Knihovna města Hradce Králové

Adresa webu knihovny:

http://www.knihovnahk.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Hledání v archivu