Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, je největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, půjčuje e-knihy a čtečky, poskytuje přístup do sítě internetu a k elektronickým databázím a také služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Dále poskytuje informace o literatuře, regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy a veřejnost.