Zúčastněné knihovny

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov je univerzální veřejnou knihovnou s profesionálními knihovníky, kterou coby příspěvkovou organizaci zřizuje Město Turnov. Tradice založení sahá do roku 1820. Dnes poskytuje své knihovnické a informační služby na 4 místech po městě.

Městská knihovna Ostrov

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je Město Ostrov. Organizační složkou knihovny je Kronika Města Ostrov. Jsme veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem – knihy, brožury, periodika, mapy, audiovizuální dokumenty (CD, LP, DVD, zvukové knihy), elektronické zdroje, filmy, společenské hry. Fond knihovny je dostupný prostřednictvím našich katalogů. V knihovně je umožněn přístup i do elektronických bází dat – našich i hostitelských, online komunikaci s uživateli. Poskytujeme absenční a prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby, informační, reprografické a rešeršní služby, rezervaci dokumentů. Pořádáme kulturní akce pro školy a širokou veřejnost. Nabízíme pronájem počítačové učebny a výstavního sálu - „Oranžerie Václava Havla“. Cíle a směřování knihovny jsou: - být multikulturním centrem pro obyvatele města, - reagovat na nové trendy vývoje knihovnictví, - sledovat a uplatňovat nové formy komunikace s uživateli, - být funkční součástí celosvětové sítě knihoven, - zajistit dostupnost služeb i handicapovaným občanům.

Hledání v archivu