Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Adresa webu knihovny:

http://www.knihovna.upm.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu (výtvarné a užité umění), poskytování služeb a otázky provozní.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Umění, architektura, muzeologie

Hledání v archivu