Citace rozhovoru

Text dotazu

Dobrý den,

ráda bych poprosila ještě o jednu radu v souvislosti s výše uvedeným dotazem, za který děkuji.

Uvedu příklad: pracuji na medailonku jednoho filozofa a částečně čerpám z rozhovoru, který byl veden jiným odborníkem (v pozici reportéra). Za některé úseky je plně zodpovědný "reportér" (například za úvodní odstavec, ve kterém čtenáři filozofa představuje) a za jiné je zodpovědný přímo dotazovaný. Jednou tedy cituji "reportéra" a jednou dotazovaného. Jak toto můžu citačně reflektovat a jak uvést zdroj v seznamu literatury, aby ho čtenář dle odkazu snadno dohledal? Nebylo by čitelnější v seznamu literatury uvést na prvním místě jméno reportéra (př. Novák) a odkazovat například takto: (Novák 2005) u citace reportéra a (Zelený in Novák 2005) u citace dotazovaného? Vím, že se ptám složitě, ale konkrétní rozhovor je ve španělštině, a to by situaci ještě zkomplikovalo. Za odpověď předem velice děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 jméno osoby, se kterou byl rozhovor veden, by v každém případě mělo být v citaci uvedeno na prvním místě, tedy na pozici prvního autora. U dalšího tvůrce rozhovoru, tedy toho, kdo otázky pokládal, záleží na tom, jakou měrou se na článku podílel. Pokud je rozhovor veden spíše formou určité diskuze či polemiky, uvedli bychom tázajícího se hned za jménem dotazovaného, např. NOVÁK, J., ZELENÝ, P. Název článku atd. V případě, že tázající se pouze pokládal otázky, ale přesto pokládáte za důležité ho v citaci zmínit, přikláněli bychom se spíše k uvedení jeho jména až za názvovými údaji, v poli údajů pro sekundární odpovědnost, např. s poznámkou "Připravil", "Zapsal" apod. 

 Co se týče odkazů přímo v textu, Vámi navrhovaný způsob se nám zdá možná zbytečně komplikovaný a v praxi jsme se s ním nesetkali. Podobu odkazu bychom nechali stejnou jako v případě citace, pokud tedy uvedete obě osoby (dotazovaného i tázajícího se) na stejné pozici s primární odpovědností (NOVÁK, J., ZELENÝ, P. Název článku atd.), odkaz v textu při použití například Harvardského systému by vypadal takto: (NOVÁK, J. a ZELENÝ, P., 2005, případně s. xx). V případě, že jméno tázajícího se uvedete v údajích o sekundární odpovědnosti, odkaz v textu bude následující: (NOVÁK, J., 2005, případně s. xx).

 Jestliže chcete v textu zdůraznit, že právě v této části citujete dotazovaného nebo naopak tázajícího se, je to možné zmínit přímo v textu, např. Novák v rozhovoru se Zeleným uvedl..., Novák zmiňuje...aj. Pokud jméno autora uvedete takto přirozeně v textu, v odkazu bude uveden pouze rok, případně strana, v kulatých závorkách: (2005, s. xx).  

 Můžeme Vám ještě doporučit konzultaci například s kolegy z Knihovny knihovnické literatury (http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury), existuje také stránka na Facebooku s názvem E-citace, která se citacemi zabývá a je možné zde také položit dotaz (https://www.facebook.com/pages/E-Citace/234158816646277).

 

Použité zdroje

* Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 - http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
* Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace - https://sites.google.com/[…]/tvuarce
* KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat - https://kuk.muni.cz/[…]/citace.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.07.2015 13:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu