Uznání jména na matrice

Text dotazu

Dobrý den, je v ČR možné pojmenovat holčičku Hanka? Uznají toto jméno na matrice? Díky.

Odpověď

 

jméno Hanka je již osamostatněnou domácí podobou jména Hana. Hana je jméno hebrejského původu, vzniklo ze stejného základu (channách) jako jméno Anna a znamená "milostiplná, milostná", popř. "líbezná, něžná".  V němčině se Hanna hodnotí též jako zkrácenina j. Johanna.

Ostatní domácí podoby mohou být: Hanka, Hanča, Hanče, Hančí, Hančin(k)a, Hani, Hanďa, Hája, Háňa, Hanička, Hančka, Hanin(k)a, Haňule, Hanul(k)a, Hanuš(ka), Hanďule, Hanďour, Haňous, Hanýžka aj.

Její ostatní cizojazyčné varianty jsou: ve slov. sch. Hana, něm. Hanna(h), Hanne, Hanni, Hanka, angl., Hanna, Hannah, Hannele (počeštěné Hanele) hol., nor. Hanna(h), pol., maď., švéd. Hanna, dán. Hanne, ukr. Hanna.

Jméno Hana stále patří mezi nejoblíbenější jména.

Jmeniny slaví na 15. srpna. 

 

Jméno Hanka by tedy mělo být možné do matriky zapsat. Můžete se podívat na tento odkaz, abyste zjistili, kolik žen v ČR nosí jméno Hanka: http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=115197&typ=jmeno.

O možnosti zapsat toto jméno do matriky se ovšem přesto raději poraďte na matričním úřadě.

 

 

Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.

Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.

 

Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů. Za posudek se platí řádově několik stokorun. Do žádosti musíte napsat, kdo bude nositelem jména (novorozeně, dospělý, chlapec, děvče), k jakému příjmení, případně dalšímu křestnímu jménu bude jméno užíváno, dále pramen, kde jste jméno našli + případně kopie příslušných dokumentů. Nezapomeňte ani na vaši zpáteční adresu a telefon.

PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

Kubánské náměstí 1322/17

100 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: 271 733 481

 

Miloslava Knappová je i autorkou příručky jednoho z knižních "rádců" při výběru křestních jmen. Viz. KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?  Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných.  Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář.  Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.  ISBN 978-80-200-1888-5.

 

Další zdroje:

k získáni seznamu křestních jmen i s jejich výkladem Vám poslouží např. následující odkazy:

Internetová encyklopedie křestních jmen nakladatelství Libri:

http://www.libri.cz/databaze/jmena/

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. 5., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.

* RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen. 3. vyd.

Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-197-3.

* BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. 1. vyd. Praha : Šulc a spol., 1992. ISBN 80-901204-3-1.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2017 15:50

Andrea Kovářová píše:
Pátek 10.05.2019 17:29
Dobry den, mohu touto cestou zjistit, zda mohu pojmenovat v ČR dceru jménem Mila (popř. Milla)?
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 14.05.2019 10:33
Dobrý den,

Miloslava Knappová ve své příručce "Jak se bude vaše dítě jmenovat" uvádí pouze podobu jména Mila, jedná se o jihoslovanské jméno a znamená "milá". Jeho bulharskou obdobou je Mili a německou Milly. Všechna jména v této publikaci jsou jazykově ověřenými základními, oficiálními jmény zapsatelnými do matriky.

Použitý zdroj:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. S. 498. ISBN 978-80-200-2656-9.
Kleris píše:
Sobota 27.07.2019 16:45
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jméno Kleris/Klaris, zda tak můžu pojmenovat svoji dceru, děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 30.07.2019 16:30
Dobrý den, odpověď Vám byla odeslána e-mailem, služba PSK
Lucie píše:
Pátek 31.01.2020 12:02
Dobrý den, lze zapsat do matriky jméno Annie? děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 03.02.2020 14:50
Dobrý den,

křestní jméno Annie je z němčiny pocházející domácká podoba jména Anna.
Anna je jméno hebrejského původu (z hebr. Channáh), znamená "milostná, milostiplná", popř. přeneseně "líbezná, milá".
Jméno Annie jsme nalezli v rejstříku povolených jmen v naší republice. Z jazykového hlediska toto jméno splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) pro zápis do matriky ČR. Znamená to, že pro jeho zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.

zdroj : Miloslava Knappová : Jak se bude Vaše dítě jmenovat ? Praha :Academia 2017
Denisa píše:
Neděle 23.01.2022 14:42
Dobrý den, uzná matrika jméno Moon? Tohle jméno jsem našla náhodou a dosud jsem ho na žádném webu neviděla. Tak si to chci ověřit. Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 24.01.2022 12:16
Dobrý den,
odpověď jsme Vám zaslali na Vaši e-mailovou adresu.
Služba PSK
Janne píše:
Čtvrtek 10.02.2022 20:40
Dobrý den ,,mám prosbu zda bych mohla dcerku pojmenovat Normína ,,od jména Nora nebo Norma děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Pátek 11.02.2022 15:19
Dobrý den,

příručka „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017 Vámi vybrané podoby jména Nora a Norma neuvádí. Z jazykového hlediska tedy jméno Normína nebo Norménie nesplňují podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR.

V příručce se ale nachází například odvozeniny Norene, Noreen, Noriko či Norika.

V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky, pak vždy záleží na rozhodnutí matričního úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).

Máte-li zájem dát dceři jméno Normína či Norménie, je třeba oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu.

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Jana píše:
Sobota 26.02.2022 20:01
Dobrý den.
S Partnerem jsme se shodli na jméně Lilith.
Myslíte, že to matriční úřad schválí?
Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 28.02.2022 09:13
Dobrý den,
Jméno Lilith, stejně jako Lilit, podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jejich zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.
Pro jistotu ještě oslovte matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Mína mělo být v ČR zapsatelné.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Sara Madarova píše:
Pátek 02.09.2022 09:33
Dobrý den,

mohu Vas prosim pozadat o radu, zda je v Čr povolené jméno Matilda s mékým i? Je dale jiz mozne uzit partnerovo prijimeni bez -ova?

Mnohokrat Vam dekuji, sama zapasim s dohledanim techto informaci.

Preji hezky den
PSK - admin píše:
Pátek 02.09.2022 17:35
Dobrý den,
Jméno Matilda (stejně jako Matilde nebo Mathilda) podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jejich zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.
Pro jistotu ještě oslovte matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Matilda mělo být v ČR bez problémů zapsatelné.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.

Podle informací uvedených na stránkách Ministerstva vnitra ČR je v současné době již možné, na žádost ženy uvést v matriční knize příjmení v mužském tvaru.
Lze také na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.
Více se o této problematice dočtete zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/prijmeni-zen.aspx
https://www.lidovky.cz/domo[…]A210606_191041_ln_domov_sed
https://www.brno-stred.cz/[…]/jmeno-a-prijmeni-zenske-prijmeni
https://dostupnyadvokat.cz/blog/zmena-prijmeni
Kateřina Krejčová píše:
Úterý 13.09.2022 23:14
Dobrý den,
 
Chtěli bychom se zeptat zda by bylo možné dceru pojmenovat Liabella. Děkujeme za odpověď.

Hezký den
PSK - admin píše:
Středa 14.09.2022 12:30
Dobrý den,
Jméno Liabella podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, nesplňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR.
Tato příručka obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Domníváme se, že pojmenování dcery, aby vyznělo tak, jak byste chtěli, by bylo možné ze dvou jmen: Lia (jméno nejasného významu) a Bella (z italštiny krásná), obě jsou v příručce uvedena.
Lia, Lía - je variantou jména Lea, biblického jména hebrejského původu Libby - osamostatnělá domácká podoba jména Elisabeth Další možnosti jsou: Lilla, Lill, Lilli.
Bell, Bella, Belle, Bela - jméno románského původu, zkrácené jméno z Arabela, Izabela, Belinda

V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky (jako je ve Vašem případě), pak záleží na matričním úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
Pokud trváte na podobě jména Liabella doporučovali bychom Vám oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu a možnostech.
Diana píše:
Neděle 16.10.2022 08:04
Dobrý den, můžete nám prosím poradit, zda-li bychom mohli mít holčičku jménem Leontýnka? Víme, že by šla Leontýna, ale nám se líbí více zdrobnělina tohoto jména. Případně co by pro to šlo udělat? Předem děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 17.10.2022 09:34
Dobrý den,
V České republice jméno musí splňovat podmínky pro zapsání do matriky.
„Do matriční knihy zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak.“
Jméno Leontýnka je zdrobnělina, a tak, ani podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, nesplňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR.
V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky (jako je ve Vašem případě), pak záleží na matričním úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html). Avšak toto by nemělo platit pro zdrobnělá jména, mezi něž Vaše vybraná podoba jména patří.

Doporučujeme Vám pro potvrzení údajů výše oslovit příslušný matriční úřad.

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Pro zajímavost diskuze k tomuto jménu zde: https://www.modrykonik.cz/[…]/
Nika píše:
Neděle 06.11.2022 12:24
Dobrý den,
chci se zeptat zda můžeme pojmenovat holčičku Málie / Mália? Předem děkuji za odpověď.
Hezky den
PSK - admin píše:
Úterý 08.11.2022 15:39
Dobrý den,
podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb (a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistují jména „povolená“ a „nepovolená“, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR.
Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Podle informací z publikace "Jak se bude Vaše dítě jmenovat" patří mezi jména, která splňují podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení jen podoba Malia. Tato podoba jména by měla být zapsatelná.

V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky (jako je ve Vašem případě), pak záleží na matričním úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
Doporučovali bychom Vám oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu a možnostech.

Pokud jde o význam jména dle výše uvedeného zdroje jsme zjistili, že křestní jméno Malia/Mália je indiánské jméno, jeho původ není uváděn.
Jiný zdroj uvádí, že Malia je ženské jméno havajského původu a jde o havajskou podobu jména Marie.
https://detskajmena.cz/malia/

Co se týče četnosti jméno Malia, tak toto jméno má v ČR 1 člověk.
https://www.nasejmena.cz/nj[…]23&typ=jmeno&rel=07
https://krestnijmeno.prijmeni.cz/Malia

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Dominik píše:
Středa 30.11.2022 17:45
Dobrý den, je v ČR možné změnit své rodné příjmení na cizojazyčný „LaFleur” ? Uznají toto příjmení na matrice? Díky.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 01.12.2022 17:40
Dobrý den,
postup při změně jména nebo příjmení určuje zákon o matrikách - Zákon č. 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301 nebo https://www.fulsoft.cz/[…]/
Z našich dostupných zdrojů uvádíme:
výklady příjmení jsou založeny na širokém průzkumu historického materiálu, vycházejí ze znalosti vývoje jazyka během téměř tisíciletého období, v němž naše příjmení vznikala, jeho proměn, hláskoslovných, tvaroslovných i lexikálních, a to nejen jazyka spisovného, ale i nářečí, slov a termínů odborných i slangových, přejatých z jiných jazyků a konečně i ze slov cizích, která к nám pronikala.
Často na otázku, proč se některá slova stala příjmením, ani nedokážeme najít odpověď. Na rozdíl od křestních jmen, která dávají dítěti jeho rodiče, příjmeními obdarovali jejich nositele sousedé, lidé, kteří si všímali jejich zvláštností a ne vždy lichotili. Příjmení často narážejí na vzhled, vady, vlastnosti,...
Příjmení tvoří ve slovní zásobě národa zvláštní skupinu. Jsou zbavena významu slova, z něhož vznikla, často se od něho liší pravopisem i skloňováním. Ustáleně označují nositele, jsou dědičná zpravidla po otci, v českém jazykovém prostředí přecházejí obvykle v přechýlené podobě na manželku a na dcery - i když se při sňatku snoubenci mohou dohodnout, že si žena ponechá své dosavadní příjmení, popřípadě že ženino příjmení budou používat oba manželé i jejich děti...
Čerpáno z: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. s. 7. ISBN 80-86781-03-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:18392511-d471-11e6-b3b6-005056825209

Změnit příjmení na matrice:

Úprava změn jména a příjmení je v České republice obsažena v § 72 až 79 ZM. Z dikce § 72 odst. 2 vyplývá, že změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod...
Zdroj: Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra, 05.2005, 38(2). s. 127. ISSN 0139-6005. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:6ae609c0-9caf-11e7-8394-5ef3fc9ae867

I kdybychom znali vaše pravé současné příjmení, nedokážeme posoudit, zda vám bude změna povolena nebo ne. Doporučujeme proto obrátit se s dotazem na některou z matrik.

Několik dalších odkazů:
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti... https://www.mesec.cz/[…]/
https://www.praha.eu/[…]/zadost_o_povoleni_zmeny_jmena_a_prijmeni.html
https://radiozurnal.rozhlas[…]prani-stoji-1000-kc-6364944
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu