Napsali o nás

Články v denním tisku a webových portálech

WILKOVÁ, Scarlett. To je pitomá otázka. Magazín Dnes + TV. 2016, roč. 25, č. 15 (14. 4. 2016), s. 12-14. Příloha k Mladá fronta Dnes.

(md). Ptejte se, knihovny vám odpoví. Karvinský deník [online], 2.10.2007 [cit. 2007-12-13].

DUHAJSKÝ, Josef.  Březen – Měsíc internetu, duben – Měsíc bezpečnosti…Česká škola: Web pro základní a střední školy [online], 23. 4. 2007 [cit. 2007-12-13].

MIKLÍK, Aleš. Vlastimil Ježek: spolehlivou knihovnu Internet nenahradí. (rozhovor). Lupa.cz (www.lupa.cz): server o českém Internetu [online]. 23. 6. 2006 [cit. 2007-12-13]. ISSN 1213-0702

Ptejte se knihovny - a nejen v březnu. Česká škola: Web pro základní a střední školy [online], 10. března 2006  [cit. 2013-04-19]. 


Odborné články 

KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. Hledáte informace? Ptejte se knihovny! Veřejná správa, 2015, 26(15), s. 26-27. ISSN 1213-6581.

ŠEVČÍKOVÁ, Veronika,  Lenka VÁLKOVÁ a Hana NEMEŠKALOVÁ. Ptejte se knihovny - revoluční rok 2015. Čtenář, 2015, 67(7-8), s. 248-249, vnitřní strana obálky. ISSN 0011-2321.

-psk-. Vybrali jsme pro vás "nej..." dotazy Ptejte se knihovny. Čtenář, 2015, 67(7-8), s. 250-252. ISSN 0011-2321.

ŠEVČÍKOVÁ, Veronika,  Lenka VÁLKOVÁ, Hana NEMEŠKALOVÁ a Karolína KOŠŤÁLOVÁ. Mozaika zkušeností - Ptejte se knihovny v novém. Knihovna plus [online]. 2015, Mimořádné číslo [cit. 2015-07-15]. Dostupný z WWW: <http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/informace-a-konference/mozaika-zkusenosti-2013-ptejte-se-knihovny-v-novem>. ISSN 1801-5948.

KOŠŤÁLOVÁ, Karolína, Hana NEMEŠKALOVÁ, Veronika ŠEVČÍKOVÁ a Lenka VÁLKOVÁ. Ptejte se knihovny nestojí! Aneb cesta k moderní virtuální referenční službě. In: INFOS 2015:  38. Medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2015 [cit. 2015-07-01]. Dostupné z:  http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf.  

KOŠŤÁLOVÁ, Karolína a Veronika ŠEVČÍKOVÁ. Ptejte se knihovny. Bulletin SKIP [online], 2015, 24(1) [cit. 2015-06-18]. ISSN 1210-0927. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_205.htm#ti.

Anketa "Dotaz roku" služby Ptejte se knihovny. e-zpravodaj Národní knihovny ČR [online], 2015, 2(1), s. 2 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/soubory/ostatni/ez_2015_1.pdf.

Ptejte se knihovny a dostanete vždy odpověď. e-zpravodaj Národní knihovny ČR [online], 2014, 1(1), s. 4 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/e-zpravodaj-1-2014.

Ptejte se knihovny a první světová válka. e-zpravodaj Národní knihovny ČR [online], 2014, 1(2), s. 4 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/soubory/ostatni/ez_2014_2.pdf.

ŠEVČÍKOVÁ, Veronika a Lenka VÁLKOVÁ. Všichni na jedné židli?!: spolupráce knihoven v rámci Ptejte se knihovny = All at the same chair?!: cooperation of the libraries in the Ask your Library Service. Knihovny současnosti 2013: sborník z 21. konference, konané ve dnech 10.-12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2013. s. 107-117. ISBN 978-80-86249-68-1. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf. 

SAKASTROVÁ, Lucie. Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny. Knihovna: knihovnická revue, 2013, 24(2), s. 48-71. ISSN 1801-3252. Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna132/132048.htm.

ŠEVČÍKOVÁ Veronika a Lenka VÁLKOVÁ. Novinky služby Ptejte se knihovny, zajímavosti a nové trendy ve virtuálních referenčních službách. Čtenář. 2012, r. 64, č. 1, s. 10-13. ISSN 011-2321.

DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Rychlé odpovědi i na netradiční otázky : Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje on-linePlzeňský kraj roč. 7, č. 1 (2009), s. 7.

DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Ikaros [online]. 2007, roč. 1, č. 4 [cit. 2007-12-13]. ISSN 1212-5075.

HRDLIČKA, Josef. Ptejte se knihovny - k vývoji a stavu službyKnižnica. ISSN Roč. 8, Č. 7 (2007), S. 11-13.

MÁLKOVÁ, Lenka: Studijní a vědecká knihovna ostatním knihovnám a jejich čtenářům ELEKTRONICKY (obsahy časopisů, elektronické dodávání dokumentů, Ptejte se knihovny), In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. ISSN 0862-9366. Roč. 17, č. 2 (2007), s. 19-22

HEMOLA, Hanuš. Ptejte se, na co chcete. Víme vše a odpovíme zdarma. Technet [online], 16.11.2006, [cit. 2007-12-13].

HRDLIČKA, Josef. Virtual reference desk – praktické zkušenosti z provozuInforum: sborník: proceedings [online]. 2005 [cit. 2007-05-30]. ISSN 1801-2221

HEMOLA, Hanuš . Pýtajte sa knižnice v roku jeden. In: IT lib. ISSN 1335-793X. Roč. 7, č. 1 (2004), s. 22-23

HEMOLA, Hanuš a Jindřiška POSPÍŠILOVÁ. Ptejte se své knihovny - stará služba v novém! In:Informace na dlani. Praha : Albertina icome Praha, c2004. -- ISSN 1214-1429

POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška a Karolína KOŠŤÁLOVÁ. Ptejte se knihovny. In: Knihovny současnosti 2004. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. ISBN 80-86249-30-1. s. 227-230

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Referenční služby online v knihovnách VUT v Brně služba typu "ptejte se knihovny/knihovníka"  In: Knihovny současnosti 2004. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. ISBN 80-86249-30-1. s. 240-252

HEMOLA, Hanuš. Ptejte se své knihovny! Ikaros [online] 2003, č. 01 [cit. 2003-01-01]. ISSN 1212-5075

POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Příklad možné spolupráce knihoven: ptejteseknihovny@nkp.cz. In: Čtenář. ISSN 0011-2321. Roč. 55, č. 7/8 (2003), s. 198-200

VONDRÁČKOVÁ, Michaela a Jindřiška POSPÍŠILOVÁ. Služba Ptejte se knihovny. In: Knihovny současnosti 2003. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2003. ISBN 80-86249-23-9. s. 287-290. 

Hledání v archivu