Likvidace myší

Text dotazu

Dobrý den, jak prosím opravdu účinně likvidovat myši? Kočku nemám a nechci. Pasti se už (i podle svědectví jiných) nedělají kvalitní, nereagují okamžitě nebo možná vůbec, myš stačí návnadu sebrat či okousat a utéci. (Nebo existuje a funguje kvalitně - mně jen z kresby známá - past v podobě klícky, která uvězní myš celou? Pokud ano, kde se sežene?) Elektrický plašič funguje jen ve svém nejbližším okolí, ne už ve vzdálenějších koutech místnosti, zvlášť ne v místech stíněných nábytkem či jinými předměty. Dobré by snad bylo otrávené zrní, ale prodává se s takovým jedem (nebo přímo takový jed, kterým bych nějakou návnadu otrávila - kde se to sežene?). který myš žádným zápachem ani ničím jiným nevaruje a přitom po něm chcípne myš okamžitě, na místě, aby se nestalo, že někam v místnosti zaleze a bude se tam rozkládat, nebo se dokonce stačí dostat ven a otrávit kočku, sovu apod., která ji sežere? Nebo existuje ještě jiná, skutečně účinná obrana? A pokud existuje a je (i cenově) dostupný nějaký účinný způsob, jak zabránit tomu, že by se po smrti jedné myši ty ostatní „poučily“ a naučily se nástraze vyhýbat? Děkuji.

Odpověď

Pasti na myši je možné sehnat v železářstvích nebo v prodejnách pro zahrádkáře, hobby marketech (OBI apod.), případně v internetových obchodech, např. zde:

http://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/pasticky-na-mysi/c-1484/

(Co se týká kvality, asi to bude jako se vším spotřebním zbožím i potravinami v posledních letech.)

 

Chemické nástrahy je možné koupit v některých drogériích, v prodejnách zahrádkářských potřeb, hobby marketech nebo v internetových obchodech http://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/nastrahy-jedy-deratizace/c-1493/

Prodávají se ve formě otráveného zrní, granulí, pasty nebo nově pěny (Racumin FOAM, viz výše citovaný článek Deratizace zemědělských skladů - tradiční a nové rodenticidy). Účinnou látkou je antikoagulant, který zabraňuje srážení krve a hlodavec během několika dní uhyne na vnitřní krvácení. Díky tomu, že neuhyne v místě návnady, nejsou ostatní myši varovány před nebezpečím. Není mi znám přípravek, po kterém by myš uhynula okamžitě (pominu-li tu kočku nebo vzduchovku). K nástrahám bývají někdy přidávány látky na přilákání myši, případně látky odpuzující člověka, aby se zabránilo nechtěnému požití např. dětmi. Také je možné návnadu umístit do tzv. deratizační staničky ( http://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/deratizacni-stanicky/c-2080/ ), aby se k ní nedostala jiná zvířata.

 

V článku "Testace preference pěti typů rodenticidních nástrah na myši domácí" autorů Radka Aulického, Marcely Fraňkové a Václava Stejskala v časopise Krmivářství, roč. 14, č. 3 (2010), s. 14-15, autoři sledovali, kterou z návnad myši preferovaly. Nejlépe přijímaným přípravkem byl Norat ATG (90 % odběru), dále Lanirat G (60 % odběru), Storm WBB (30 %), Hubex L (10 %) a Baraki (3 %). Preferovány byly přípravky, u nichž jsou základním plnidlem obiloviny v podobě šrotů. Sledování probíhalo v přípravně jadrných krmiv pro dojnice.

 

Obecné zásady deratizačních - regulačních opatření (v chovech hospodářských zvířat se zřetelem na chov drůbeže) jsou uvedeny v článku "Problematika škodlivých savců v chovu drůbeže" autora Pavla Rödla v časopise Drůbežář - hydinár, roč. 7, č. 4 (2013), s. 2, 4, 6-[7]. Jedná se hlavně o eliminaci rizik pro nejbližší okolí a necílové organismy. Znamená to nástrahy bezpečně fixovat v deratizačních staničkách. Hlodavcům se tak zabrání nástrahy roznášet do okolí a vytvářet druhotné zásoby na nečekaných a nekontrolovatelných místech. Volnému pohybu intoxikovaných hlodavců, kteří představují riziko pro své potenciální predátory, však zabránit nelze. Mechanická deratizace je pro okolní prostředí relativně bezpečná. Pro cílové druhy může být i účinná, pokud je ovšem fundovaně provedená. Běžné sklapovací pérové pasti je možné klást i ve skupinách tak, aby se cílový jedinec chytil i při pouhém probíhání. Pro tyto účely je lépe klást pasti takovým způsobem, aby se probíhající jedinec chytil nejenom např. za nohu, ale aby byl vhodně situovanou další pastí v blízkosti skutečně usmrcen a nedocházelo k jeho nepřiměřenému a nedůstojnému týrání. Hlavní výhodu tohoto způsobu lze spatřovat v tom, že nevyžaduje denní kontroly a následné usmrcování, jako je tomu při odchytu do tzv. živolovek. (pozor - utopení ve vodě je klasifikováno jako týrání a příslušnými zákony je zakázáno).

 

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci jsou řešeny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

hlava III - Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, díl 2 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#cast1-hlava3-dil2

S pozdravem

 

Použité zdroje

Krmivářství, roč. 14, č. 3 (2010), s. 14-15, Drůbežář - hydinár, roč. 7, č. 4 (2013), s. 2, 4, 6-[7]

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Knihovna Antonína Švehly

Datum zadání dotazu

08.11.2016 06:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu