volná díla

Text dotazu

Dobrý den, dá se někde najít seznam literárních děl (zahraničních i českých), která se označují jako díla volná?

Odpověď

Dobrý den,

volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Kromě takových volných děl existují i další druhy děl, která jsou vyjmuta z autorskoprávní ochrany již od jejich vzniku. S pojmem volného díla souvisí také volná užití, kdy i jinak chráněné dílo lze za jistých podmínek využívat i bez souhlasu autora.
Volná díla jsou přirozeným stavem, autorská ochrana je výjimka. Jelikož se ochrana autorských práv vztahuje pouze na díla, které splňují podmínku jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora, převážná většina celosvětově vytvářených dat, informací a myšlenek patří mezi volná díla. Kromě toho do skupiny volných děl každoročně přibývají autorská díla, u kterých uplynula doba trvání majetkových autorských práv. Kritéria pro vznik autorské ochrany a omezená doba trvání majetkových autorských práv přispívají k velkému počtu volných děl, a tudíž zabezpečují volný přístup ke společné kultuře a znalostem.
Je nutno uvést jednu zvláštnost autorského zákona USA: dle amerického autorského práva jsou volná všechna díla vydaná před 1. lednem 1923, bez ohledu na datum úmrtí autora. Dle licenční politiky nadace WMF však musí být dodrženo jak právo americké (sídlo nadace, fyzické umístění serverů), tak právo té země, pro kterou je příslušný jazykový projekt určen především. To znamená: pouze pokud by dílo bylo poprvé vydáno v USA, pak by bylo volné i v Česku. Jinou zvláštností jsou díla, volná již v České republice, stále však chráněná autorským zákonem USA (autoři, kteří zemřeli mezi lety 1926 a 1937).
Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalších omezení volně užít.

Užitečné odkazy :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%A9_d%C3%ADlo
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/
http://www.linuxexpres.cz/nejvyssi-soud-usa-copyright-lze-obnovit
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licencov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikisource.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1konV České republice má na starosti autorské právo Odbor autorského práva Ministerstva kultury, který vyhodnocuje úroveň ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících a navrhuje vhodné legislativní úpravy a jiná opatření k ochraně těchto práv podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.
Užitečné odkazy :
http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=363
http://www.mkcr.cz/evropska-unie/default.htm.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2012 08:00

Vladimir píše:
Pondělí 23.01.2017 17:28
Mám Dotaz Pokud vložím na Wikipedii fotku například obrazu z mé sbírky a někdo jí použije ke komerčnímu využití ( dále jí prodává a rozšiřuje tiskem atp.) je to porušení autorských práv a nebo je fotka volná k použití pro každého tím že je tady zveřejněná? Děkuji za odpověd.Vbronson123 (diskuse) 21. 1. 2017, 10:20 (CET)
PSK - admin píše:
Čtvrtek 26.01.2017 12:20
Dobrý den, odpověď obdržíte e-mailem, služba PSK.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu