Dívčí válka ve starších českých kronikách

Text dotazu

Dobré odpoledne,
chtěla bych se zeptat v kterých dalších kronikách z období do 19. století (kromě Kosmovy, Dalimilovy, Hájkovy nebo Kuthenovy) se nachází pověst o dívčí válce?
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dotaz na zpracování dívčí války v kronikách i s doporučenou literaturou jsme již zpracovávali v loňském roce a odpověď je dostupná zde: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/divci-valka.

O dívčí válce v kronikách poměrně podrobně hovoří i heslo ve wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_v%C3%A1lka .

K jednotlivým Vámi zmíněných kronikám (Kosmova kronika (12. stol.), Dalimilova kronika (14. stol.), Kronika Martina Kuthena ze Šprinsberku (16. stol.) a Kronika Václava Hájka z Libočan (16. stol.)), bychom si dovolili doplnit snad jen:

*Kronika Jana Marignoly - čerpá z Kosmase (14. stol.) - pohanské období zcela podle Kosmy (v latině) Text vydán v souboru:

Dalimil et al. Dalimili Bohemiae chronicon; Annales Heinrici Heimburgensis; Vita Karoli IV Imperatoris; Sermones post mortem Karoli IV Imperatoris per Johannem, Archiepiscopum Pragensem, et Mag. Adalbertum Ranconis de Ericinio facti; Johannis Neplachonis, abbatis opatovicensis, Chronicon; Johannis de Marignola Chronicon;. V Praze: Nadání Františka Palackého, 1882. Prameny dějin českých. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:47b179c0-0070-11e7-8830-005056827e51

*Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína (14. stol.) - rozvedl více a dramatičtěji průběh dívčí války Plný text kroniky Přibíka z Radenína lze nalézt zde:

PULKAVA Z RADENÍNA, Přibík. Přibíka z Radenína řečeného Pulkavy kronika česká: Kronika Vavřince z Březové ; Výtah z kroniky Vavřince z Březové ; Vavřince z Březové Píseň o vítězství u Domažlic ; Tak zvaná kronika University pražské ; Kronika Bartoška z Drahonic ; Přidavek kroniky Bartoška z Drahonic = Przibikonis de Radenin dicti Pulkavae chronikon Bohamiae = Laurentii de Brezowa historia hussitica = Excerpta ex historia Laurentii de Brezowa = Laurentii de Brezowa Carmen de victoria Bohemorum apud Domazlitz = Chronicon Universitatis Pragensis = Chronicon Bartossek de Drahonicz = Additamentum ad chronicon Bartossek de Drahonicz. Praha: Nadání Františka Palackého, 1893. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5665cab6-05fa-11e1-9caa-0050569d679d.  

*Nová kronika česká Františka Martina Pelcla - o dívčí válce se pojednává na s. 103 PELCL, František Martin. Nowá Kronyka Cžeská. Djl Prwnj, od počátku až do léta 1092. Wytisstěno w Praze: w impressý c.k. normálnj sskoly, 1791. [28], 452 s. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002401631&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

 

Celý text některých výše zmíněných kronik - českých a latinských, např "Dalimilovu kroniku" - naleznete zde:

Dalimil et al. Dalimili Bohemiae chronicon; Annales Heinrici Heimburgensis; Vita Karoli IV Imperatoris; Sermones post mortem Karoli IV Imperatoris per Johannem, Archiepiscopum Pragensem, et Mag. Adalbertum Ranconis de Ericinio facti; Johannis Neplachonis, abbatis opatovicensis, Chronicon; Johannis de Marignola Chronicon;. V Praze: Nadání Františka Palackého, 1882. Prameny dějin českých. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:47b179c0-0070-11e7-8830-005056827e51.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.06.2019 13:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu