AMBIS vysoká škola, a.s.

Adresa webu knihovny:

https://www.ambis.cz/knihovna-praha

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Ekonomické vědy, obchod, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Hledání v archivu