Změna na jméno nezapsané v latince

Text dotazu

Dobrý den,
chci-li si změnit jméno, musí toto jméno být zapsáno v latince anebo může být zapsáno v jiném systému. V tomto případě se jedná o japonské jméno (zapsané v kandži).
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

 

přímo v prováděcím předpisu k zákonu číslo 301/2000 Sb., který má číslo 207/2001 jsem informaci, že zápis musí být proveden v latince nenašla, ale přední odbornice na křestní jména Miloslava Knappová uvádí jasně: „Z platných obecných předpisů vyplývá, že v České republice je možné zvolit pro matriční zápis občana ČR či jeho změnu jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácněných a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých  a cizojazyčných. Neexistují jména „povolená“ a „nepovolená“, ale pouze jazykově ověřená splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky v ČR.“

 

K japonskému jménu – opět citujeme Miloslavu Knappovou: „ V japonštině stejně jako v dalších východoasijských jazycích neexistují žádné slovníky jmen, nečetné seznamy jmen lze nalézt v slovnících (anglicky) vydaných v USA. Jde o přepisy z japonského znakového písma do latinky. Pro informaci uvádíme některá japonská jména převzatá z odborné literatury a dále ta, která byla pro účely zápisu v ČR ověřována v anglickém přepisu, méně často jsou psaná foneticky, tj. ve shodě s výslovností.“  

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že znaková podoba jména na matrice nebude akceptována.

 

Použité zdroje

KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.08.2019 20:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu