Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Adresa webu knihovny:

http://www.kjm.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru, dotazy spojené se svým regionem a   osobností Jiřího Mahena. Dále zodpovídá dotazy orientační, bibliografické, faktografické a referenční.

 

 

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Umění, architektura, muzeologie, Jazyk, lingvistika a literatura, Hudba, Divadlo, film, tanec, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Hledání v archivu