Veřejný zájem

Text dotazu

Píši seminární práci na téma Partnerství v uplatňování veřejného zájmu. V jaké literatuře mohu čerpat informace?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
"veřejný zájem je pojem, který patří do kategorie tzv. neurčitých, a proto je jeho definice nesnadná. Veřejný zájem je jednotlivými rozhodovacími orgány vykládán různě a navíc je v čase proměnlivý. S tím souvisí i nejednotnost terminologie – objevují se výrazy jako obecný zájem (u Evropského soudu pro lidská práva – ESLP), kategorické důvody obecného zájmu (u Evropského soudního dvora – ESD).
...
V některých systémech práva jsou určité důvody veřejného zájmu a priori vyloučeny: v oblasti práva ES nemohou čistě ekonomické zájmy podle judikatury ESD nikdy sloužit k ospravedlnění omezení základních svobod vnitřního trhu (viz např. rozhodnutí C-265/95 Komise v. Francie, C-398/95 SETTEG, C-367/98 Komise v. Portugalsko, konkrétně ESD odmítl uznat odůvodnění, podle nějž spočíval veřejný zájem ve výběru strategického partnera, posílení soutěžní struktury předmětného trhu či modernizaci a zvýšení efektivity výrobních prostředků.
Dojde-li ke sporu ohledně toho, zda daným opatřením bylo zasaženo do práv jednotlivce (např. do práva na majetek, resp. do vlastnického práva), či do práva vykonat svobodu volného pohybu kapitálu či svobodu usazování, nebývá  existence veřejného zájmu zpravidla jediným kritériem zkoumání určitého opatření.
... Tedy, ochrana veřejného zájmu,  její výklad a zkoumání jsou zpravidla svěřeny rozhodovacím nebo zákonodárným orgánům, přičemž   existence veřejného zájmu (spolu se splněním jiných podmínek) dovoluje učinit výjimku z daného pravidla (v našem případě ochrany vlastnického práva) – jedná se tedy o jakousi „únikovou doložku“."
(Čerpáno z internetu)
Knihy, které by se týkaly vašeho tématu jednoznačně, jsme nenašli. Domníváme se, že by téma mohly obsahovat některé kapitoly z knih o veřejném zájmu; protože ale nemají podrobnější  klíčová hesla, je na vás, abyste knihy prošla a sama posoudila jejich relevantnost. Služba Ptejte se knihovny knihy nepročítá. Doporučujeme obrátit se i na Knihovnu VŠE http://ciks.vse.cz/knihovna/zizkov/  nebo Knihovnu Právnické fakulty UK http://knihovna.prf.cuni.cz/, protože si myslíme, že dotaz spadá spíše do oblasti jejich zaměření .
                 Posíláme Vám na ukázku několik bibliografických záznamů knih, ze kterých byste mohla čerpat. Knihy můžete sama vyhledávat ve volně přístupném elektronickém katalogu na www.nkp.cz , katalogy a databaze, baze NKC.

Záznamy vyhledané v databázích NK ČR:
     In defense of the free market = Na obranu slobodneho trhu = Na obranu svobodneho trhu / editors Peter Gonda, Pavel Chalupnicek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Liberalni institut ; Bratislava : Konzervativny institut M.R. Stefanika, 2007. -- 317 s. ; il., portrety ; 23 cm
     ISBN 978-80-89121-11-3 (Konzervativny institut M.R. Stefanika : broz.). -- ISBN 978-80-86389-49-3 (Liberalni institut : broz.) ISBN 978-80-863-8949-3 (chyb.)
     Cesky, anglicky a slovensky text, cast. soubezny
     Sbornik prednasek protrzne orientovanych osobnosti z projektu Konzervativneho institutu M.R. Stefanika "CEQLS" a z vyrocnich prednasek Liberalniho institutu. -- Obsahuje bibliograficke odkazy
      * volny obchod
      * volny pohyb osob
      * volny pohyb zbozi
      * liberalismus
      * konkurence
      * evropska integrace
      * prednasky * sborniky
     Signatury:* 54 F 093812* 54 H 287224

     Tomas, Eduard, 1908-2002
     Konfiskaty do sluzeb lidu / [sestavil JUDr. Eduard Tomas]. -- V Praze : Tiskove oddeleni osidlovaciho uradu-fondu narodni obnovy, 1946 (Decin : Mlada fronta). -- 43, [iii] s. ; 22 cm. -- (Novy domov ` ; sv. 5)
     ISBN (Broz.) : Kcs 6,00
      * Konfiskaty - verejny zajem
      * Osidlovani - konfiskaty - verej. zajem
     Signatury:* 54 G 030589

     Konkurence za verejne penize? : (programy hrazene z fondu prevence v systemu verejneho zdravotniho pojisteni v CR) / Rochdi Goulli ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Eurolex Bohemia, 2006. -- 163 s. : il. ; 21 cm
     ISBN 80-86861-62-7 (broz.)
     . -- Obsahuje bibliografie a bibliograficke odkazy
      * zdravotni pojisteni -- Cesko
      * zdravotni pojistovny -- Cesko
      * zdravotni programy -- Cesko
      * konkurence
      * srovnavaci studie
     Signatury:* 54 H 267651

          Narodni zajmy v moderni demokracii - Ceska republika / Oldrich Krpec. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, Mezinarodni politologicky ustav, 2009. -- 196 s. ; 21 cm. -- (Monografie ; sv. c. 24)
     ISBN 978-80-210-4807-2 (broz.)
     300 vyt.. -- Obsahuje bibliografii a bibliograficke odkazy
      * evropska integrace -- Cesko
      * narodni zajem -- Cesko
      * Cesko -- spolecnost a politika * Cesko -- zahranicni vztahy
      * studie
     Signatury:* 54 H 295886  SF II 079149

     Problemy definovani a prosazovani verejneho zajmu : sbornik referatu z teoretickeho seminare poradaneho katedrou verejne ekonomie ESF MU v Brne ve spolupraci s asociaci verejne ekonomie / [usporadal Ivan Maly]. -- Vyd. 1.. -- V Brne : Masarykova univerzita, 1999. -- 214 s. : il. ; 21 cm. -- (Sbornik praci Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzity) (Spisy Ekonomicko-spravni fakulty)
     ISBN 80-210-2236-1 (broz.)
      * verejny zajem
      * sborniky konferenci
      * Zajem verejny - sborniky referatu
     Signatury:* 54 H 199664

     Prumyslove dedictvi - 2 : ve vzduchoprazdnu mezi profesionaly a amatery : [--mezinarodni konference Industrialni stopy / editori Benjamin Fragner, Vladislava Valcharova] = Industrial heritage - 2 : in the void between professionals and amateurs : [--the international conference Vestiges of Industry / editors Benjamin Fragner, Vladislava Valcharova]. -- Praha : Vyzkumne centrum prumysloveho dedictvi Fakulty architektury CVUT v Praze ve
     spolupraci s Kolegiem pro technicke pamatky CSSI & CKAIT a British Council, 2010. -- 218 s. : il. ; 24 cm
     ISBN 978-80-01-04521-3 (Ceske vysoke uceni technicke : broz.)
      * technicke pamatky
      * ochrana pamatek
      * prumyslove stavby
      * kulturni dedictvi
      * sborniky konferenci
     Signatury:* 54 F 103672* 54 F 105296* SF II 083158

          Puvod a smysl narodniho zajmu : analyza legitimity jednoho politickeho konceptu / Petr Kratochvil. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. -- 211 s. ; 20 cm. -- (Politologicka rada ; sv. c. 31)
     ISBN 978-80-7325-206-9 (broz.) : Kc 220,00
     . -- Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik
      * narodni zajem
      * stat
      * politicke teorie
      * dejiny politickych teorii
      * studie
     Signatury:* 54 H 304806* 54 H 305227* SF II 080205

     Verejna sprava v EU. Metodologie rozhodovacich procesu / Eduard Mazak a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Usti nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem, 2007. -- 33 s. ; 30 cm
     ISBN 978-80-7044-907-3 (broz.) : neprodejne
      * verejna sprava -- zeme Evropske unie
      * rozhodovani
      * ucebni texty
     Signatury:* 54 D 150317

     Verejne politiky a jejich ucinnost - determinanty racionalnosti rizeni ve verejnem sektoru (2008 : Slapanice, Brno-venkov, Cesko)
     Verejne politiky a jejich ucinnost - determinanty racionalnosti rizeni ve verejnem sektoru : sbornik prispevku z mezinarodniho vedeckeho seminare poradaneho Katedrou verejne ekonomie Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzity : Slapanice, 24.-25. ledna 2008 / [editorka Mirka Wildmannova]. -- 1. vyd.. -- Brno : Tribun EU, 2008. -- 53 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM
     ISBN 978-80-7399-345-0 (broz.)
      * verejna politika
      * verejny sektor
      * verejna sprava
      * sborniky konferenci
     Signatury:* 54 H 281831* MM 003371* Zc 012594/CD ROM

     Verejny zajem v obchodnim pravu (2007 : Brno, Cesko)
     Verejny zajem v obchodnim pravu : sbornik prispevku z VI. mezinarodni vedecke konference poradane katedrou obchodniho prava / [editor Josef Bejcek]. -- 1. vyd.. -- [Brno] : Masarykova univerzita, 2008. -- 187 s. ; 21 cm. -- (Spisy Pravnicke fakulty Masarykovy univerzity v Brne ; sv. 328 = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica ; No 328. Rada teoreticka)
     ISBN 978-80-210-4574-3 (broz.)
      * obchodni pravo
      * verejny zajem
      * sborniky konferenci
     Signatury:* 54 H 287256

          Zaklady podnikove etiky / H. Steinmann, A. Lohr. -- 1. vyd.. -- Praha : Victoria Publishing, 1995. -- 133 s. : il. ; 21 cm
     ISBN 80-85865-56-4 (vaz.)
      * manazerska etika
      * trzni ekonomika * verejny zajem
      * prirucky
     Signatury:* 54 H 155162* 54 H 236704* SF II 059176

Další odkazy:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:091:0004:0009:CS:PDF

Článek z ANL (na www.nkp.cz, elektronický katalog, baze ANL): 

Hlavní záhlaví   Helikarová, Kateřina
Název   Systémová aplikace “Partnerství veřejného a soukromého sektoru” v podmínkách České republiky / Kateřina Helikarová
Zdroj. dokument   Veřejná správa. -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 15, č. 49 (2004), s. 22
Předmět. heslo   regionální politika -- Česko -- 2004
regionální rozvoj -- Česko -- 2004
veřejný sektor -- vztahy -- soukromý sektor -- Česko -- 2004
soukromý sektor -- vztahy -- veřejný sektor -- Česko -- 2004
veřejný zájem -- participace soukromého sektoru -- Česko -- 2004
Skupina Konspektu   334 - Formy organizace a spolupráce v ekonomice
MDT   332.14
  332.055.2
  334.012.33
  334.012.32
  (437.3)
Systém. číslo   000884922
 [ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000884922&local_base=ANL

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2013 17:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu