Aktivní zapojení do služby Ptejte se knihovny

V současné době je do služby Ptejte se knihovny (PSK) aktivně zapojeno více než 90 knihoven. Uvítáme každou novou knihovnu, která se rozhodne se k nám připojit. Pokud máte zájem o aktivní zapojení, kontaktujte , která je garantem této služby.

Pro potřeby služby Ptejte se knihovny si zvolte e-mailovou adresu (doporučujeme ve tvaru ptejteseknihovny@domenaknihovny.cz), na kterou vám budou doručovány dotazy uživatelů.

Veškerá práce s dotazem následně probíhá prostřednictvím jednoduchého rozhraní v modulu pro správu Ptejte se knihovny. Po vytvoření e-mailové adresy pro příjem dotazů vám Národní knihovna v modulu pro správu PSK zřídí konto a sdělí vám přístupové údaje pro vaši knihovnu. V administraci kromě zodpovídání dotazů můžete tyto dotazy spolu s odpovědí zveřejňovat ve veřejně přístupném archivu nebo upravovat informace o vaší knihovně.

Každá knihovna povinně garantuje dotazy „Informace o knihovně“ a „Informace o vydaných dokumentech“. Pokud máte specifické fondy či zaměření vaší knihovny, můžete garantovat zodpovídání dotazů z různých vědních oblastí (jednotlivé obory rozdělené podle metody Konspektu), a to bez ohledu na to, zda uživatel takovýto dotaz zaslal přímo na vaši adresu nebo vám jej v rámci služby předala jiná knihovna.

Dále každá knihovna garantuje odpovědi na dotazy související s regionem (tj. krajem), ve kterém působí.

Povinností aktivně zapojené knihovny je odpovědět na dotaz do 48 hodin (2 pracovní dny) od jeho doručení. Tuto lhůtu hlídá modul pro správu PSK. Do lhůty 48 hodin se nezapočítávají víkendy.

Pokud nemůžete dotaz zodpovědět do 48 hodin (dotaz je složitý, je třeba jej konzultovat se specialisty apod.), můžete si v modulu pro správu PSK prodloužit lhůtu pro jeho zpracování o další 2 pracovní dny. Tazatel bude zároveň systémem automaticky informován o prodloužení lhůty.

Doporučujeme Vám stáhnout si logo v sekci Pro knihovny >> PROPAGACE SLUŽBY, které umístíte na viditelné místo na vašich webových stránkách. Uživatelé se tak snadněji dozvědí o této službě a budou vám moci jednoduše položit dotaz.

Prostřednictvím loga PSK můžete své uživatele nasměrovat:

  1. na úvodní stránku Ptejte se knihovny, kde si sami vyberou, jakým způsobem a které knihovně chtějí dotaz zadat 
  2. na formulář, jehož prostřednictvím dotaz zadají přímo vaší knihovně – v tomto případě stačí, abyste použili tuto URL: http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=sigla vaší knihovny (např. http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA001 - tj. uživateli se zobrazí formulář, který zadá dotaz Národní knihovně ČR, jejíž sigla je ABA001)


Kontakty:
Garant služby a registrace knihoven:  
Administrace, obsah a fungování stránek:

Hledání v archivu