Knihovna Akademie věd České republiky

Adresa webu knihovny:

http://www.lib.cas.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem. Knihovna zodpovídá dotazy na české a zahraniční biografické údaje ze všech oborů.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Jazyk, lingvistika a literatura, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Hledání v archivu