výroční zprávy knihoven

Text dotazu

Dobrý den, stále častěji i knihovny vydávají výroční zprávy (bývají podmínkou žádosti v dotačním řízení u nadací...). Existuje právní norma, jak by měla vypadat výroční zpráva knihovny? Vím, že povinnost zpracovávat VZ mají nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ale také organy uzemní samosprávy a státní správy.

Odpověď

V současné době neexistují závazné předpisy o tom, jak mají výroční zprávy knihoven vypadat, ani povinnost je vypracovávat. Takové předpisy jsou např. pro akciové společnosti a pravděpodobně pro některé státní orgány, jako jsou ministerstva. Nicméně se v současné době směrnice o VZ pro instituce, jako jsou knihovny, připravují.
Národní knihovna při vydávání výročních zpráv (vydávání bylo obnoveno r. 1992) navazuje na prvorepublikovou tradici a zároveň reaguje na zájem zahraničních institucí a čtenářů. Výroční zprávy NK jsou proto také poměrně obsáhlé a zveřejňují materiály, které by zřejmě nemusely být povinnou součástí obdobných zpráv.
Pokud máte v úmyslu vydávat výroční zprávy vaší knihovny, můžete konzultovat výroční zprávy NK (1998-2002), zveřejněné na našich stránkách (O knihovně >> Výroční zprávy: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Vyrocni_zpravy&submenu3=59). V současnosti však obsah závisí na dané instituci.

Dodatek: Patrně od r. 2005 platí předpis pro roční zprávy podle vyhlášky MF ČR č. 323/2005 Sb.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2008 14:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu