Zadání dotazu

Vyplňte prosím všechny údaje ve formuláři, poslouží k tomu, aby Vám odpověď mohla být v pořádku doručena. Přečtěte si Pravidla formulace dotazu.

Před odesláním dotazu prosím zkontrolujte uvedenou e-mailovou adresu. Chybně uvedenou adresu nemáme možnost opravit a často se stává, že odpověď nelze doručit. Pokud odpověď nedostanete do 48 hodin, podívejte se do složky Nedoručitelné dotazy, zda odpověď není uložena tam, anebo nám prosím dejte znovu vědět.

(Povinné)
(Povinné)
(Povinné)
(Povinné)
(Povinné)
Počet zbývajících znaků:
(Povinné)
Opište kód z obrázku.
  Listen to audio for this captcha

Pravidla formulace dotazu


Přesná formulace dotazu

Pokuste se dotaz formulovat přesně a uvést údaje, které již znáte. Znalost souvislostí nám značně usnadní hledání odpovědi a také ušetří zbytečnou práci s objevováním již objeveného.

Otázky, týkající se hardwaru či softwaru
Pokud máte problém se svým počítačem, je lépe vyhledat počítačového technika.

Právní dotazy
Pokud máte nějaký dotaz z oblasti práva, nepotřebujete knihovníka, nýbrž právníka. Knihovny vám mohou podat informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka.

Dotazy z nejrůznějších oblastí
Snažíme se vždy odpovědět na dotazy ze všech oborů, berte ale do úvahy možnosti knihoven a knihovníků. Často je lepší adresovat dotaz jiné instituci, specializované na daný obor.

Referáty a otázky ke zkouškám
Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více.

Zpracovávání rešerší
Pokud potřebujete vypracovat rešerši na dané téma, můžete se obrátit na svou knihovnu, která vám poskytne bližší informace o této službě. Rešeršní služby jsou obvykle placené a řídí se pravidly a ceníkem knihoven, které tuto službu poskytují.