Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly je specializovanou knihovnou pro oblast zemědělství, potravinářství, zemědělské ekonomiky, lesnictví a související obory.