vnitřní migrace v ČR

Text dotazu

Dobrý den, existuje nějaká literatura k tématu vnitřní migrace v České republice?

Odpověď

Dobrý den, vnitřní migrace v České republice je mapována v několika publikacích.
Dokumenty jsou převážně zaměřeny na stěhování obyvatelstva v určitých obdobích. Nabízíme Vám přehled některých z nich:

ŠAŠEK, Miloslav. Migrace obyvatelstva středisek osídlení severních Čech v letech 1991-1995. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. ISBN   80-7044-220-4 (brož.)

KUEHNL, Karel. Migration and Settlement: 16. Czechoslovakia. Laxenburg :
Internat. Inst. for Applied Systems Analysis, 1982

ŠUTAJ, Štefan. Nútené presídľovanie Maďarov do Čiech. Prešov : Universum, 2005. ISBN 80-89046-29-0 (brož.)

KASTNER, Quido Karel Bor. Osidlování českého pohraničí od května 1945 : (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). 2., přeprac. a rozš. vyd. Ústí nad Labem : Sociologický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-85950-59-6 (brož.)

Vnitřní migrace v České republice v letech 1980 až 1998. Praha : Český statistický úřad, 1999. ISBN 80-7223-172-3 (brož.)

Vnitřní stěhování v České republice v letech 1980-1996. Praha : Český statistický úřad, 1997. ISBN 80-7223-034-4 (brož.)

Vnitřní stěhování v ČR 1991 až 2004. Praha : Český statistický úřad, 2005.
ISBN 80-250-1045-7 (brož.)     

Heimat und Exil : Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei : Vorträge der Tagungen des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 20. bis 22. November 1992 und 19. bis 21. November 1993. München : Oldenbourg, 2001. ISBN 3-486-56355-6 (váz.)

Více dokumentů k tématu naleznete v katalogu NK ČR (NKC):
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc  nebo v katalogu České národní bibliografie
(ČNB): http://sigma.nkp.cz/cze/cnb .

K tématu vnitřní migrace v rámci České republiky lze dohledat i několik článků ve výběrové článkové databázi Národní knihovny (ANL):
http://sigma.nkp.cz/cze/anl.

Dále na internetových stránkách:
http://seb.soc.cas.cz/publikace_download/publikace/flexibilita/flexibilita1_k4.pdf

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_migrace

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=231&lst=106

http://www.mvcr.cz/azyl/integrace2/nks01/prispevek8.pdf

http://www2.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/o/4007-02-v_roce_2001-vii__stehovani (aj.)

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2007 16:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu