Knihovna města Plzně, p. o.

Adresa webu knihovny:

http://www.kmp.plzen-city.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Jazyk, lingvistika a literatura

Hledání v archivu