Prosím o význam slova meluzína a klekánice

Text dotazu

A ještě by mne zajímalo význam slova Grázl kde to vzniklo

Odpověď

Dobrý den,

Meluzína:
mytologická postava, víla, která má místo nohou hadí ocas. Meluzína se začalo říkat kvílení větru a slovo se postupně stalo i synonymem pro silný vítr...
Historii o Meluzíně napsal na konci 14. století středověký pařížský knihař a literát Jan z Arrasu. Vycházel ze staré pověsti, která praví, že se na hradě Lusignanu v západní Francii zjevuje bytost – napůl žena, napůl had. Byla to Meluzína, dcera víly a skotského krále. Ten porušil slib, že svou ženu nespatří při porodu. Proto bylo na nejstarší dceru Meluzínu uvaleno prokletí:  měla od té doby sobotu co sobotu místo nohou hadí ocas. Prokletí mohl zlomit jen muž, který si ji vezme za ženu, ale nikdy ji neuvidí v sobotu. Svůj slib dal princ Raimondin. Meluzína mu svými kouzly dopomohla k tomu, aby se stal mocným vládcem. Zakládala města, kláštery a vystavěla několik hradů, nejslavnější z nich byl Lusignan. Porodila Raimondinovi deset synů, ale ani on svůj slib nakonec nedodržel. Krásná víla Meluzína se tak proměnila do hadí podoby a s nářkem odletěla z Lusignanu pryč...
Meluzínská pověst se rozšířila do světa a nakonec zdomácněla i v českém folklóru. Známe rčení vyvolávat či kvílet jako Meluzína, bydlet u paní Meluzíny (kde je větrno) a také s meluzínou sůl lízat (zemřít). Podle starých tradic lidé za větrných nocí vyhazovali z okna hrst mouky nebo soli, aby z ní Meluzína mohla navařit kaši pro své malé syny, přestala kvílet a neškodila živým tvorům. Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.
Čerpáno z: https://dvojka.rozhlas.cz/kvili-jako-meluzina-7602853

Klekánice:
bytost, která venku po večerním klekání chytá děti,  " ...přestrašeni báchorkami, které doma slýchali i mimo dům o lesních mužích, divých ženách, trpaslicích, skřítcích, hastrmanech a nejvíc o hrozné té klekánici, která s hady po skráních místo vlasů přepadá lidi ještě za dne, bez dechu vyběhli vždy z lesa ven a tam si teprv oddechli, tam teprv na sebe se usmáli, kde bylo už světleji."
(Z knihy Viléma Mrštíka Pohádka máje)
Zdroj: https://cs.wiktionary.org/wiki/klek%C3%A1nice

Klekánice
Jiné jazyky prý mají klekání, ale nikoliv tuto specifickou verzi strašidla.
Zdroj: Pavel Eisner: Čeština poklepem a poslechem, Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka a nakladatelství B. Just, 1996
https://sciencemag.cz/pavel-eisner-o-cestine-klekanice-makovice-tchyne-a-tchor/

klekání - (ave) večerní zvonění kostelního zvonu k modlitbě
(klekátko = měkká podložka k modlení vkleče)
klekánice pohádková postava
Zdroj: https://lidovyslovnik.cz/index.php?dotaz=k&strana=9&start=1

Grázl:
podobný dotaz jsme před několika lety zodpovídali, viz Archiv Ptejte se knihovny
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/proc-se-rika-ty-grazle-kdo-byl-grasel-vlastne-zac

Roku 1790 se narodil Jan Jiří Grasel – jeho příjmení později zlidovělo a má pevné místo v českém vyjadřování – nejen jako zloděj a loupežník, ale hlavně jako darebák, ničema, ničitel, lump, zkrátka člověk, který se chová obecně nepřístojně.
Jeho otec se živil jako ras (sbíral zatoulané psy a uhynulá zvířata) a občas něco ukradl, aby uživil rodinu. Nejinak tomu bylo u jeho matky, která byla i několikrát krátce ve vězení. A malý syn Jan Jiří se potatil i pomamil....
Zdroj: https://www.novinykraje.cz/blog/2019/08/24/jak-prisel-vyraz-grazl-ke-svemu-oznaceni-za-vsim-je-historicka-postava/

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.05.2020 16:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu