Význam slova spratek

Text dotazu

význam slova spratek

Odpověď

Dobrý den,
původně se označení "spratek" užívalo pro předčasně narozené zvíře, později se tak říkalo kůži z těchto předčasně narozených, mladých či malých zvířat. ("Kůže z nejlepšího vola nemá dražší býti nad půl druhé kopy, jehněčí kůže nebo spratek nejdráže za 6 gr. míš." Win.). V přeneseném slova smyslu se používá slovo „spratek“ jako nadávka pro malé dítě či člověka drobné postavy. („Takový spratek [syn] neuzná za vhodné říci otci, co chce podnikat?“ Neuž.)

Slovo "spratek" má základ v praslovanském slově "jъz-portъkъ", tedy mládě "vyřezané, vypárané" z matčina těla.

Zdroje:
* HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967.
* Příruční slovník jazyka českého. Praha: Statni nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957.
* Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2., opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0493-9 (váz.).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2010 15:12

Jarmila Holinková píše:
Pátek 17.07.2020 15:30
Dobrý den,
Kdy a kde žil Spratek a Grasl?
PSK - admin píše:
Pondělí 20.07.2020 16:30
Dobrý den,

 postavu jménem Spratek jsme v nám dostupných zdrojích nenašli. Slovo 'spratek' jako takové podle etymologického výkladu pochází ze základu praslovanského slova "jъz-portъkъ", tedy mládě "vyřezané, vypárané" z matčina těla.
K oběma postavám doporučujeme odkazy níže.

Postava Grassela (Grasel) je reálná. Dotaz na jeho osobu jsme zpracovávali před časem; odpovědi jsou uloženy v Archivu Ptejte se knihovny, viz odkazy níže.
Jan Jiří Grasela se narodil v roce 1790 v Nových Syrovicích (okres Třebíč). Jeho otec byl pohodný a živil se i krádežemi a loupežemi, byl často ve vězení a jeho syn byl věrnou jeho kopii. (Otec ho k takovému životu od útlého dětství zcela vědomě vedl.) Své činy páchal J.J.Grasel v jižních Čechách a na jižní Moravě, ale taky v Rakousku. V roce 1815 byl zatčen a ve Vídni popraven spolu se dvěma svými kumpány 31.1.1818..
Jeho příjmení později zlidovělo a má pevné místo v českém vyjadřování – nejen jako zloděj a loupežník, ale hlavně jako darebák, ničema, ničitel, lump, zkrátka člověk, který se chová obecně nepřístojně.
Jeho otec sbíral zatoulané psy a uhynulá zvířata a občas něco ukradl, aby uživil rodinu. Nejinak tomu bylo u jeho matky, která byla i několikrát krátce ve vězení. A malý syn Jan Jiří se potatil i pomamil....

Grázl jeden! = uličník, darebák, lump

Zdroj: KOVÁŘOVÁ, Stanislava Proč se říká? Olomouc: Alda, 1994.

Zdroj: https://www.ptejteseknihovn[…]-kdo-byl-grasel-vlastne-zac

Zdroj: https://www.novinykraje.cz/[…]/

Zdroj: https://www.ptejteseknihovn[…]-slova-meluzina-a-klekanice

Zdroj: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/vyznam-slova-spratek

Další zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ji%C5%99%C3%AD_Grasel
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu