Potřebovala bych získat odkaz na tištěnou verzi Evropských nařízení.

Text dotazu

Dobrý den,
mám na Vás prosbu ráda bych zjistila je-li možné získat nebo někde se odstat k tištěné verzi Evropských nařízení (Nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin, Nařízení 853/2004/ES o specifických pravidlech pro hygienu potravin, Nařízení 854/2004/ES, kterým se stanovují specifická pravidla pro organizaci, Nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny). Potřebuji získat pro citaci ISSN těchto nařízení. Jak správně citovat tato nařízení. Nemám to mít z on-line zdrojů. Děkuji.

S pozdravem

Lenka Nováková

Odpověď

Posílám požadované citace.


Nové předpisy pro hygienu veřejného stravování : pravidla dle legislativy EU, zákon o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 137/2004 Sb., v novém znění, nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ... 3. vyd. Beroun: Newsletter, 2007, 110 s. ISBN 978-80-7350-050-4.

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu, In.:  Úřední věstník Evropské unie L 139 ze dne 30. 4 . 2004. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004-. S. 55. ISSN 1725-5163.

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/ 2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, In.:  Úřední věstník Evropské unie L 139 ze dne 30. 4 . 2004. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004-. S. 206. ISSN 1725-5163.

 

S pozdravem

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Praha

Knihovna

Knihovna Antonína Švehly

Datum zadání dotazu

29.09.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu