Původ slova Uhry

Text dotazu

Dobrý den,

zajímal by mě původ slov Uhry, Uhersko.

Děkuji

Odpověď

 Dobrý den,

1. Anonymus ve středověké kronice říká: v Asii ve stepích žilo na sedm velmožů, kteří si rozdělilo vedení nad kmenem. Jeden z velmožů se jmenoval Megyer, od něho má pcházet slovo Maďar. Všechny velmože pak jmenuje jako „Hetumoger“, což má znamenat „Sedm Maďarů“. Po příchodu do Panonie si každý z velmožů postavil hrad.
Anonymus na začátku dělí, že jeho Mogerové, jak se sami nazývají, jsou v cizině známí pod jménem Hungarové. Prý podle pevnosti Hung, kterou maďaři dobyli cestou do Panonie. Pevnost skutečně existovala, jmenuje podle řeky Ung, Slované jméno posunuli na Uh. Jméno hradu jako „hrad na Uhu“ či „užský hrad“ dodnes existuje jako Užhorod na Zakarpatské Rusi

2. Byzantské středověké prameny  hovoří o kočovném kmeni Oněgurů (Unugurů), který byl jedním ze sedmi staromaďarských kmenů. V teorii ugrofinského původu V češtině se vyvinulo jméno přes "Ungry" na "Uhry". Kmen Megyer či Magyar (?) měl být centrálním kmenem, ze kterého pocházela vládnoucí dynastie, a tak vzniklo druhé označerní Maďar. Podle teorie o turkickém původu je to trochu jinak, ale rovněž z ní vychází, že Uhersko bylo větším (nadřazeným) celkem Maďarska.

Pod Uherskem chápe čeština celou říši, které vládli Maďaři, tzn. Chorvatsko, Sedmihradsko, Slovensko.., kdežto pod pojmem Maďarsko jen území přímo Maďary osídlené. Přechod od státního označení je po první světové válce, kdy se po Trianonské smlouvě z Uherska (jako části státu Rakousko-Uhersko) po oddělení etnicky odlišných území stává Maďarsko

V angličtině se od Unugurů odvodilo jméno Hungary
Podoba jmen sice svádí k tomu vidět za označením "Hungary" Huny, ale není tomu tak. 

3. A nakonec co se týče uhrů v přenesém významu (tedy "beďarů"), jak o ní mluví Slovník spisovné češtiny: Jméno uhrů, osutiny z ucpání a zánětu mazových žláz kožních, je všeslovanské (rusky угорь, ukrajinsky вугор, srbocharvátsky ugrk, slovinsky ogrec, polsky węgier, dolnolužicky hugra, huger, hornolužicky wuhra). Souvislost s národním jménem Uhrů je hodně pochybná.Třeba Brückner upozorňuje na zajímavou shodu s německým die Finne, uher, der Finne, Fin. Ale pro lidový jazykový cit je totožnost obou jmen něčím zcela nepochybným. Proto se v obecné češtině za uher klade synonym slova Uher, totiž maďar.

Použité zdroje

David Nicolle: Hungary and the fall of Eastern Europe (1000 -1568)
Naš řeč
E. Rippl, Zeitschrift für slav. Philologie XVI, 217

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

10.03.2021 09:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu