Příbuzenské vztahy

Text dotazu

Existuje název pro dceru dcery bratra mé babičky? Zajímalo by mě jak mám v tomto případě danou oslovu pojmenovat v mém rodokmenu

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz jsme konzultovali s pracovnicí Genealogické společnosti a ta uvádí:

pro toto není řádně ustálené názvosloví.

Pro Vás je bratr babičky prastrýc, jeho dcera je pro Vaši maminku sestřenice a pro Vás je to sestřenka.

Ale pro další vzdálenější generaci se nic přesnějšího nepoužívá.

Odkazy, které by vás mohly zajímat: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny

https://cs.wikipedia.org/wiki/Abecedn%C3%AD_seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2015 19:31

Markéta píše:
Čtvrtek 24.01.2019 10:17
Dobrý den , čím budu pro dítě mé neteře ? A čím sestřenice pro dítě její sestřenice ?

Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 31.01.2019 11:33
Dobrý den,

vycházíme z informace na níže uvedených webových stránkách, která zní: „pro vzdálenější bratrance stejné generace je možno užít opisná označení, např. druhý bratranec, bratranec druhého stupně, bratranec z druhého kolene – tj. prastrýcův vnuk.“
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny

• První případ – pro dítě jste sestra babičky
• Druhý případ – neuvádíte pohlaví dítěte, takže dcera / syn sestřenice

Konkrétní termíny pro vymezení takto vzdálených vztahů podle prostudované dokumentace nejsou , nutné je opisné označení – jak jste sama učinila.
Doporučená literatura:
• LUTONSKÝ, Boleslav. Lexikon genealoga. Praha: [s.n.], 2003. ISBN 80-238-9557-5.
• PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0. S. 364-367.
iks1 píše:
Neděle 13.02.2022 23:30
dcera sestry mé babičky je pro mne co?
PSK - admin píše:
Úterý 15.02.2022 11:48
Dobrý den,

pro příbuzenský vztah „dcera sestry babičky“ se v genealogické literatuře ani v jazykových slovnících neuvádí řádně ustálené názvosloví. Sestra Vaší babičky je pro Vás prateta; další označení ověřené v příručkách se týká o generaci bližšího příbuzenského vztahu:

sestřenice – dcera strýce n. tety;
sestřenice – 1. dcery i vnučky dvou sester (vzájemně); 2. strýcova dcera;
Dále např. staročeské výrazy pro sestřenici:
tetěna, tetěnice – dcera otcovy nebo matčiny sestry;
tetěně, tetieně – tetino dítě; tetěnec (tetěna) – syn (dcera) matčiny sestry

Výstižným označením pro Vámi zmiňovaný příbuzenský vztah by byla „prasestřenice“ (dcera pratety), ovšem takové slovo není součástí spisovného českého jazyka. Jak poznamenává ke slovům „prabratranec“ a „prasestřenice“ PhDr. Martin Prošek, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český v pořadu Českého rozhlasu Plzeň:

„Buď to může být syn nebo dcera vaší pratety a prastrýce, nebo dcera či syn bratranců vašich rodičů nebo také do třetice dcera či syn bratrance vašich prarodičů.“ Ani jedna možnost ale není správná: „Ve spisovné češtině nic takového nemáme. Osoby, které jsou dcerami či syny bratranců vašich rodičů nebo dětmi vašich rodičů či prarodičů, prostě nemůžeme jednoslovně pojmenovat. Vždy musíme volit nějaké opisné vyjádření.“

Zdroje:
LUTONSKÝ, Boleslav: Lexikon genealoga, Praha: B. Lutonský, 2003, s. 306-307. ISBN 80-238-9557-5.
Slovník spisovného jazyka českého, online URL: https://ssjc.ujc.cas.cz/
BODOLLOVÁ, K. – PROŠEK, M.: Prabratranec a prasestřenice, in Jazykový koutek, ČRo Plzeň 1. 6. 2011, online, URL: https://plzen.rozhlas.cz/pr[…]nec-a-prasestrenice-6719125
https://www.ptejteseknihovn[…]eru-dcery-bratra-me-babicky
Václav Rušil píše:
Úterý 28.06.2022 07:18
Dobrý den, mám kamarádku a zjistili jsme, že naše babičky jsou sestry. Jak jsme si příbuzní a jak to nazveme?
PSK - admin píše:
Úterý 28.06.2022 13:26
Dobrý den, případ, který popisujete, nemá jednoznačnou odpověď. A jak různé zdroje uvádí, asi přesné pojmenování není potřeba hledat; často se používá 'z druhého kolene'.
Pokud jsou něčí rodiče sourozenci, jde o bratrance/sestřenice, pokud jsou sourozenci prarodiče, jde o bratrance/sestřenice z druhého kolena atd.
Z toho vyplývá, že sestra vaší babičky je prateta, vy jste její praneteř a tudíž byste s kamarádkou měly být prasestřenice

Slova prabratranec a prasestřenice se v praxi někdy používají, ale používají se jen velmi zřídka. Nedá se ale říct, že by šlo o běžnou, ustálenou a významově vyhraněnou součást slovní zásoby.
Bratranec je ve slovníku definován jako syn strýce nebo tety a předpona pra- se podle slovníků připojuje k výrazům označujícím členy rodiny vzdálené od sebe o jednu generaci.
Osoby, které jsou dcerami či syny bratranců vašich rodičů nebo dětmi vašich rodičů či prarodičů, prostě nemůžeme jednoslovně pojmenovat. Vždy musíme volit nějaké opisné vyjádření. Ale vzhledem k tomu, jak málo se v praxi prabratranec a prasestřenice vyskytuje, můžeme říci, že potřeba takového pojmenování zřejmě není velká. Jednoduše řečeno, takto vzdálené příbuzenské vztahy většinou nepotřebujeme nijak pojmenovávat, ve slovnících spisovného jazyka je nehledejte.
Čerpáno z: https://plzen.rozhlas.cz/pr[…]nec-a-prasestrenice-6719125
Podobné dotazy jsme již zodpovídali např. zde: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/pribuzenske-vztahy nebo https://www.ptejteseknihovn[…]i-syna-dcery-meho-bratrance
Francesca píše:
Sobota 30.07.2022 21:23
Dobrý den, moje babička a jeho babička jsou sestřenice co jsme my?
PSK - admin píše:
Úterý 02.08.2022 08:04
Dobrý den, na otázku v jakém jste příbuzenském vztahu spolu s tímto příbuzným, když jsou Vaše babičky sestřenice, odpvídáme: pro toto už čeština žádný název nepoužívá, viz níže. Snad by se dalo říct, že jste sestřenice a bratranec ze třetího kolene.
Abecední seznam členů rodiny obsahuje označení jednotlivých rodinných příslušníků v češtině, a to včetně výrazů, které už se dnes běžně neužívají. Seznam je uspořádán abecedně, tematické rozdělení najdete v článku Seznam členů rodiny, viz níže.
Označení vzdálenějších příbuzných nikdy nebylo zcela ustálené, lišilo se dobově i teritoriálně. Seznam obsahuje i některé další výrazy, související s příbuzenstvím.
https://cs.wikipedia.org/[…]/Abecedn%C3%AD_seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny
Kristýna píše:
Pondělí 12.09.2022 23:31
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, co je pro mě vnuk bratra, mého dědy. Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 13.09.2022 13:45
Dobrý den, případ, který popisujete, nemá jednoznačnou odpověď. A jak různé zdroje uvádí, asi přesné pojmenování není potřeba hledat; často se používá jednoduše 'z druhého kolene'.

Ale mohlo by být takto:

Jste vnukem svého dědy. Bratr dědy je strýc vašeho otce a váš prastrýc. Jeho syn je otcův bratranec, tedy pro vás už je vlastně prabratranec nebo-li bratranec z druhého kolena.

(bratranec, druhý - vzdálenější bratranec, prastrýcův vnuk, též bratranec druhého stupně, bratranec z druhého kolene)

Pokud jsou něčí rodiče sourozenci, jde o bratrance/sestřenice, pokud jsou sourozenci prarodiče, jde o bratrance/sestřenice z druhého kolena atd.

Slova prabratranec a prasestřenice se používají jen zřídka. Nedá se říct, že by šlo o ustálenou a významově vyhraněnou součást slovní zásoby.

Bratranec je ve slovníku definován jako syn strýce nebo tety a předpona pra- se podle slovníků připojuje k výrazům označujícím členy rodiny vzdálené od sebe o jednu generaci.

Osoby, které jsou dcerami či syny bratranců vašich rodičů nebo dětmi vašich rodičů či prarodičů, prostě nemůžeme jednoslovně pojmenovat. Vždy musíme volit nějaké opisné vyjádření. Ale vzhledem k tomu, jak málo se v praxi prabratranec a prasestřenice vyskytuje, můžeme říci, že potřeba takového pojmenování zřejmě není velká. Jednoduše řečeno, takto vzdálené příbuzenské vztahy většinou nepotřebujeme nijak pojmenovávat...

Čerpáno z: https://plzen.rozhlas.cz/pr[…]nec-a-prasestrenice-6719125

Označení vzdálenějších příbuzných nikdy nebylo zcela ustálené, lišilo se dobově i teritoriálně. Seznam obsahuje i některé další výrazy, související s příbuzenstvím.

https://cs.wikipedia.org/[…]/Abecedn%C3%AD_seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny
Renáta píše:
Středa 12.10.2022 13:19
Dobry den, prosim Vas zajimalo by mě toto:
Mam neteř, je to dcera mé zesnulé sestry a ta neteř teď čeká miminko a to miminko nebude mit vlastně babičku z naší strany. Kdybych se chtěla zhostit funkce babičky já, je to možné? Nebo bYch byla prateta s babičkou v jedné osobě?
Prosim o radu?

A druhá otázka, stejné téma ale jedna se teď o moji dceru co ona bude pro dítě její sestřenice?
Mnohokrat děkuji, s pozdravem Renáta
PSK - admin píše:
Středa 12.10.2022 14:34
Dobrý den,
nejprve bychom Vám rádi zodpověděli Vaši druhou otázku. Nejvýstižnější označení pro Vaši dceru v uvedeném příbuzenském vztahu by mohla být prateta, ale standardně se pro tento vztah pojmenování nepoužívá. Více naleznete v odpovědích výše.
Co se týče Vaší role babičky, ta bude vycházet především z Vašich osobních vztahů s neteří, potažmo s její zatím nenarozenou dcerou. Fakticky budete také vlastně prateta, ale jakou roli budete hrát v životě dcery Vaší neteře, to záleží opravdu jen na Vás a zdali Vás bude oslovovat babičko, to je také jen na Vašem rozhodnutí a domluvě s rodinou.
Petra píše:
Pátek 06.01.2023 22:57
Chtela bych vedet, co je pro mne dcera meho bratra
PSK - admin píše:
Sobota 07.01.2023 10:58
Jedná se o Vaši neteř. S pozdravem služba PSK.
Petra píše:
Úterý 21.02.2023 14:18
Dobrý den, moje babička a její praděda jsou sourozenci co jsme my? Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 27.02.2023 14:18
Dobrý den,

jak můžete číst v některé z odpovědí na obdobné dotazy a komentáře, komplikovanější příbuzenské vztahy (napříč generacemi a mezi vzdálenými generacemi) většinou nemají ustálené označení. Často si v označení vypomáháme předponou „pra“, u Vás bychom předponu aplikovali patrně na slovo bratranec/sestřenice. Vždy se v těchto případech jedná o slova hovorová, která nejsou součástí spisovné češtiny.
Zdroje:

https://genealogiehradil.blogspot.com/[…]/pribuzenske-vztahy.html

https://cs.wikipedia.org/[…]/P%C5%99%C3%ADbuzensk%C3%A9_vztahy

https://www.ptejteseknihovn[…]eru-dcery-bratra-me-babicky

https://plzen.rozhlas.cz/pr[…]nec-a-prasestrenice-6719125
Adéla píše:
Čtvrtek 25.05.2023 12:41
Dobrý den, co když já a moje kamarádka máme babičky které jsou sestřenice. Jaký máme příbuzný vztah?
PSK - admin píše:
Pátek 26.05.2023 13:10
Dobrý den,
pro označení příbuzenského vztahu mezi Vámi a Vaší kamarádkou na základě příbuznosti babiček jako sestřenic neužívá český jazyk žádné oficiální pojmenování. Nicméně běžně se dá užívat slovní spojení „vzdálenější sestřenice“, pra-sestřenice nebo případně „sestřenice z třetího kolene“.
Vaše babičky mají společného dědečka nebo babičku, což z nich dělá sestřenice.
Jejich děti (vaši rodiče a rodiče vaší kamarádky) jsou mezi sebou sestřenice/bratranci z druhého kolene a vy jakožto děti sestřenic/bratranců 2. kol. (děti vašich rodičů) jste sestřenice ze třetího kolene/ vzdálenější sestřenice.
Dalším příkladem a odkazy, z nichž čerpáme, jsou uvedeny výše v komentářích a pro detailnější rozbor příbuzenských vztahů sestřenic a bratranců můžete prostudovat tyto odkazy:
https://plzen.rozhlas.cz/pr[…]nec-a-prasestrenice-6719125
https://olomouc.rozhlas.cz/[…]roc-zrovna-z-kolena-6379109
Šárka píše:
Středa 21.06.2023 07:25
Má mamka Má sestrenici, ta má dceru, ta dcera syna a má dcera se s ním schází...vadí prosím ve vtahu takový pribuzensky vztah?Děkuji za odpověď...
PSK - admin píše:
Středa 21.06.2023 12:56
Dobrý den,

tento příbuzenský vztah ve vztahu Vámi zmiňovaných osob nevadí. Jejich příbuzenský vztah je v zásadě vzdálený (dá se říci, že jsou bratranec a sestřenice ze třetího kolene), který nepřekáží jak v milostném vztahu, tak ani např. v možnosti manželství a dětí. Viz doprovodné informace ke vztahům u tohoto typu příbuzenstva můžete najít v odpovědi: https://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/vztah-mezi-bratrancem-a-sestrenici
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu