vlastník půdy

Text dotazu

Přeji pěkný den.
Zajímalo by mne, kdy se ve světových dějinách udála ta neblahá změna, že vlastníkem půdy již nebyl ten, který ji obsadil a obdělával, ale jiná osoba či instituce (král, leník, stát, republika apod.)
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

většina odborníků předpokládá, že v prehistorii kmenové ani individuální vlastnictví půdy neexistovalo. Otázka vlastnictví půdy šla ruku v ruce se vznikem usedlé zemědělské společnosti.  Společenství lidí, které se usazovalo a rozrůstalo, začalo početně výrazně převyšovat kočovníky a lovce. Tehdy začal vznikat koncept monarchie, jak ji známe dnes nebo z nedávné historie.

 

Nejstarší formy vlastnictví půdy jsou spojovány s civilizací a městy, které vznikly v Mezopotámii mezi lety 8000 - 3500 př.n.l. Původně náležela půda mezopotámských měst (Ur, Uruk aj.) bohyni města. Tato bohyně byla absolutním vlastníkem půdy. Prakticky ovšem vládli kněží, kteří vykonávali dohled nad správou půdy a lidmi. Postupem času nahradila teokracii tyranie (akkadský král Sargon). Došlo ke změně tříd vlastníků půdy, kněží byli nahrazeni královskými přívrženci.  Za Chamurapiho vlády bylo obyvatelstvo rozděleno na tři třídy. První dvě, občané a zaměstnanci, mohli držet půd. Třetí třída, otroci, nikoli. Tato třída představoval 98 - 99% populace. Zákoník krále Chamurapiho stanovil základní požadavky na vlastníky půdy a nájemce půdy a  v tomto ohledu je možné považovat tento dokument za první psaný (tesaný) pozemkový zákon.

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, vlastnictví půdy centralizovanou mocí, obvykle panovníkem, má původ ve starověku.  Ve většině případů je z počátku držitelem veškeré půdy panovník.

Panovníkem je buď vladař, nebo hlava státu, popřípadě obojí. Téměř vždy jsou panovníci veliteli ozbrojených složek. Monarchie vznikaly v samotných počátcích vytváření lidských komunit.

 

Celková bilance uvedená v knize "Komu patří svět" je následující: "během 9800 let popsané historie se lidstvo dělilo na ty, co si nárokovali půdu na naši planetě (asi 0,2 - 3 % populace), a ty, kdo nevlastnili žádnou půdu (zbývajících 97 až 99% populace)".

 

 

Použitá literatura:

* CAHILL, Kevin. Komu patří svět: neznámé skutečnosti o vlastnictví půdy. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010. 868 s. ISBN 978-80-7207-777-9.

* MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 673 s. ISBN 80-7201-433-1.

* VOJÁČEK, Ladislav, SCHELLE, Karel a KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 978-80-7380-127-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.06.2013 15:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu