Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Adresa webu knihovny:

http://www.mvk.cz/knihovna/index.php

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy, které se týkají našeho fondu, našich služeb a otázky provozního charakteru. Dále se specializujeme na podávání informací o Valašském regionu a na dotazy z oblasti české filologie, tj. český jazyk a literatura, informační vědy a historie. 

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Jazyk, lingvistika a literatura, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Hledání v archivu