Výpočetní technika, Zemědělství

Hledání v archivu