Citace PDF dokumentu

Text dotazu

Dobrý den, našla jsem na internetu PDF dokument, ze kterého jsem čerpala do své bakalářské práce a nevím, jak ho ocitovat v textu do závorky.
Odkaz na text je tento: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=171
Takže můj dotaz zní, co napsat v textu do závorky a co poté napsat do soupisu literatury.
Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
 
pokud máte na mysli, jak by obecně vypadal bibliografický záznam Vámi dotazovaného PDF dokumentu podle normy ISO 690, tak lze pro daný dokument vytvořit bibliografický záznam následovně (údaje jsou převzaty z PDF dokumentu a doplněny dalšími údaji ze Souborného katalogu ČR):
 
SVATOŠ, Roman. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2/2013, s. 139-154. ISSN 1210-9150. Dostupné také z: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=171
 
 
 
Z formulace Vašeho dotazu usuzuji, že zřejmě používáte tzv. harvardský styl citovaní, kdy by odkaz v textu vypadal takto:
(Svatoš, 2013, s. 139-154)
 
Plný bibliografický záznam dokumentu v souhrnu literatury na konci Vašeho textu by za použití harvardského stylu měl být v tomto tvaru:
SVATOŠ, Roman, 2013. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2/2013, s. 139-154. ISSN 1210-9150. Dostupné také z: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=171
 
 
 
Další materiály k problematice citování viz http://ciks.vse.cz/citace/
 
Harvardský styl citování viz http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.03.2015 19:37

Martin píše:
Pondělí 20.03.2017 15:43
Dobrý den, našel jsem na internetu dokument v PDF, který bych rád použil do své bakalářské práce, ale nevím jak ho odcitovat podle ISO 690. Prosím o pomoc.
Odkaz je zde: http://www.roche-diagnostics.cz/[…]/Toxoplazmoza_drGeleneky.pdf
PSK - admin píše:
Úterý 21.03.2017 11:21
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Diana píše:
Středa 26.04.2017 19:08
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu, nevím jak citovat tento dokument v pdf https://ec.europa.eu/[…]/market-situation-2014-07_en.pdf ?
Obvykle dělám citace z citace.com, ale nevím jestli tento dokument vybrat jako elektronický článek nebo příspěvek nebo jak. Děkuji mnohokrát za pomoc.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.05.2017 18:31
Dobrý den,

podle normy ČSN ISO 690 by citace dokumentu měla vypadat takto:

EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Wine - market situation: evolution and background information [online]. European Commission, 2015 [cit. 2017-05-04]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/[…]/market-situation-2014-07_en.pdf
Martin píše:
Úterý 02.05.2017 17:54
Dobrý den, prosím o pomoc. Našel jsem článek, který bych potřeboval odcitovat podle ISO 690. Nevím si s tím rady :( Předem moc děkuji za pomoc. Odkaz na článek: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/03/03.pdf
PSK - admin píše:
Středa 03.05.2017 10:46
Dobrý den,
k prostudování správného citování podle mezinárodně platné normy ISO 690 platné od 1. dubna 2011 doporučujeme interpretaci autorů Olgy Birnátové a Jana Skůpy. Tento návod naleznete zde: http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Dokument vznikl pod záštitou webu citace.com, který obsahuje také generátor citací.
Citace Vámi uvedeného článku je tedy správně takto:
MICHALA, Ladislav, Petr KODYM a Rudolf ČERNÝ. Toxoplazmóza. Interní medicína pro praxi [online]. 2005, 7(3), 120 - 122 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: https://internimedicina.cz/pdfs/int/2005/03/03.pdf
Klára píše:
Pátek 15.09.2017 12:54
Dobrý den,
jak mám dle normy vytvořit citaci z tohoto pdf dokumentu??

https://webevzp.blob.core.windows.net/[…]/pzt_994_p.pdf
PSK - admin píše:
Úterý 19.09.2017 09:38
Dobrý den,

na základě citační normy ČSN ISO 690 : 2011 - bibliografické citace jsme zvolili citaci Vašeho dokumentu jako webové stránky. Generátor citací www.citace.com pak vygeneroval následující podobu citace:

Úhradový katalog VZP-ZP: Poukaz 01_17. Zdravotnické prostředky [online]. Praha: VZP, 2017 [cit. 2017-09-19]. Dostupné z: https://webevzp.blob.core.windows.net/[…]/pzt_994_p.pdf

ZDROJE:
https://sites.google.com/[…]/elektronick-zdroje
https://www.citace.com/
Honza píše:
Úterý 14.11.2017 20:09
Dobrý den, do své seminární práce jsem použil informace z tohoto dokumentu pdf: http://mrwaddell.com/european/legacyandwomen.pdf , konkrétně část Napoleon Bonaparte and the Legacy... Nemám ponětí, jak to citovat. Pod textem je sice uvedený zdroj, ale ten se týká knihy ze které čarpal autor tohoto dokumentu... Předem díky za pomoc.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 16.11.2017 15:42
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Marie píše:
Sobota 18.11.2017 10:54
Dobrý den,
píši závěrečnou práci a potřebovala bych vytvořit citaci školského zákona (561/2004 Sb.). Bohužel nevím jak ji vytvořit, mohli byste mi, prosím, poradit? Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 20.11.2017 16:32
Dobrý den,
citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, na základě jejích pravidel je ale možné dané zákony ocitovat.
Správná citace uvedeného zákona by tedy byla třeba: Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů. 10.11.2004. ISSN 1211-1244.
Při vytváření citací Vám pomůže web www.citace.com. Zákony můžete vyhledat na www.zakonyprolidi.cz, kde je také citační pomocník.
Dále Vám zasíláme již zodpovězený dotaz stejného typu z archivu služby Ptejte se knihovny :
"Kolegové s Knihovnického institutu NK ČR jsou toho názoru, že přesné informace o tom jak citovat, by Vám měl poskytnout Váš vedoucí práce.
Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197).
Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora) Můžete také zvolit variantu citování zdrojového dokumentu, z nějž jste zákon čerpala, např.
Zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. (název psán kurzívou) In Autorské právo, prumyslová práva podle stavu k 13.5. 1998.
Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5.
Setkali jsme se také s citováním dokumentu pouze pod jeho názvem Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (Autorský zákon) č. 21/2000 Sb. (psáno kurzívou)
Nicola S. píše:
Středa 22.11.2017 19:06
Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o pomoc ohledně ocitování projektu, který je zveřejněn Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Konkrétní odkaz zde: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/. Čerpala jsem pouze z kapitoly Gayové a lesbičky. Projekt je vydán v roce 2001-2002, pokud dobře chápu, ale univerzita má na svých stránkách copyright 2016-2017. Nevím tedy, jak správně dokument ocitovat v seznamu použité literatury, i v závorce použité za textem, podle Harvardského systému.

Předem Vám děkuji za pomoc a přeji pěkný následující den!

Nicola
PSK - admin píše:
Úterý 05.12.2017 17:27
Dobrý den,

citace by měla být zaznamenána tímto způsobem. Vzor přikládáme. Vytvořili jsme ji na základě níže uvedených zdrojů. Připojujeme též odkaz na generátor citací na Harvardský styl, kde si tento zápis můžete ještě ověřit: http://www.citethisforme.com/citation-generator/harvard .

Alinčová, Milena (2002). Romové. In Jan Buryánek, (Eds). Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni - společnost při České televizi, pp. 119-232. [Online]. Available at: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/ [Accessed 4 December 2017].

Zdroj: https://www.york.ac.uk/[…]/
Zdroj: https://www.york.ac.uk/[…]/
Nikol píše:
Sobota 02.12.2017 21:17
Dobrý den,
do své diplomové práce čerpám informace z výroční zprávy z roku 2016 o počtech studentů. Údaje čerpám ze strany 14. Nejsem si jistá jak přesně zdroj ocitovat, a proto Vás žádám o pomoc. Zdroj je v pdf. Odkaz na výroční zprávu: http://www.utb.cz/fhs/o-fakulte/vyrocni-zpravy
Předem děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Úterý 05.12.2017 14:47
Dobrý den,
protože se jedná o výroční zprávu dostupnou v elektronické podobě, tento dokument se bude citovat podle zásad citace pro elektronickou knihu:

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování:
Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.

Pozn.: Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená formulací "Dostupné také z:" (např. URL adresa, místo uložení CD apod.)

Zdroje:
* https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
* https://knihovna.vse.cz/faq/jak-citovat-vyrocni-zpravu/
Martin píše:
Úterý 02.01.2018 16:41
Dobrý den, prosím o radu, jak mám citovat příbalový leták? Předem děkuji za pomoc
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.01.2018 11:49
Dobrý den,

citační norma ISO 690 neupravuje citaci všech forem dokumentů. Citace příbalových letáků bohužel patří mezi ně. Nejblíže se tomuto druhu dokumentu pravděpodobně blíží citace firemních dokumentů.

viz :
* https://knihovna.cvut.cz/images/VSKP/PrikladyCitaci.pdf
* https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

 Základním pravidlem při tvorbě citace je ovšem obecné pravidlo, které říká, že dokument by měl být popsán tak, aby byl dle uvedené citace snadno dohledatelný a identifikovatelný.
Při tvorbě citace tedy vycházejte z dostupných informací.
Alena píše:
Úterý 30.01.2018 22:04
Dobrý večer,
píšu diplomovou práci a prosím Vás o pomoc s citováním brožury, která je ke stažení na těchto stránkách ve formátu pdf. http://pubshop.bmbf.gv.at/detail.aspx?id=52#
Jedná se o brožuru s názvem Grundsatzerlass zum Projektunterricht.
Mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem Alena
PSK - admin píše:
Čtvrtek 01.02.2018 15:39
Dobrý den,

brožura se cituje stejně jako monografie, proto jsme využili generátor citací splňující normu pro elektronické knihy. S využitím dostupných údajů vznikla následující citace:

KNÖBL, Doris, ed. Grundsatzerlass zum Projektunterricht: Tipps zur Umsetzung [online]. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2001 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: http://pubshop.bmbf.gv.at/detail.aspx?id=52#

Ve Vašem případě bychom doporučili zkonzultovat způsob citování s vedoucím práce, popřípadě hledat citační normu Vaší univerzity. S dotazy týkající se odborných knihovnických záležitostí se můžete obracet také na Knihovnický institut a jeho knihovnu: http://ipk.nkp.cz/[…]/knihovna-knihovnicke-literatury

Zdroje:
https://www.citacepro.com/dok/6hmIowuV8TY2OxAO
https://sites.google.com/[…]/elektronicke-informacni-zdroje
Lucie píše:
Pondělí 12.02.2018 00:27
Dobrý den,
prosím o rychlé info. V pátek odevzdávám semin. práci, kterou jsem si nechala zkontrolovat na odevzdej.cz. Citovala jsem publikaci, dostupnou z : http://glopolis.org/[…]/Concord-spolecna-pozice-2014.pdf
Všechny citované odstavce mám označeny jako shodu. Asi ji mám špatně zadanou v seznamu. Dělala jsem podle citace.com :
Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti, 2014. Férovost, demokracie a rozmanitost našeho potravinového systému. Glopolis [online]. Brusel, [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: http://glopolis.org/[…]/Concord-spolecna-pozice-2014.pdf
Jak by měla vypadat bibliografická citace v seznamu použitých zdrojů a jak v textu, aby se mi odkaz propojil? Používám Harvardský systém.
Předem moc děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 13.02.2018 08:53
Odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Tereza píše:
Čtvrtek 22.02.2018 13:17
Dobrý den,
pro svou diplomovou práci čerpám informace týkající se sčítání obyvatelstva, které jsou uvedeny na této webové stránce http://statistics.bookdesign.lt/esu_01.htm?lang=en. Nejsem si jistá, zda se jedná o knihu v elektronické pobodě a jak tedy správně citovat.
Předem děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 27.02.2018 08:48
Dobrý den,

citaci dokumentu přikládáme:
* Geographical and demographic characteristics of the population. Results of the 2011 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania [online]. Vilnius: Statistics Lithuania, 2013 [cit. 2018-02-26]. Dostupné z: http://statistics.bookdesign.lt/esu_01.htm?lang=en

Zkuste využít možností generátoru citací a další citace obdobně vytvářet: https://www.citace.com/vytvorit-citaci
Jaroslav píše:
Pátek 02.03.2018 22:51
Dobrý den,
Ve své práci jsem se rozhodl citovat tento dokument: http://consc.net/papers/singularity.pdf
Nevím ale jestli bych v citaci tohoto dokumentu, měl zmínit původní zdroj ve kterém byl původně publikován (Journal of Consciousness Studies 17:7-65, 2010) a tak ho citovat jako příspěvěk v seriálové publikaci či jestli citovat dokument samotný jako monografickou publikaci.
Předem vám děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Středa 07.03.2018 12:43
Dobrý den,
mezi základní pravidla, která při vytváření citací norma ISO 690 vyžaduje, patří následující:

1) Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument.
2) Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje (= z dokumentu, se kterým jsme pracovali). Citujeme konkrétní vydání nebo verzi.
Další pravidla můžete nalézt zde: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

V tomto případě byste tedy měl citovat příspěvek dostupný prostřednictvím internetu. Z formulace uvedené v dokumentu vyplývá, že příspěvek byl publikován TAKÉ v časopise Journal of Counciousness Studies. Článek, se kterým jste pracoval je ovšem verze, která byla autorem zveřejněná samostatně na jeho stránkách. Citujete tedy verzi uveřejněnou na stránkách autora (v jeho malém online repozitáři všech článků a příspěvků, které napsal).
Ze všech možných druhů citací elektronického dokumentu (které můžete nalézt opět na stránkách https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf) je dle našeho názoru nejvhodnější použít citaci pro dokument uložený v institucionálním či jiném repozitáři:
CHALMERS, David J. The Singularity. A Philosophical Analysis [online článek]. 2010 [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: http://consc.net/papers/singularity.pdf
Dana píše:
Čtvrtek 05.04.2018 18:06
Dobrý den, potřebovala bych uvést, jak správně citovat podle normy ISO 690 dokumenty ke stažení:
http://www.prevence-praha.cz/[…]/manual-pro-tvorbu-mpp-zakladni-pojmy
A to manuál pro tvorbu minimálního preventivního programu i formulář pro tvorbu MPP.
Moc děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 09.04.2018 15:42
Dobrý den,
pravděpodobně se jedná o příspěvek do webového sídla, který se cituje podle vzoru:

KAN, Michael. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm[cit. 2011-05-11]. Dostupné z: http://www.macworld.com/[…]/linkedin_china.html

Ve Vašem případě má článek několik autorů, tudíž bychom citovali prvního + et al. Rok vzniku příspěvku není na stránkách uveden. Článek ovšem reaguje na metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/2007-51. Do hranatých závorek s otazníkem bychom tedy uvedli rok 2007.
Citace by tedy měla vypadat následovně:
HRICZ, Miroslav et al. Manuál pro tvorbu Preventivního programu školy. In: Portál prevence rizikového chování. Centrum sociálních služeb Praha - Pražské centrum primární prevence [online]. [2007?] [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://www.prevence-praha.c[…]pp-zakladni-pojmy?showall=1

Obdobně bychom citovali i formulář dostupný na stejných stránkách (s použitím údajů, které formulář nabízí).
Adam píše:
Úterý 17.04.2018 14:29
Dobrý den, potřeboval bych poradit s citací tohoto pdf souboru podle ISO 690: https://www.uefa.com/[…]/2286120_DOWNLOAD.pdf , cituji ze stránek 3-4.

Moc děkuju za odpověď
PSK - admin píše:
Středa 18.04.2018 12:19
Dobrý den,
v tomto případě se pravděpodobně jedná o propagační materiál, který je dostupný online. Uvádíme citaci celého dokumentu (kterou uvedete v použité literatuře):
UEFA. Euro 2016 France: Le Randez - vous. [online] Switzerland, UEFA, ©2016, 41 s. [vid. 18 May 2018]. Dostupné z: https://www.uefa.com/[…]/index.html

V textu, kde citujete stranu 3 a 4 tohoto dokumentu na tento dokument odkážete s tím, že daná informace byla na uvedených stranách.

Více o citační normě ISO 690 naleznete zde: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Diana píše:
Úterý 17.04.2018 21:57
Dobrý den, prosím o informaci jak ocitovat tento zdroj podle normy ISO 690 : https://clanky.rvp.cz/wp-co[…]lizaci_interakcnich_her.pdf

Děkuji.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 19.04.2018 10:47
Dobrý den,

uvedený dokument můžete podle normy ISO 690 a návodu dostupného na webu: https://sites.google.com/[…]/elektronick-zdroje citovat následovně:

GILLERNOVÁ, Ilona. Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her. Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2008, (15. aktualizace), 25-34 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/wp-co[…]izaci_interakcnich_her.pdf.
Markéta píše:
Pátek 27.04.2018 14:01
Dobrý den,

mám problém s citováním tohoto pdf dokumentu: http://www.pf.jcu.cz/[…]/Princip%20laseru.pdf
a to jak zkráceně v textu, tak i v seznamu literatury. Můžete mi, prosím, poskytnou informace jak tento dokument citovat?

Přeji hezký den,
M.
PSK - admin píše:
Středa 02.05.2018 15:08
Dobrý den,
podle normy ISO 690 by bibliografický záznam vypadal následovně: Použili jsme generátor citací pro příspěvek na webu.
VOJTA, Filip. Princip laseru. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. 2003 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.pf.jcu.cz/[…]/Princip%20laseru.pdf

Pro citování stylem Harvard by záznam vypadal v textu následovně: Vojta (2003, s. 8). Plná citace příspěvku na webových stránkách v Harvardském stylu s informacemi, které máme k dispozici:
VOJTA, Filip, 2003. Princip laseru. In: Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích [online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.pf.jcu.cz/[…]/Princip%20laseru.pdf

Zdroje:
https://sites.google.com/[…]/elektronicke-zdroje-harvardsky-system
http://iva.k.utb.cz/[…]/harvardsky-system.pdf
http://iva.k.utb.cz/?page_id=4716
Pavol píše:
Sobota 05.05.2018 19:44
Dobrý deň,

pomohli by ste mi prosím s citáciou dokumentu http://www.waters.com/[…]/720004507en.pdf podľa štýlu Harvard?

Vopred ďakujem za odpoveď.
PSK - admin píše:
Pátek 11.05.2018 15:37
Dobrý den,
pro vytvoření citace v harvardském stylu (e-kniha a pdf dokument) můžete použít následující generátor: http://www.citethisforme.com/cite/ebook

Citaci dokumentů v harvardském stylu přehledně popisují též stránky: http://www.citethisforme.co[…]cing#harvard-reference-list
Pavla píše:
Úterý 27.11.2018 20:08
Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o pomoc, jak ocitovat tento dokument https://www.ey.com/[…]/CCB%20Czech%20Republic%20highlights%20CZ.pdf
Jak má vypadat citace ve zdrojích dle normy ČSN ISO? A jak bude vypadat odkaz v textu? U publikací používám v kulatých závorkách příjmení autora a rok vydání.
Jedná se o zdroje do diplomové práce.
Děkuji moc za ochotu.
PSK - admin píše:
Pondělí 03.12.2018 08:49
Dobrý den,
pokud odkazujete tak, že uvádíte do kulatých závorek autora a rok, tak citujete podle Harvardského stylu. Proto i citace musí být podle Harvardského stylu, viz:

Norma ISO 690 nabízí tři způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu:
4.1 Harvardský systém (forma jméno-datum)
4.1.1 Odkaz v textu
Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok. Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy přiřazenými k roku vydání. V takovém případě se písmena uvádí i v závěrečném soupisu bibliografických citací. Pokud je nutné uvést dva či více zdrojů, uvádějí se v jedněch kulatých závorkách a oddělují se středníkem. V případě chybějícího autora se použije zkratka „Anon.“
Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75)
4.1.2 Bibliografické citace
Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější datum, je-li známé.
HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1250-0.
McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7178714-0.
ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2173-3.
Zdroj: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

Nicméně výše uvedené, předpokládám, respektujete.

Vámi uvedený příspěvek bychom citovali jako zprávu (report), autoři analýzy nejsou jednoznačně uvedeni, jedná se o kolektivní dílo. Velice špatně se dohledává i samotný text na stránkách www.ey.com. K článku se jednoduše dostanete pouze, pokud hledáte přímo barometr investiční důvěry. Původně jsem si myslela, že se jedná o šedou literaturu, ale není tomu tak. Dole na poslední stránce je napsáno, že stránky mají pouze informativní charakter a autoři nenesou odpovědnost za výsledek / úsilí případné reakce čtenáře. Barometr vychází jednou ročně.
K odkazu: (EY, 2018)

EY (2018). Barometr investiční důvěry: Analýza globálního výzkumu doplněná o výsledky z ČR. EY. [Online]. Dostupné z: https://www.ey.com/[…]/CCB%20Czech%20Republic%20highlights%20CZ.pdf [cit.: 1.12.2018].
Zdroj: https://www.york.ac.uk/[…]/
Jan píše:
Čtvrtek 17.01.2019 11:47
Dobrý den,
chci se zeptat, jak správně citovat podobné pdf? http://souvk.cz/[…]/von-neumannovo-schema-i-s-dodatkem.pdf
U PDF totiž nejsou potřebné informace, tak jak to mám udělat?
Děkuji za odpověď
Lucia píše:
Pátek 01.02.2019 10:36
Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Ako by bolo možné citovať prepis prejavu prezidenta? V tomto prípade konkrétne bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. Odkaz: https://www.americanrhetori[…]bal%20Climate%20Message.pdf

Ďakujem vopred za odpoveď,

Lucia
PSK - admin píše:
Úterý 05.02.2019 17:16
Dobrý den,
citační norma ISO 690 přímo tento konkrétní příklad nezmiňuje, nicméně jelikož se jedná o dokument ve formátu pdf vystavený spolu s dalšími projevy v rámci určitého webového sídla, domníváme se, že by se projev citoval jako příspěvek do webového sídla. Protože je projev publikovaný online a jako z takového jste čerpala, je důležité jej citovat jako elektronický dokument. Citace by ve Vašem případě mohla vypadat takto:
 
OBAMA, Barack. Recorded remarks to global climate summit. In: AmericanRhetoric.com: online speech bank [online]. c2010 [cit. 2019-02-05]. Text version transcribed directly from audio (first broadcast 18 November 2008). Transcription by Michael E. Eidenmuller. Dostupné z: https://www.americanrhetori[…]al%20Climate%20Message.pdf.
 
Do závorky, která udává datum citování ve formátu [cit. RRRR-MM-DD]., tzn. kdy jste daný dokument využila, doplňte datum podle potřeby. Do citace jsme také uvedli některé údaje, které značí, o jaký typ dokumentu se jedná, a mohou ho pomoci lépe identifikovat.
 
Použité zdroje:
 
* Jak správně citovat a odkazovat na citace v textu - http://iva.k.utb.cz/?page_id=4716
* Citace.com - https://www.citace.com/
Natáli píše:
Čtvrtek 21.02.2019 11:33
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na dva články, pri ktorých som si nie istá ako sa správne citujú.
Posielam aj odkazy na tieto stránky : https://www.mlpa.com/[…]/WebFormDBData.aspx?FileOID=_XF1Q53lkj8o.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3659312/
Ďakujem za pomoc.
Aneta píše:
Neděle 24.02.2019 14:40
Dobrý den,
do diplomové práce jsem použila informace z této pdf brožury a nevím, jak ji ocitovat dle ISO 690.
https://www.h-mat.cz/[…]/Brozura_Hejneho_metoda-web.pdf
PSK - admin píše:
Pondělí 25.02.2019 16:10
Dobrý den,

citace by měla vypadat následovně a nezapomeňte, prosím, na kurzívu:
SLEZÁKOVÁ, Jana a Eva ŠUBRTOVÁ. Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ: pokus o malou příručku pro kreativní pedagogy [online]. Praha: Step by Step ČR, o.p.s., 2015 [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: https://www.h-mat.cz/[…]/Brozura_Hejneho_metoda-web.pdf

Informace z normy:
Pokud mají tvůrci stejnou roli, měli by být všichni uvedeni v bibliografické citaci. V případě, že je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a přidává se zkratka et al. (= aj.). Tvůrce, který je uveden jako první, se píše v invertovaném tvaru, ostatní se mohou psát v přirozeném pořadí. Dva poslední se dle příkladů v normě oddělují spojkou „a“.
KLEMEŠ, Jiří et al. KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ, ed.

Zdroj:
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Aneta píše:
Středa 27.02.2019 16:08
Dobrý den,
do své diplomové práce jsem čerpala z textu této webové stránky, prosím, pomůžete mi s citací? Děkuji
Odkaz na webovou stránku: http://www.zs-klokanek.cz/[…]/
PSK - admin píše:
Úterý 05.03.2019 14:51
Dobrý den,

níže zasíláme citaci dle normy ISO 690:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ. Parkety, Ubongo a jiné hry. zs-klokanek.cz [online]. © 2014-2018 [cit. 2019-03-05]. Dostupné z: http://www.zs-klokanek.cz/[…]/ .
Karolína píše:
Neděle 31.03.2019 13:39
Dobrý den, prosím pomohl by mi někdo s citací k tomuto PDF dokumentu? https://www.vychodni-cechy.info/[…]/bd85282513da4089c441926e1975898c1ee86

Moc děkuji !
PSK - admin píše:
Úterý 02.04.2019 13:25
Dobrý den,

citaci PDF dokumentu podle normy ISO 690 provedete správně podle následujících instrukcí:

Název časopisu: podnázev časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok, od kterého vychází (příp. od-do), ročník, číslo, rozsah stran [datum citování]. ISSN. Dostupné z: (URL). Poznámky.

Příklad: Knihovna: knihovnická revue [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2005-, roč. 1-, č. 1- [cit. 2018-02-23]. ISSN 1802-8772. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/

V tomto případě je tedy správně tato citace: Zaostřeno na… tradiční výrobky a gastronomii Pardubického kraje. [online]. Pardubice: Destinační společnost Východní Čechy, 2010, [cit. 2019-04-1]. Dostupné z: viz odkaz.
Bára píše:
Pátek 05.04.2019 22:47
Dobrý den,
do své balakářské práce jsem čerpala informace z tohoto pdf které je dostupné na internetu

https://coptkm.cz/portal/re[…];revision=-1&instance=1

cituji pomocí citace pro, které máme díky škole k dispozici, a využívám normu ISO690. Proto bych se chtěla co mám použít na jejich stránkách za druh citace (Elektronická kniha, Část elektronické knihy, Elektronické periodikum, Elektronický článek, Elektronická akademická práce, Web, Webová stránka, Elektronický sborník, Elektronický příspěvek, Příspěvek, obrázek na webu, Příspěvek na Wikipedii). Osobně se mi jako nejvíce vhodné jeví elektronický článek. Případně jestli by bylo možné mi napsat jak ta citace má vypadat.

Děkuji =)
PSK - admin píše:
Úterý 09.04.2019 19:00
Dobrý den,

v případě citování dokumentů ve formátu pdf (nebo dokumentů v dalších formátech např. doc, txt, xls, obrázků) se nejčastěji volí model citace jako u webového sídla, stránky nebo příspěvku do webového sídla. Je třeba zohlednit, zda je dokument nesamostatnou částí nebo příspěvkem. Pokud není formát dokumentu zřejmý z adresy URL, je možné tuto informaci do citace doplnit např. za datum citování. Ve Vašem případě, kdy se jedná o výukový materiál vystavený v rámci výukového portálu, bychom volili citaci příspěvku do webového sídla, tuto možnost nabízí i portál citace.com. O elektronický článek by se jednalo tehdy, pokud by byl dokument publikován v rámci nějakého elektronického periodika.
Pokud bychom použili model citace příspěvku do webového sídla, citace by mohla vypadat následovně:

STAVINOHA, Zdeněk. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy. In: COPTEL – Elektronika: internetový portál [online]. Kroměříž: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, 14.12.2010 [cit. 2019-04-09]. Dokument ve formátu PDF. Dostupné z: https://coptkm.cz/portal/re[…]revision=-1&instance=1.

Použité zdroje:

* Informační výchova na UTB ve Zlíně - http://iva.k.utb.cz/?page_id=4716
* https://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/citace-pdf-dokumentu-1
* Citační norma ISO 690: 2011 – Elektronické zdroje - https://sites.google.com/[…]/elektronick-zdroje
Vendula píše:
Středa 09.10.2019 12:29
Dobrý den,
ve své seminární práci jsem čerpala z PDF dokumentu: http://az749841.vo.msecnd.n[…]82500d9cfb8c186d04ddb72.pdf
Cituji na portále citace.pro avšak nevím do jakého modulu mám PDF zařadit. Chtěla bych se zeptat, jak správně citovat PDF soubor podle normy ČSN ISO 690.
Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 10.10.2019 08:50
Dobrý den,

firemní literatura není v normě ISO 690 dostatečně zpracována. Snažila jsem se tedy, co nejlépe popsat dokument dle existující normy, viz níže:
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT GROUP COMPLIANCE. Etický kodex skupiny Škoda Auto [online]. MCP2551. Wolfburg, Volkswagen Aktiengesellschaft Group Compliance, 2017. [cit. 2019-10-09]. Dostupné z: http://az749841.vo.msecnd.n[…]82500d9cfb8c186d04ddb72.pdf

Zdroj: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Míra píše:
Sobota 19.10.2019 16:26
Dobrý den,
mohl bych Vás poprosit o radu, jak odcitovat tento PDF dokument?
http://www.imunodeficit.sk/[…]imunodeficiencia-a5_fin.pdf
Nemohu se dohledat autora ani roku vydání.
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 22.10.2019 17:55
Dobrý den,

citace by měla vypadat tímto způsobem: SDRUŽENIE PACIENTOV S PRIMÁRNOU IMUNODEFICIENCIOU. Bežná variabilná imunodeficiencia. [Bratislava]: Sdruženie pacientov s primárnou imunodeficienciou, [cca 2014] [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: http://www.imunodeficit.sk/[…]imunodeficiencia-a5_fin.pdf
Věra Soukupová píše:
Sobota 07.12.2019 10:19
Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat jak mohu citovat zdroj, který mám poute v PDF. (ISO 690)
https://mathstat.econ.muni.cz/media/12565/pairedtest.pdf

Předem děkuji za odpověď.
V. S.
PSK - admin píše:
Pondělí 09.12.2019 14:32
Dobrý den,

určitě se podívejte na tento odkaz:

https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

Na straně 15 - 16 najdete jak citovat elektronické informační zdroje. A na straně 26 - 27 jsou uvedeny příklady citací.

Citace by měla vypadat takto:

Teorie řešený příklad - Párový T -test [online], 2019, stranu/ strany, které citujete [datum Vaší citace, na stránce z výše uvedeného odkazu doporučují přidat i čas citování]. Dostupné z: https://mathstat.econ.muni.cz/media/12565/pairedtest.pdf.

Pořadí údajů by mělo být - název, typ nosiče, ten se píše v hranaté závorce, lze použít univerzálně online nebo i zdroj specifikovat, dále je datum vydání - nebo poslední aktualizace, nakonec je dostupnost zdroje a přístup k němu.

Můžete zkusit vytvořit citaci přes tuto stránku:

https://www.citace.com/
Jiří píše:
Středa 15.04.2020 00:47
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak citovat online PDF zdroj harvardským stylem děkuji. http://www.filmovka.cz/[…]/1_ucebni-texty_zakladni-temata.pdf
PSK - admin píše:
Středa 15.04.2020 15:19
Dobrý den,
jedna věc je citování v textu, např. pomocí Harvardského systému a druhá věc je vlastní citace zdroje v seznamu zdrojů.
Pokud na citace v textu používáte Harvardský systém, pak se v textu do kulaté závorky uvádí jméno tvůrce a rok publikování citovaného zdroje (ev. stránka) - a to tak, aby informace přesně odkazovala na daný dokument v seznamu zdrojů.
Bibliografické citace se zpracovávají podle normy ČSN ISO 690 (01 0197). Pokud pak citujete v textu podle Harvardského systému, pak se pro přehlednost navíc přímo za tvůrce doplňuje (přesouvá) rok vydání.
Velmi podrobně je citování vysvětleno např. v publikaci Bibliografické odkazy a citace dokumentů (https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf).

Citace by mohla vypadat takto:
TERČ, Miloň at al., [2011]. Postprodukční práce. 1. díl, Základní témata [online]. Písek: Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s. [cit. 2020-04-15]. Pro potřeby vzdělávacího kurzu projektu "Audiovizuální kvalifikace", reg.č. CZ.1.07/3.2.08/01.0043. Dostupné z: http://www.filmovka.cz/[…]/1_ucebni-texty_zakladni-temata.pdf

V textu pak bude odkaz (Terč, 2011, s. XX).
Petra píše:
Úterý 19.05.2020 21:41
Dobrý den nevím si rady jak odcitovat dvě online pdf z kterých jsem čerpala.
http://www.zsstrani.cz/[…]/15)13.%20LITERATURA%202.%20POLOVINY%2020.%20STOLETI%20%20A)Svetova%20literatura%202.%20poloviny%2020.%20stoleti/15)13.%20LITERATURA%202.%20POLOVINY%2020.%20STOLETI%20%20A)Svetova%20literatura%202.%20poloviny%2020.%20stoleti.pdf

https://www.zs-mozartova.cz/[…]/VY_32_INOVACE_36.12.HRI.CJ.9.pdf

Předem děkuji za pomoc.
PSK - admin píše:
Pátek 22.05.2020 14:17
Dobrý den, jak správně citovat nabízí i s praktickými návody hned několik webových stránek, např. http://ciks.vse.cz/citace/http://ciks.vse.cz/citace/ nebo http://iva.k.utb.cz/[…]/harvardsky-system.pdf

Výsledná citace by měla být asi taková:

13. Literatura 2. poloviny 20. století A) Světová literatura 2. poloviny 20. století. In: ZŠ a ZUŠ Strání. Digitální učební materiály: II. Stupeň, Český jazyk, 9. ročník [online]. Poslední aktualizace 27.8.2013 [2020-05-20]. Dostupné z: http://www.zsstrani.cz/[…]/15)13.%20LITERATURA%202.%20POLOVINY%2020.%20STOLETI%20%20A)Svetova%20literatura%202.%20poloviny%2020.%20stoleti/15)13.%20LITERATURA%202.%20POLOVINY%2020.%20STOLETI%20%20A)Svetova%20literatura%202.%20poloviny%2020.%20stoleti.pdf.

U druhého dokumentu postupovat podobně; tady je to o něco jednodušší, dokument má autora i datum, kdy byl vytvořen. Mohlo by to být nějak takto:

HŘIVNOVÁ, Johana. Literární směry 1. poloviny 20. století 1. In: Základní škola Olomouc. EU peníze školám: Škola radosti, škola kvality. Český jazyk - Literatura 19. a 20. století [online]. Vytvořeno 24.02.2014 [2020-05-20]. Dostupné z: https://www.zs-mozartova.cz/[…]/VY_32_INOVACE_36.12.HRI.CJ.9.pdf.
Sebastian píše:
Neděle 24.05.2020 22:06
Dobrý den,
Chtěl bych požádat o pomoci s citací dokumentu PDF na stránce https://www.mvcr.cz/vyzkum/[…]-cr-2019-2025-impakt-1.aspx jedná se o dokument se jménem "Program.pdf". Nejsme si úplně jist formulací citace a nerad bych udělal chybu.
Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 25.05.2020 14:42
Dobrý den,

toto je klasická citace webové stránky:


jedna stránka webového portálu WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/

Dále uvádím informace z normy ke tvůrci:

Pokud je tvůrcem složka nebo oddělení určité instituce, mělo by být jméno instituce uvedeno v bibliografické citaci jako první. Složka nebo oddělení se ponechávají samostatné pouze
v případě, že mají vlastní specifické funkce a jsou nezávislé na mateřské instituci (např. UNICEF).

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií.
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. Paints Division.

Pokud je nadřízeným orgánem stát, federace států, místní nebo obecní úřad, uvádí se jako první jméno příslušné jurisdikce. Přednost se dává všeobecnému jménu jurisdikce v jazyce tvorby bibliografické citace. Pouze u patentů se země původu zkracuje v souladu s ISO 3166.

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1). Ministerstvo vnitra České republiky [online]. ©2020 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/vyzkum/[…]-cr-2019-2025-impakt-1.aspx
Patrik Chmel píše:
Pondělí 31.08.2020 12:04
Dobrý den. Poradíte mi prosím, jak citovat tento pdf text ve své diplomové práci? https://dl1.cuni.cz/[…]/Soucasna_alternativni_spiritualita-skripta.pdf
Předem Vám moc děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 01.09.2020 13:54
Dobrý den,
v tomto případě se jedná o citování elektronického zdroje.

Více o citacích el. zdrojů se můžete dočíst např. zde:
* https://sites.google.com/[…]/elektronicke-informacni-zdroje
* http://iva.k.utb.cz/[…]/
*https://www.citace.com/

Citaci dokumentu jsme Vám zapsali i níže. Některé údaje lze zapsat různě, je třeba, abyste dodržel formu tak, jak uvádíte u dalších citovaných zdrojů.

KOSTIĆOVÁ, Zuzana Marie. Současná alternativní spiritualita: vznik vývoj a základní rysy [online]. [Praha]: husitská teologická fakulta UK, 2020 [cit. 2020-09-01]. Skripta pro kurz "Náboženství v postmoderní společnosti". Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/[…]/Soucasna_alternativni_spiritualita-skripta.pdf
Šulcová píše:
Středa 16.09.2020 18:47
Dobrý den, měla bych dotaz jak mám do své práce citovat dokument, který jsem si stáhla z internetové stránky. Dokument se mi otevře ve wordu.
Dokumenty. 2015. Caslavsko.com: Strategický rozvojový dokument Mikroregionu Čáslavska [online] JISKRA, Jan. Poslední změna 2016 [cit. 2020-09-16] Dostupné z: https://www.caslavsko.com/e[…]ONU+CASLAVSKO_7F113303.docx

NEBO

JISKRA, Jan. 2015. Strategický rozvojový dokument Mikroregionu Čáslavska. In. Caslavsko.com [online] Poslední změna 2016 [cit. 2020-09-16] Dostupné z: https://www.caslavsko.com/e[…]ONU+CASLAVSKO_7F113303.docx

Zkoušela jsem podle citace.com, ale nevím jeslti je jedna ze dvou možností vůbec správně případě jak by to mělo být. Když navštívím stránku caslavsko.com, pres sekci pro obce, se dostanu k dokumentům, kde stáhnu soubor ve wordu. Prosím poraďte. Zde odkaz na strategický dokument. https://www.caslavsko.com/pro-obce/dokumenty/
Nahoře v citacích je odkaz přímo na word.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 17.09.2020 18:39
Dobrý den,

Vámi uvedený zdroj bychom citovali podle tohoto vzoru:

Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

vzor: ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/

Citace podle normy ISO 690 by tedy měla vypadat následovně:
Strategický rozvojový dokument Mikroregionu Čáslavska. [online]. Čáslavsko.com, 2016. [cit. 2020-09-17]. Dostupné z: https://www.caslavsko.com/e[…]ONU+CASLAVSKO_7F113303.docx


Čerpáno z:
Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

https://sites.google.com/[…]/elektronick-zdroje


https://sites.google.com/[…]/elektronicke-zdroje-harvardsky-system

Informační výchova na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně: Jak správně citovat a odkazovat na citace v textu

http://iva.k.utb.cz/[…]/jak-spravne-citovat-textova-opora.pdf
Lena píše:
Čtvrtek 12.11.2020 18:22
Dobrý den,
prosím, mohu požádat o správnou citaci ISO690, Harvardský styl pro brožury: http://eagri.cz/[…]/_2.aktualizovane_vydani_k_PU.pdf
https://read.oecd-ilibrary.[…]ure_9789264209138-en#page59
Děkuji mnohokrát.
PSK - admin píše:
Pátek 20.11.2020 12:49
Dobrý den,
Citace Vašeho zdroje v online podobě mlůže být následující:
 
ČESKO. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Pozemkové úpravy „krok za krokem“ [online]. Ministerstvo zemědělství, 2016 [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: http://eagri.cz/[…]/_2.aktualizovane_vydani_k_PU.pdf
 
Nebo lze citovat jako tištěnou brožuru (víte-li, že vyšla):
 
ČESKO. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Pozemkové úpravy „krok za krokem“. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016. 20 s. ISBN 978-80-7434-296-7. Dostupné také z: http://eagri.cz/[…]/_2.aktualizovane_vydani_k_PU.pdf
 
 
Viz: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
nebo https://uisk.ff.cuni.cz/wp-[…]my-ISO-6902010_Bratkova.pdf
Tomáš píše:
Úterý 15.12.2020 14:11
Dobrý den, mohu Vás požádat o správný formát citování ISO690 této stránky ve kterém je PDF sobrou ? https://www.armyupress.army.mil/[…]/Turner-UGVs.pdf
Děkuji Vám.
PSK - admin píše:
Středa 16.12.2020 12:23
Dobrý den,
ve Vašem případě se jedná o příspěvek v online časopise (Military Review, November-December 2019). Při citování byste tedy měl/-a postupovat podle tohoto vzoru:

Příspěvky v online časopisech / seriálech:

Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. Název časopisu /měl by být napsaný kurzívou/. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování, strany [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Příklady:
o BITUŠÍKOVÁ, Alexandra a LUTHER, Daniel. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks [online]. Ljubljana (Slovenia): Slovene Anthropological Society, 2010, 16(2) [cit. 16.5.2018]. ISSN 1408 032X. Dostupné z: https://www.dlib.si/[…]/PDF
o ČADA, Roman. Degree conditions on induced claws. Discrete Mathematics [online]. Elsevier. 6 December 2008, 308(23), 5622 5631 [cit. 13.6.2011]. ISSN 0012 365X. Dostupné prostřednictvím Science Direct. DOI:10.1016/j.disc.2007.10.026
o ALLEN, Robert B. Model Oriented Scientific Research Reports. D Lib Magazine [online]. May/June 2011, 17(5/6) [cit. 6.5.2011]. ISSN 1082 9873. DOI:10.1045/may2011 allen
o KNOPOVÁ, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 2011, 15(6) [cit. 16.5.2018]. ISSN 1212 5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/bezpecnost-dat-v-informacnich-systemech
o BRATKOVÁ, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, 14(9) [cit. 16.5.2018]. ISSN 1212 5075. Dostupné z: https//ikaros.cz/co-prinasi-treti-vydani-mezinarodni-normy-iso-6902010
Zdroj: https://sites.google.com/[…]/elektronick-zdroje


Další příklady můžete nalézt také zde: https://iva.k.utb.cz/[…]/.
Hana píše:
Neděle 31.01.2021 14:36
Dobrý den,
prosím, mohu Vás požádat o citaci Vláknina v potravinách na https://www.vup.sk/index.ph[…]ID=1&navID=43&start (jedná se o web nebo webovou stránku) ?
Děkuji.
Hana píše:
Neděle 31.01.2021 14:36
Dobrý den,
prosím, mohu Vás požádat o citaci Vláknina v potravinách na https://www.vup.sk/index.ph[…]ID=1&navID=43&start (jedná se o web nebo webovou stránku) ?
Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 01.02.2021 14:47
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Hana píše:
Pondělí 01.02.2021 17:03
Dobrý den, prosím Vás, mám ještě problém se zařazením a ocitováním tohoto pdf dokumentu, jak by vypadala citace? https://eur-lex.europa.eu/[…]/?uri=CELEX:32011R1169&from=NL
Šlo by jej citovat jako legislativní dokument?
PSK - admin píše:
Úterý 02.02.2021 10:02
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Simona píše:
Pondělí 01.02.2021 17:19
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit, jak vytvořím citaci u těchto zdrojů?

https://ifmv.cz/[…]/

http://diakar.cz/images/edukace/brozury/dia_slabikar_sk.pdf

Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 02.02.2021 10:24
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Hanka píše:
Pátek 05.02.2021 13:49
Dobrý den,
mohla bych Vás poprosit, jak ocitovat článek Superrozvolňovadla ve farmaceutické technologii na této stránce ?https://www.prolekare.cz/ca[…]ceuticke-technologii-105357

Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 08.02.2021 11:25
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Simona píše:
Pondělí 08.02.2021 16:49
Dobrý den,
můžu Vás poprosit, jak ocitovat tyto zdroje?

https://www.restmistr.cz/[…]/

https://www.sukl.cz/leciva/vyr-32-seznam-definic

Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 09.02.2021 10:22
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Hanka píše:
Pondělí 08.02.2021 18:24
Dobrý den, mohu poprosit, jak ocitovat následující odkazy?
http://www.pharmanews.cz/clanek/betaglukan-v-dopl-cich/
https://www.restmistr.cz/[…]/

Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 09.02.2021 10:18
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
PSK - admin píše:
Úterý 23.02.2021 20:37
Dobrý den,
pokud se ptáte na odkazy v textu při použití tzv. harvardského stylu citovaní, by odkaz v textu mohl vypadat např. takto:
(Svatoš, 2013, s. 139-154).
 
Plný bibliografický záznam dokumentu v souhrnu literatury na konci textu by za použití harvardského stylu měl být např. v tomto tvaru:
SVATOŠ, Roman, 2013. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2/2013, s. 139-154. ISSN 1210-9150. Dostupné také z: http://www.prevencekriminality.cz/evt_file.php?file=171
  
Harvardský styl citování viz http://iva.k.utb.cz/[…]/harvardsky-system.pdf

Pokud se Vám jedná o vytvoření citace podle normy ISO 690, tak materiály o tom, jak správně citovat naleznete např. zde: https://iva.k.utb.cz/[…]/jak-spravne-citovat-textova-opora.pdf

Konkrétně jsme také problematiku citace PDF dokumentů podle normy ISO 690 podrobně zodpovídali zde: https://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/jak-citovat-pdf-dokument
Dana píše:
Čtvrtek 19.05.2022 21:56
mám na Vás velkou prosbu, již si nevím rady. Dokončuji svou první bakalářskou práci a jako ostatní se peru s citacemi. Vše jsem snad zodpovědně ocitovala, ale jedna věc mi není jasná.
Jak mám ocitovat informaci, kterou mi např. sdělil zkušený kolega, informaci která se vyskytuje v interních dokumentech (sběr dat od zákazníka, otázky kvality produktu) a jak citovat obrázek, který není tajný, ale je opět použit z firemní literatury, která není běžnému uživateli přístupná?

Budu Vám vděčná za odpověď, protože z rad internetu nejsem moudrá...
PSK - admin píše:
Pátek 20.05.2022 10:18
Dobrý den,
Pro citaci firemní literatury (patří do kategorie šedé literatury - https://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/seda-literatura.pdf) platí stejná pravidla jako pro citování monografií. Důležité je zkusit nalézt co nejvíce údajů, které budou dokument identifikovat. Není důležité, že dokument není běžnému uživateli dostupný.
Zdroj: https://iva.k.utb.cz/[…]/
Ústní sdělení je jeden z typů dokumentů, které norma neřeší. V rámci některých citačních stylů je někdy použití takovéhoto zdroje v odborné práci přímo zakázáno z důvodu jeho neověřitelnosti a nedohledatelnosti. Norma ČSN ISO 690 ho výslovně nezakazuje, a proto je možné použít následující strukturu, či si ji podle potřeb volně upravit. Každopádně je lepší se nezaznamenaným informacím při citování vyhnout a citovaná osoba by měla s uvedením citovaných informací souhlasit.
Obecná struktura:
Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení]. Místo a datum rozhovoru.
Příklady:
ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení]. Tišnov, 25.9.2018.
LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení]. Brno, 3.10.2019.
Zdroj: https://www.citace.com/blog/ustni_sdeleni
Problematiku možností, jak rozhovor citovat v textu, jsme zodpovídali také zde: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/citace-rozhovoru
Lucie píše:
Čtvrtek 02.02.2023 22:07
Dobrý den,
píši bakalářskou práci a chtěla jsem se zeptat, jak mám správně citovat tento průvodce - https://zvolsi.info/[…]/zvolsi_brozura_digitalni.pdf a dále pojem - https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]0000536&local_base=KTD. U druhého odkazu mi jde především o citaci v textu, nevím, jaký rok k autorům přiřadit, zda je rok 2003 odpovídající.

Dále jsem se chtěla zeptat, při čtení některrých prací jsem se zarazila nad odstavci bez zdrojů. Našla jsem si hodnocení vedoucí a oponenta a nenašla jsem k tomuto výtku. Píši práci o tématu, kdy bych toho mohla hodně napsat z hlavy, ale zdrojuji opravdu vše, i kdybych psala, že je nebe modré, tak hledám v literatuře a zdrojuji. Jsem z toho docela zmatená, čekala jsem špatné posudky těchto prací a nikdo se o tom nezmínil. Jedná se o práce vedené mou vedoucí, proto to tak "řeším". Je možné, že daný autor uvedl zdroj až například pod druhý odstavec, přičemž je i první odstavec ze stejného zdroje? I to mi nedává smysl, když nějaký odstavec nemá zdroj a ten další začíná např. Novák (2018) uvádí, že...

Doufám, že jsem své dotazy položila srozumitelně. Mockrát děkuji za případnou pomoc,
PSK - admin píše:
Pondělí 06.02.2023 11:36
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Ondřej píše:
Středa 08.03.2023 19:24
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak by měla citace následujích dvou pdf souborů vypadat v seznamu použité literatury. Používám číselný styl citování v rámci ČSN ISO 690

1. pdf dokument:
https://etc-corporate.org/u[…]o_and_Common_Challenges.pdf
2. pdf dokument
https://etc-corporate.org/[…]/2023_ETC_MSIET_Results_Wave_14.pdf

V rámci psaní bakalářské práce nám bylo doporučeno použít stránku citace.com, kde si předem můžeme vybrat o jaký druh citace se bude jednat (e-kniha, obrázek, web a atd.) Původně jsem chtěl oba soubory citovat jako elektronický příspěvek, ale teď si tím nejsem až tak jistý.

Předem děkuji za případnou odpověď .
PSK - admin píše:
Pondělí 13.03.2023 09:04
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Barbora píše:
Čtvrtek 14.12.2023 19:18
Dobrý den, mohla bych se zeptat, jak správně ocitovat v bakalářské práci tuto brožuru? http://www.kojeni.cz/[…]/09-IN22-071_KOJENI_CZ_brozura_A5_FINAL.pdf Cituji dle APA 7 a u této božury si nevím rady, abych všdchny informace do citace správně zahrnula. Děkuji
PSK - admin píše:
Sobota 16.12.2023 14:13
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Petra píše:
Sobota 02.03.2024 15:07
Dobrý den, píši bakalářskou práci a nejsem si jistá, jak správně odcitovat tento PDF soubor dle ISO690. Odkaz na pdf soubor je: https://www.vinarskecentrum.cz/[…]/odrudy-vune-brozura-CZ-2021-web.pdf

Moc vám děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 05.03.2024 16:30
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny. Ve vašem případě neoznačuje PDF typ zdroje (jako by byla například kniha, film, audiozáznam, atd.) ale pouze formát, ve kterém je citovaný zdroj uložen. Firemní brožura podle normy ČSN ISO 690 spadá do kategorie „nepublikované zdroje“.
U informace o dostupnosti uvedete tedy, že se jedná o elektronický zdroj, odkaz a kdy byl citován. Předloha pro citování nepublikovaných zdrojů je následující:

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Typ zdroje. Vedlejší tvůrce. Datum vzniku. Služba nebo hostitelský archiv. Fyzické umístění. Dostupnost. [Datum citování].

NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, O.P.S. Nejčastěji pěstované odrůdy révy vinné v České republice. Online. 2019. Dostupné z: https://www.vinarskecentrum.cz/[…]/odrudy-vune-brozura-CZ-2021-web.pdf. [cit. 2024-03-05].

ZDROJ:
FARKAŠOVÁ, Blanka; GARAMSZEGI, Tereza; JANSOVÁ, Linda; KONEČNÝ, Lukáš; KRČÁL, Martin et al. Výklady normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197). Online. 2023. Dostupné z: https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf. [cit. 2024-03-05].
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu