Obdobné české služby

Obdobné služby
Infopult - služba Zemědělské a potravinářské knihovny

Infopult slouží k bezplatnému poskytování stručných informací z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů. Dotazy referenčního charakteru (na dostupnost knih, rešerše atd.) a dotazy odborného charakteru (bezpečnost potravin atd.) zodpovídají odborní poradci a informační experti.

Fyzikální odpovědna

Na vaše dotazy z oblasti fyziky jsou připraveni odpovídat odborníci z Matematicko-fyzikální fakulty v Praze.

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Jazyková poradna odpovídá na Vaše dotazy o češtině, jak napsat, vyslovit, skloňovat, časovat nějaké slovo, co slovo znamená, jaký je jeho původ, zda je jeho užití vhodné v určitém kontextu, zda jsou věta či souvětí správně konstruovány, stylizovány apod.

Hledání v archivu