Použití zbraně bezpečnostními složkami 1. republiky

Text dotazu

Hledám vešketré materiály k tématu použití zbraně policií, četnictvem a finanční stráží za 1. republiky vč. všech právních i vnitřních předpisů, i k jednotkám SOS.

Odpověď

Dobrý den,
se svým dotazem by asi bylo lepší obrátit se např. na knihovnu některé právnické fakulty.
Předpokládáme, že knihu MACEK, Pavel, UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. II. Československá republika (1918-1939). Praha: Police History, 1999. ISBN 80-902670-0-9. s několika stránkami Seznamu literatury, znáte.
Jedná se o použitou literaturu k tématu knihy, mohlo by být určitým pramenem zdrojů i pro Vás.
Elektronický zdroj ASPI, elektronická sbírka zákonů, přístupná pro uživatele Národní knihovny ČR (s platnou čtenářskou legitimací) např. v Referenčním centru NK ČR, (mohli by mít i jiné instituce, právnické a ekonomické fakulty apod.); eviduje některé i starší judikatury do roku 1938. Zda byste tam ale našel vhodné pro Vaší práci, musíte posoudit sám. 
Doporučujeme obrátit se i na Muzeum Policie ČR http://www.muzeumpolicie.cz/, příp. Národní archiv ČR http://www.nacr.cz/.
Čerpat lze i z některých titulů dobového tisku, uveřejněného v naskenované podobě v systému Kramerius; přístupný též např. v Referenčním centru NK ČR.
Některé kauzy tam byly zmíněny. Judikatury by mohla mít ve svém fondu především  Policie České republiky - Kriminalistický ústav http://www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx ; doporučujeme kontaktovat Knihovnu  Policejní akademie http://www.polac.cz/, přip. vyšší policejní školy v České republice http://www.policie-cr.cz/policejni-akademie-a-stredni-policejni-skoly/.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2012 14:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu