Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Adresa webu knihovny:

http://ciks.vse.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Ekonomické vědy, obchod

Hledání v archivu