Krajská knihovna v Pardubicích

Adresa webu knihovny:

http://www.knihovna-pardubice.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, provozního charakteru, spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Jazyk, lingvistika a literatura, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Umění, architektura, muzeologie, Výchova a vzdělávání

Hledání v archivu