živnostenské úřady

Text dotazu

Dobrý den,
pro svojí závěrečnou práci hledám literaturu týkající se státní správy se
zaměřením na živnostenské úřady a evidenci živnostenského podnikání
(dřívější uspořádání, reformy apod). Existuje nějaká?

Odpověď

Dobrý den,

nepíšete z jakého časového období literaturu hledáte. Uvádíme příklady zázamů o literatuře vyhledané v Elektronickém katalogu Národní knihovny, http://www.nkp.cz, http://aleph.nkp.cz/cze/nkc zadáním klíčových slov státní správa, živnos? :

-[Č.záznamu: 000139696]
 Československá státní správa / autoři: Dušan Hendrych, Aleš Šrámek. -- 1.
vyd.. -- Praha : Orbis, 1973. -- 117, [2] s. 
Základní údaje o funkci, úkolech a politickoorganizačních a organizačně technických principech státní správy doplňuje stručný přehled o historickém vývoji státní správy u nás od r. 1945

-[Č.záznamu: 000941436]
 Návod ke zřizování a správě živnostenských společenstev : (organisace, působnost a správa živn. společenstev) : příručka k vedení živn.
společenstev i ostatních korporací společenstevních / sepsal a upravil Vladimír Krajča. -- 2. vyd.. -- V Praze : Státní tiskárna, 1933. -- 238, [I] s

-[Č.záznamu: 000120515]
 Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989 / Pavel Mates.
-- 1. vyd.. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. -- 66 s

-[Č.záznamu: 001997625]
 Dějiny české veřejné správy / Karel Schelle a kolektiv. -- Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. -- 314 s. 

-[Č.záznamu: 000052623]
 Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 : celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult / Jan Janák, Zdeňka Hledíková ; il., obálka a graf. úprava Miroslava Jakešová ; mp. Jan Musílek. -- 1. vyd.. -- Praha :
SPN, 1989. -- 519 s

-[Č.záznamu: 001632098]
Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost / Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové

Č.záznamu: 000114534]
 Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918-1938 / Pavel Marek. -- 1. vyd.. -- Olomouc :
Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. -- 167 s noviny, 2005. -- 568 s.

[Č.záznamu: 001729819]
 Hospodářsko-živnostenská pokladna : sbírka novějších výskumů, zkušeností, předpisů a receptů pro hospodáře a živnostníky / upravil Emanuel A. Meliš.
-- V Praze : Nákladem kněhkupectví Mikuláše a Knappa, 1876. -- 188 s.

[Č.záznamu: 000667983]
 Instrukce o vedení živnostenského katastru obchodními a živnostenskými komorami : (Výnos min. obchodu v dohodě s min. vnitra, financí a veř. prací z 26. června 1909 č. 16.990). -- II. vydání. -- Olomouc : Obchodní a živnostenská komora, 1947. -- 28-[I] s. 

[Č.záznamu: 001161188]
 Jak pomoci malému živnostnictvu? : (o bankovním úvěru malého živnostníka) / dle návrhu B. Elbogena upravil Václav Ježek. -- V Chrudimi : St. Pospíšilova zeť, 1890. -- 29 s.

[Č.záznamu: 000669814]
 Nastupování obchodních živností ... / sestavil Dr. Josef Anthropius. -- V Praze : Tiskařské a vydavatelské družstvo československého obchodnictva,
1947

[Č.záznamu: 000709802]
 Naše živnostenské právo / [Napsal] JUDr. Adolf Ottis. -- Vydání první. -- V Praze : V. Linhart, 1947. -- 421-[III] s. ;

Aktuální informace o státní správě naleznete na internetové adrese http://www.statnisprava.cz/ a http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2014 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu