Antikvariáty v knihovnách

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli bylo dříve běžné, aby knihovny provozovaly ve svých prostorách antikvariáty? Zjistil jsem, že knihovna v našem městě provozovala antikvariát v 90. letech, a zajímalo by mě, jestli takových knihoven bylo víc, co je k tomu vedlo a popřípadě jestli je stále nějaká knihovna, která antikvariát provozuje.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

s knihovnami je historicky spjato shromažďování a uchovávání knih, prodej starších publikací či publikací „z druhé ruky“ – jak chápeme provoz antikvariátu dnes – pak zajišťovali spíše nakladatelé, vydavatelé, a především knihkupci a knihkupectví. V 18. století prodej starých knih probíhal často skrze aukce nebo dražby, které mohly být organizovány i dalšími subjekty. Například pražská univerzitní knihovna pořádala od 80. let 18. století aukce vyřazených knih a duplikátů a vydávala k nim katalogy v latině (Tobolka, s. 177, Kovanda, s. 15). Kvůli zachování hodnoty knih bylo v této době vydáno nařízení, podle kterého musel ceny knih prodávaných ve veřejných dražbách vždy určit znalec. Dražby dále souvisely například s rozprodáváním šlechtických knihoven, pozůstalostí, anebo s prodejem svazků z knihoven zrušených klášterů.

Rozvoj antikvářské činnosti u nás pravděpodobně vrcholil na přelomu 18. a 19. století, neboť se v této době i nabídka služeb tohoto typu objevuje hojněji v tisku a z roku 1806 již existují řády pro antikváře a pro jimi vykonávanou činnost (Kovanda, s. 16). Jan Zoubek ve své encyklopedii z roku 1886 vykládá heslo „antikvariat“, jako „obchod se starými, opotřebovanými knihami“ (s. 320); přímé spojení s knihovnami zde není patrné. Užší vazba knihoven na „antikvariáty“ tak zůstává snad jen z hlediska původního latinského výrazu „antiquurius“, jenž označoval milovníka a sběratele kulturně historických a zajímavých zpráv, v době římského císařství potom také sběratele starožitností. (Kovanda, s. 14) Více informací o historii antikvariátu naleznete v publikacích, které uvádíme v seznamu níže.

V dnešní době organizují některé knihovny v ČR krátkodobé „antikvariáty“, mimořádné akce, při nichž jsou ke koupi knihy. Podle informací na webových stránkách knihoven se tyto akce pořádaly například u příležitosti března („měsíce čtenářů“), jako letní antikvariáty, anebo charitativní prodeje. Knihovny prodejní akce organizují zpravidla kvůli tomu, že se jedná o jeden ze způsobů, jak naložit s vyřazenými knihami.

Aktuálně provozuje celoročně svůj „antikvariát“ například knihovna ve Slaném, viz https://www.knihovnaslany.cz/antikvariat,130. Jinou knihovnu s běžně fungujícím antikvariátem v ČR jsme nedohledali. Většinou jde o doplňkovou činnost, která je organizována jednorázově.

S antikvariátním prodejem publikací se můžete setkat též v Ústavu filosofie a religionistiky na pražské FF UK, kde nabízejí oborovou literaturu, více informací na: https://ufar.ff.cuni.cz/cs/knihovna/antikvariat-a-nove-knihy/.  

Použité zdroje

Antikvariat. In: ZOUBEK, František. Encyklopaedie paedagogická: slovník vědomostí z vychovávání a vyučování domácího a veřejného ve školách nižších, středních a vysokých. V Praze: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1886, s. 320. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:0f0b6e20-1814-11e8-8485-5ef3fc9ae867 [cit. 15. 4. 2024].

Knihařství. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1899. sv. 14, s. 439. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:8d51bd10-05b2-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f [cit. 15. 4. 2024].

KOVANDA, Antonín a Jiří BOUDA. Antikvariát. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972, 119 s.

TOBOLKA, Zdeněk Václav. Kniha: její vznik, vývoj a rozbor. Praha: Orbis, 1949, 243 s.

[„Antikvariáty“ v knihovnách]. Online. 2024. Dostupné z: https://www.knihovnatabor.c[…]i-antikvariat-v-knihovne-1; https://knihovnaml.cz/events/event/antikvariat/; https://www.mzk.cz/sluzby/akce/charitativni-antikvariat-0; https://www.mesto-bohumin.cz/[…]/27274-antikvariat-v-knihovne.html; https://www.knihovna-uo.cz/cze/o-knihovne/aktuality [cit. 15. 4. 2024].

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.04.2024 14:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu