Od kdy se začalo říkat v Čechách Uhrům Maďaři?

Text dotazu

Dobrý den,

zajímalo by mne, kdy se v češtině pro označení příslušníky maďarské národnosti začalo používat označení "Maďaři" namísto označení "Uhrové".
Je možné, že by se tento výraz objevil v mluvené češtině již např. ve středověku?

Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pojmenování Uhři a Maďaři je dáno historickými souvislostmi. Označení Uhři bylo v minulosti používáno pro všechny obyvatele uherského státu. Do tohoto celku patřili vedle obyvatel z kmene Maďarů též Slováci, Rusíni, Rumuni, Srbové, Chorvati aj.  Pojem Maďaři byl v tomto období používán pro označení konkrétního národa (kmene, etnika) v rámci Uher. Od 40. let 19. století v Uhrách sílí maďarské reformní hnutí. Častěji se tedy od tohoto období můžeme setkat s obecným pojmenováním Maďaři pro obyvatele Uher.  Korektní bylo ovšem používání tohoto označení pro obyvatele Maďarska až po  roce 1918, kdy došlo k rozpadu  Rakouska-Uherska a k vzniku v podstatě národnostního státu - Maďarska.

 

Velmi pěkně je výše uvedené vysvětleno v knize "Maďarsko" (2005):

"Mezinárodní označení Maďarů - Ungar, Hungarian, Hongrois atd. - pochází z bulharsko-tureckého slova onogur. Onogurské kmeny, mezi nimi i Maďaři, se objevují kolem roku 463 v Černomoří v blízkosti Azovského jezera v oblasti tzv. Meotisu. (...) Latinské označení Uhrů (Maďarů) Ungar, Hungari bylo v Evropě 12. století již běžným označením obyvatel uherského státu.

Nová koncepce uherského politického národa v pojetí maďarského reformního hnutí ve 40. letech 19. století ztotožnila uherství s maďarstvím a zdůrazňovala společná občanská práva obyvatelů Uher na úkor jejich práv národnostních a jazykových. Z této koncepce vyvozovali Maďaři svůj nárok na dominantní postavení v Uhrách. To narazilo na rozhodný odpor nemaďarských národů Uher. Rozpor v té věci vedl k vyostření národnostní otázky v Uhrách za maďarské revoluce let 1848-49 i v období dualismu po roce 1867 a v konečné fázi pak i k rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918. Tehdy vzniká z maďarského jádra Uher nový stát Maďarsko, zatímco Slováci a Rusíni se připojují k Československu, sedmihradští Rumuni k Rumunsku a Srbové a Chorváti ke Království SHS, pozdější Jugoslávii. Historické Uhry (Uhersko), zahrnující kromě čistě maďarských oblastí dnešní Slovensko, Podkarpatskou Rus, Vojvodinu a v širším měřítku také Chorvatsko a Sedmihradsko, se stávají minulostí. Uhry jsou tak synonymem pro méně časté Uhersko.

Jméno Maďar pochází z kmenového názvu Maďarů Megyer. Slova Maďar a maďarský vyjadřují etnické pojmy, kdežto Uher a uherský označují obyvatele historických Uher bez národnostního rozlišení. Také Uhry a Maďarsko si nelze plést. Jsou to dva na sebe navazující státy, které vznikly v různém historickém údobí a na různých základech. Uhry byly vždy mnohonárodnostním státem, Maďarsko je v podstatě národním státem maďarským s minimálním počtem členů nemaďarských národností (z 10,3 milionu obyvatel dnešního Maďarska se hlásí k maďarské národnosti 96,61%). Maďarsko je ovšem hlavním nástupnickým státem Uher, a dějiny Maďarska jsou proto často chápány jako dějiny historických Uher včetně jejich pokračování v dějinách Maďarska jako samostatného státu vzniklého po rozpadu Rakouska-Uherska. V tomto případě je ovšem důraz kladen na dějiny Maďarů jako dominantního národa jak v rámci Uher, tak i poté vlastního Maďarska."

Použité zdroje

PRAŽÁK, Richard. Maďarsko. Praha: Libri, 2005. s. 7 a 8. ISBN 80-7277-269-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:d86ddad0-c227-11e6-92d3-005056827e51

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2020 10:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu