Knihovna Jana Drdy Příbram

Adresa webu knihovny:

http://www.kjd.pb.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem. Dále zodpovídá dotazy z oboru knihovnictví, výchovy a vzdělávání a historie.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Výchova a vzdělávání

Hledání v archivu