Knihovna Antonína Švehly

Adresa webu knihovny:

http://www.knihovnasvehly.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

KAŠ zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu a poskytovaných služeb vč. dotazů provozního charakteru a dotazy z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Zemědělství, Informace o vydaných dokumentech

Hledání v archivu