Archeologický ústav AV ČR, Praha

Adresa webu knihovny:

http://www.arup.cas.cz/?cat=52

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým oborem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Antropologie, etnografie, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Hledání v archivu