Jak citovat pdf dokument?

Text dotazu

Dobrý den,
ve své závěrečné práci uvádím informace z tohoto dokumentu:
https://www.ipsos.com/sites[…]tace_pro_tk_cerven_2015.pdf
Nevím ovšem jak správně citovat a jak uvést v seznamu použité literatury. Používám poznámku pod čarou.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jelikož se jedná o prezentaci ve formátu PDF, v případě citování PDF dokumentů se nejčastěji volí model citace jako u webového sídla, stránky nebo příspěvku do webového sídla. Je třeba přihlédnout k tomu, zda je dokument nesamostatnou částí nebo příspěvkem. Informace o formátu dokumentu je patrná z URL adresy dokumentu, nicméně do citace je možné doplnit údaj o tom, že se jedná o prezentaci ve formátu PDF, např. za datum citování. Ve Vašem případě je prezentace dostupná na webových stránkách agentury Ipsos, proto bychom využili model citace příspěvku do webového sídla.

 

Citaci bychom pak mohli vytvořit následujícím způsobem:

Ipsos. Potřeby dětí při odchodu z dětského domova. In: Ipsos [online]. 2015, červen [cit. 2019-05-13]. Prezentace ve formátu PDF. Dostupné z: https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-12/ipsos_pro_mimo_domov_potreby_deti_pri_odchodu_z_detskeho_domova_prezentace_pro_tk_cerven_2015.pdf.

Tuto citaci použijete v poznámce pod čarou, pokud z prezentace citujete, i v přehledu použité literatury. Při použití citační metody pomocí poznámek pod čarou v textu odkazujete na citované zdroje číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu. Citace jsou pak pod čarou uvedeny v tom pořadí, v jakém se objeví v textu. Každá bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrží zvláštní číslo. Číslo se uvádí vždy jen jedno (nelze podobně jako u Harvardského systému či číselné formy uvádět dva odkazy za sebou), ale v jedné poznámce může být uvedeno více bibliografických citací. Bližší informace naleznete např. na těchto webových stránkách - http://iva.k.utb.cz/?page_id=4472 nebo https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani (bod 3).

Použité zdroje

* Informační výchova na UTB ve Zlíně - http://iva.k.utb.cz/?page_id=4716

* Městská knihovna Znojmo – Jak správně citovat: příklady citací dle normy ČSN ISO 690 - https://www.knihovnazn.cz/files/citace.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.05.2019 08:00

Jana píše:
Sobota 27.03.2021 11:18
Dobrý den, prosím Vás jak mám ocitovat tuhle studijní oporu a multimediální učebnici prosím? (Generuji to pomocí citace.com a podle APA) https://www.pf.ujep.cz/[…]/Didaktika-TV-1.st_.pdf
http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportovnihry2/hazena/
PSK - admin píše:
Středa 31.03.2021 09:00
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu