Volnočasové aktivity

Text dotazu

Dobrý den,
píši absolventskou práci s názvem Volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a chtěla bych poprosit o doporučení vhodné literatury, ktará by se týkala volného času, dětí a rodin ze socalně vyloučenych lokalit a sociálně patologických jevů spojených s rodinným prostředím, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v podstatě stejný dotaz zodpověděla před několika dny Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni, dotaz i s odpovědí naleznete v archivu služby Ptejte se knihovny na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/pna001/volnocasove-aktivity-pro-deti-a-mladez-ze-socalne-vyloucenych-lokalit. K tématu sociálně-patologických jevů ve společnosti obecně jsme již také zodpovídali dotazy, nalézt je můžete v archivu na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/socialne-patologicke-jevy/, http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/socialne-patologicke - některé z doporučených titulů se týkají např. mládeže.

 

Dokumenty uvedené v již zodpovězených dotazech naleznete v Souborném katalogu ČR na adrese http://aleph.nkp.cz/F (báze SKC). Zde také můžete dohledat další tituly, které by pro Vaši práci mohly být zajímavé. Pro vyhledávání můžete využít klíčová slova např.: sociální vyloučení, děti/mládež, volný čas, volnočasové aktivity, pedagogika volného času, komunity, vyloučené lokalit* apod.

Kromě knih uvedených v zodpovězených dotazech, můžete dále využít např. tyto publikace:

* CHALOUPKA, Pavel. Problematika volného času dětí a mládeže v sociálně vyloučených romských lokalitách [rukopis]. České Budějovice, 2013. 61 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=27465.

Pozn.: bakalářská práce, dostupný plný text

* NICAISE, Ides, ed. The right to learn: educational strategies for socially excluded youth in Europe. 1st publ. Bristol: The Policy Press, 2000. VII, 424 s. ISBN 1-86134-288-8.

* GAŚ, Zbigniew B. Effectiveness of institutional forms of helping the youth threatened by social exclusion. Lublin: Fundacja "Masz Szansę", [2008]. 195 s. ISBN 978-83-900916-4-8.

* JEDLIČKA, Richard a KOŤA, Jaroslav. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 169 s. ISBN 80-7184-555-8.

* JEDLIČKA, Richard a KOŤA, Jaroslav. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže: aktuální problémy výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 169 s., front. ISBN 80-7184-555-8.

* TURČEK, Karol. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: IRIS, C2003. 168 s. ISBN 80-88778-99-9.

* HAVRDOVÁ, Zuzana et al. Mít život ve svých rukou: o oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách. 1. vyd. Praha: Český západ a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze s obecně prospěšnou společností Cheiron T, 2013. 159 s. ISBN 978-80-87398-32-6.

* HOLUB, Jiří a kol. Metodický manuál komplexní práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Brno: IQ Roma servis, [2008]. 4 sv. (42, 31, 29, 33 s.). ISBN 978-80-904028-2-9.

* UHEREK, Zdeněk, BĚLOHRADSKÁ, Kateřina a POJAROVÁ, Tereza. Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010. 110 s. ISBN 978-80-87112-32-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102104441_1.pdf

 

Kromě knih můžete na dané téma vyhledat také články v českých novinách a časopisech. Pro toto hledání využijte bázi ANL, které je také dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Pro vyhledávání můžete využít stejná klíčová slova jako u knih, články jsou evidované od r. 1991. 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.07.2014 13:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu