Dívčí válka

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli máte k dispozici nějaký seznam literatury, která se zabývá Dívčí válkou (v jakých kronikách je zmíněna, nějaké historické rozbory a pod).

Děkuji a přeji pěkný den!

Odpověď

Dobrý den,

české lidové pověsti jsou poprvé zaznamenány v Kosmově latinském díle Kronika česká sepsaném mezi lety 1119 - 1125. Výjimkou je dřívější zachycený zlomek o přemyslovské legendě v latinské Legendě o sv. Václavovi a Ludmile mnicha Kristiána (sepsané v roce 992 - 994).

 

Konkrétně dívčí válka se ovšem poprvé objevuje u Kosmy a je líčena velmi stručně (http://stelweb.asu.cas.cz/~slechta/HISTORIE/povesti/holki1.html).  Svým rázem se Kosmovo líčení značně liší od popisu dívčí války v pozdějších dobách.

"V Kosmově podání byla dívčí válka nevinnou selankou, nějakou pohanskou hrou s koncem přímo bohémským. "Je to obraz slovanských plesů v přírodě, zvláště letnicových," tvrdí historik Vladimír Karbusický, "tehdy se při rituální promiskuitě vzájemně oddávali jinoši nejenom s dívkami, ale i mladými ženami." Kosmas v líčení jejich činnosti používá termín "ludus", tedy hra."

 

Již jako historický epos je dívčí válka líčena v první česky psané kronice Dalimilově. Poprvé se zde objevují konkrétní jména a  příběh o Ctiradovi a Šárce. Na rozdíl od Kosmy, který věnoval dívčí válce pouze pár řádků, v Dalimilově kronice jí je věnováno osm kapitol (viz: DALIMIL. Dívčí válka: zlomek z Dalemilovy Kroniky české. V Praze: Otakar Zahradník, 1931. )

 

V době Karla IV. zařadil tuto pověst do své České kroniky i Přibík Pulkava z Radotína (http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:3a4becb1-05fb-11e1-9caa-0050569d679d ) a pověst byla velmi barvitě  převyprávěna i  v Kronice české Hájka z Libočan (1541). 

 

Přehledné shrnutí o rozdílném líčení dívčí války ve starých českých kronikách můžete nalézt v knize "Pohledy do českých dějin":

"Zajímavé je podání dívčí války, které je u různých kronikářů poplatné dobovému vkusu. U Kosmy je dívčí válka přejata z antických pověstí a Amazonkách a o únosu Sabinek a končí veselým hodokvasem na Děvíně, kde po třech dnech hodování je Děvín zapálen - ale jídlo a pití je předtím vyneseno! - a každý bojovník si vybere jednu dívku, kterou si přivede domů. Dalimil o dvě století  později dosazuje do pověsti  vůdkyni dívek Vlastu, která má bojový program: "Podmaňte si bradaté kozly!", uvádí také Ctidara a Šárku (jinak než u Hájka), ale místo Kosmovy humoresky vytváří hrdinský epos, v němž ženy mstí potupu svých družek. Přibík Pulkava byl vášnivý katolík jako Karel IV. a gotická mravnost zatracuje pitky i postupu dívek, takže z dívčí války vznikla ponurá historie plná vraždění. Václav Hájek si v kronice z r. 1541 udělal ve své fantazii z dívčí války napínavé drama s mnoha jmény a mnoha podrobnostmi a s tehdy požadovanou nevkusnou krutostí. V epizodě o Ctiradovi a Šárce, jak ji známe u  Jiráska, Hájek nedává Šárce čas, aby se zamilovala do Ctirada (jak to dělá Fibich ve své opeře a také Jirásek) a barvitě líčí pobíjení Ctiradových druhů a kruté mučení Ctirada, když mu dívky zpřerážely údy a pak ho vpletly do kola."

(MORAVEC, s. 44)

 

Použité a doporučené zdroje:

* Toulky českou minulostí - Český rozhlas: http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/0027-schuzka-21-01-1996-stare-povesti-ceske-aneb-divci-valka--300768  

* MORAVEC, Jaroslav, ed. Pohledy do českých dějin. Vyd. 1. Praha: Futura, 2008. 254 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-86844-30-5.

*HRADIL, Radomil. Mysterium českých dějin od praotce Čecha po sv. Václava. Vyd. 1. Hranice: Fabula, 2007. 290 s. ISBN 978-80-86600-41-3.

* KARBUSICKÝ, Vladimír. Báje, mýty, dějiny: nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995. 310 s. ISBN 80-204-0524-0.

* TŘEŠTÍK, Dušan. Mýty kmene Čechů: (7.-10. století): tři studie ke "starým pověstem českým". Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 291 s. Česká historie; sv. 11. ISBN 80-7106-646-X.

* http://v2.manuscriptorium.com/index.php?q=cs/pulkava

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.03.2018 12:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu