Moravská zemská knihovna v Brně

Adresa webu knihovny:

http://www.mzk.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Filozofie a náboženství, Hudba, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Psychologie, Sociologie, Technika, technologie, inženýrství, Tělesná výchova a sport. Rekreace, Umění, architektura, muzeologie, Výchova a vzdělávání, Výpočetní technika

Hledání v archivu