Současná legislativa k jednotlivým mléčným produktům.

Text dotazu

Dobrý den,

prosím Vás o vyhledání vyhlášek a českých zákonů k jednotlivým mléčným produktům (platné v současné době, novelizace ). Jedná se o tyto produkty mléko, sýry, jogurty, kysané mléčné výrobky, máslo, sušené a zahuštěné mléčné výrobky. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Lenka Nováková

Odpověď

Dobrý den,

ve fondu naší knihovny jsou k dispozici tyto normy, které se týkají mléka a mléčných výrobků ( viz příloha) a tituly:

Červenka, Jaroslav. Foltýn, Ivan. Kopeček, Petr. Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU /. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005. 95 s. : ISBN 80-213-1276-9 Sign.: D91404/2

Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. 69 s. : Sign.: D91404/1

Z dalších zdrojů mimo náš fond je k dispozici:

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Úřední věstník Evropské unie, 2004, L 139, s. 317-337.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu. Úřední věstník Evropské unie, 2004, L. 139, s. 14 -74.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE (ES) č. 1662/2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Úřední věstník Evropské unie, 2006, L 320, s. 1-10.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1237/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizace trhů“). Úřední věstník Evropské unie, 2007, L 399, s. 107-114.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě a o zrušení nařízení (ES) č. 1441/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu. Úřední věstník Evropské unie, 2009, L. 300, s. 1-33.

VYHLÁŠKA 77/2003 ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. Sbírka zákonů České republiky, 2003, 24 s.

VYHLÁŠKA 124/2004 ze dne 9. března 2007, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. Sbírka zákonů České republiky, 2004, 11 s.

Doporučuji přehled literatury z této práce: Technologie mléka a mléčných výrobků:

http://cit.vfu.cz/ivbp/wp-content/uploads/2011/07/Janstova-skripta-web.pdf

Požadavky na jakost mléka:

http://kaf.zf.jcu.cz/upload/sekce_KP/Pozadavky%20na%20jakost%20mleka.pdf

Pokud nenaleznete požadované informace v citovaných publikacích, obraťte se na Ústav hygieny a technologie mléka http://fvhe.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce-ustavy/uhtml/index.html

 S pozdravem  

 

Obor

Zemědělství

Okres

Praha

Knihovna

Knihovna Antonína Švehly

Datum zadání dotazu

08.03.2016 08:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu