Knihovna Goethe-Institutu v Praze (německá knihovna)

Adresa webu knihovny:

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/wis/bib/csindex.htm

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu a poskytovaných služeb, dále dotazy týkající se německé literatury a němčiny jako cizího jazyka

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech

Hledání v archivu