Uznání jména na matrice

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je jméno Yamuna
uznávané na matrikách v ČR.Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

znalkyně Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, vychází ze zákona o matrikách, jménu a příjmení, píše:

"V České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě.

Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolena´ a ´nepovolena´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky CR."

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen. Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

"Z citace matričního zákona vyplývá, ze do matriční knihy lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než českém jazyce, tj. cizojazyčné podoby jména. Mohou to byt jednak cizí obdoby jména v češtině užívaného, tj. zapisuje se nejen Jiří, ale je možné matričně zapsat i německou podobu Georg, anglickou George, ruskou Jurij ... novořeckou Georgios atd. Dále je možné zvolit pro zápis do matriky i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu, např. byla zapsaná albánská jména Lindita a Drita, malajská Tanita, arabská Malike, řecká Kyriaki ... indonéský Batahi aj."

"Jak už bylo řečeno, do matriky lze zapsat existující, pravopisně doloženou základní podobu jména. Pravopis ... jmen totiž vychází z pravopisných systémů jednotlivých jazyků a podléhá dobové pravopisné kodifikaci ... V některých jazycích je oficiálně kodifikováno, tj. vlastně jazykově schváleno několik variantních pravopisných podob jednoho jména, jde např. o jazyky germánské. I tyto pravopisné podoby je možné do matriky CR zapsat, pokud oficiálně existuji, jsou doloženy."

"... pokud rodiče chtějí zvolit pro své dítě jméno, které matrikářce není v požadované podobě známo ... doporučí rodičům (či žadatelům o změnu matričního zápisu apod.), aby požádali o jazykové znalecké ověřeni.

Konkrétně to znamená ověření jeho základní, spisovné podoby v konkrétním jazyce a jeho pravopisném systému. Jak už bylo řečeno, pravopis jména si totiž nelze ani u cizích jmen vymyslet či obměňovat, je třeba respektovat jeho pravopisnou podobu (podoby) v jazyce, ve kterém se užívá ...

Základní pomůckou pro ověřování jmen jsou speciální slovníky cizích osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky, resp. kontinenty. Ne každý popularizační cizojazyčný slovník jmen je odborně hodnověrný ... Ukazatelem spolehlivosti slovníku např., bývá v knize uvedena použitá literatura ... Při ověřování se využívá i různá jiná cizí odborná literatura, rozmanité pomocné materiály, jako jsou kalendáře, dále pravopisné zásady přepisu cizích jmen do češtiny, pokud ve výchozím jazyce existuji zvláštní písmena či písmo (nepíší latinkou, užívají znakové písmo). Pak je věcí žadatele, aby si sám obstaral bud kopii z autorského slovníku jmen, v němž jsou jména z dané oblasti uvedená, nebo jazykové dobrozdání vydané odborníkem z ... kompetentního pracoviště, potvrzující existenci a správnost pravopisné podoby požadovaného jména...

Internet uvádí různé seznamy jmen, (údajně) užívaných v různých zemích ... U těchto údajů nebývá uveden pramen, tj. autor a nikdo za ne osobně neručí.

Proto se tyto anonymní internetové údaje z jazykového hlediska nehodnotí jako seriozní lingvistický pramen ... Jazykové znalecké posudky slouží jako podklad matričnímu řízení, přičemž pravomoc rozhodnout o zápisu jména přísluší pouze matrikářce."

Případný znalecký posudek si vyžádá matriční úřad až při oficiálním zápisu jména a příjmení dítěte do matriky.

Zdroj:

Knappová, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2011 14:13

Nikola píše:
Pondělí 28.03.2016 23:27
Dobry den chtela bys se zeptat zda jmeno Samantha je uznavane na matrikach v CR.
PSK - admin píše:
Úterý 29.03.2016 13:31
Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem. Jméno Samantha je v knize o jménech uvedeno, toto jméno nese již celá řada holčiček v ČR.
Romana Ambrožová píše:
Neděle 25.06.2017 11:48
Dobrý den,chtěli by jsme dát naší holčičce jméno Rujana,je to možné?Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 26.06.2017 10:25
Dobrý den,
podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
V knize M. Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat" není dívčí jméno Rujana uvedeno. V seznamu základních podob českých i cizojazyčných ženských jmen, které z jazykového hlediska splňují podmínky o matrikách v ČR, toto jméno nefiguruje.

V případě, že byste chtěli dát dítěti jméno, který není v seznamu jazykově ověřených jmen uvedeno, můžete se s žádostí o uznání tohoto jména obrátit přímo na Miloslavu Knappovou: http://www.katalogznalcu.cz/[…]/71488600-miloslava-knappova
Více viz článek: http://zena-in.cz/clanek/chcete-kordulu-nebo-jeana-clauda

Použitá literatura:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? : původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář : informace o jménech afrických a asijských. 5., přeprac. a dopl. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.
Zdeňka Brudna píše:
Čtvrtek 14.09.2017 23:18
Dobry den,
Chtela jsem se zeptat mam dceru jmenem Emily,ktere neni napsane v kalendari.Je mozne za naky poplatek jmeno zapsat do kalendare a na jakem urade se to vyrizuje.Dekuju za odpoved Brudnj
PSK - admin píše:
Pátek 15.09.2017 12:56
Dobrý den,

aby bylo jméno vytištěné v kalendáři, musel byste kontaktovat některého vydavatele kalendářů, protože vydavatelé rozhodují, která jména budou v kalendáři uvedena,
 Většina vydavatelů používá civilní občanský kalendář z počátku 90. let, který event.. doplňuje podle své úvahy na některé datum dalším jménem, např. dle kalendářů starších, církevních apod. Nejde ovšem o žádnou obecně závaznou úpravu, ale pouze o realizaci záměru toho konkrétního vydavatele.
doporučené odkazy :
http://www.ptejteseknihovny[…]alendari-jak-jej-tam-pridat
http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/zmena-jmena-v-kalendari
http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/neuvedena-jmena-v-kalendari
Majda píše:
Středa 04.05.2016 20:37
Dobrý den. Je možné aby se klud jmenoval Luke?
PSK - admin píše:
Pátek 06.05.2016 16:24
Odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem. Jméno Luke je uvedeno v knize "Jak se bude vaše dítě jmenovat" mezi jmény, která splňující jazykové hledisko pro zápis do matriky dle zákona o matrikách, jménu a příjmení České republiky.
Miluše píše:
Úterý 10.05.2016 12:38
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli můžu dát holčičce jméno Amáta. Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 11.05.2016 10:42
Dobrý den,
zvolit pro holčičku jméno Amáta můžete. Jméno Amáta je latinského původu (latinsky amata), znamená "milá, milovaná". Za českou podobu se považovala Milena, Miloslava. - Domácí podoba: Ama, Amátka, Ami(na), Amuška, Máta, Maty apod. Slovensky, maďarsky Amáta; německy, holandsky, anglicky, španělsky, italsky, rusky Amata; francouzsky Aimée, Amee. U nás se vyskytuje ojediněle. - Jmeniny: 24.1. (Milena), 5.1. podle starších kalendářů. Pro chlapce jméno také existuje Amát, variantou je Amatus, jméno latinského původu (z latiny amatus), znamená "milovaný". Českou obdobou je Milan, Miloš, Lubor. - Domácké podoby: Amek, Ami, Amátek, Máta apod. - Slovensky Amátus; srbsky, chorvatsky, polsky Amat; německy, latinsky Amatus; italsky Amato. - U nás neobvyklé. Jmeniny: 13. 9. (Lubor), 25.1. (Miloš)
Knižních "rádců" při výběru křestních jmen kromě kalendářů je hned několik. Nejznámější je ale nejspíš KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5. Autorka je v současné době i jedinou posuzovatelkou cizích nebo netypických křestních jmen, která lze zapsat do matriky v ČR
Andrea píše:
Pátek 13.05.2016 08:57
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda je jméno Andy
ověřené pro zápis na matrikách v ČR. Děkuji Andrea
PSK - admin píše:
Pondělí 16.05.2016 09:07
Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem.
Martina píše:
Úterý 14.06.2016 21:01
Dobrý večer,
zajímalo by mě, zda je možné dát holčičce jméno Magda a ne Magdaléna (Magdalena).
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 16.06.2016 11:41
Dobrý den, pojmenovat dítě křestním jménem Magda v ČR přípustné je. Podrobnější informace naleznete v e-mailu. Služba PSK
Simona píše:
Sobota 02.07.2016 11:17
Dobry den.
Je mozne dat miminku jmenk Geyah a nebo Draka ?
Dekuji .
PSK - admin píše:
Čtvrtek 07.07.2016 15:25
Odpověď naleznete ve svém soukromém e-mailu. Služba PSK
Michaela píše:
Středa 03.08.2016 17:58
Dobrý den prosím ,lze dát dítěti jméno Majka?děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.08.2016 11:33
Dobrý den, odpověď obdržíte e-mailem, služba PSK.
Klára píše:
Úterý 23.08.2016 08:31
Matrika nám nechce povolit jméno Majdalena. Prý neexistuje. Přitom jenom loni se s tímto jménem narodilo 8 dětí. Co máme dělat?
PSK - admin píše:
Úterý 23.08.2016 10:06
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem.
S pozdravem služba PSK
Tereza píše:
Čtvrtek 10.11.2016 08:40
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jestli je možné dalt jméno pro holku Rebecca Spencer. Vím, že obě jména existují, ale Spencer je spíše chlapecké. I když vím, že existují ženy s tímto jménem. Tak jestli s tím nebude problém na matrice? Moc děkuji a přeji pěkný den
PSK - admin píše:
Čtvrtek 10.11.2016 11:36
Dobrý den, odpověď obdržíte e-mailem,služba PSK.
Veronika píše:
Pondělí 14.11.2016 14:55
Dobrý den, chtela bych se zeptat jestli je možné dat holčičce jméno Nadine. Není v českém kalendáři, ale v jinych ano. Dekuji
PSK - admin píše:
Úterý 15.11.2016 11:46
Dobrý den, odpověď jsme Vám poslali na e-mail, služba PSK.
Lenka Rosenkrancova píše:
Pátek 18.11.2016 11:53
Dobry den, muzu pojmenovat dceru jmenem Elis? Dekuji za odpoved, LR
PSK - admin píše:
Pondělí 21.11.2016 10:30
Dobrý den, odpověď jsme Vám poslali na e-mail, služba PSK.
Lenka Rosenkrancova píše:
Úterý 22.11.2016 10:21
Dobry den, prosim o odpoved, zda muzu dceru pojmenovat jmenem Ellis (tedy s dvema L). Dekuji.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 24.11.2016 12:08
Dobrý den, odpověď obdržíte e-mailem, služba PSK.
Lucie píše:
Úterý 27.12.2016 22:41
Dobry den, jde pouzit pro syna jmeno Vitek?Nechceme Vita ci Vitezslava.Podle nekoho jde o zdrobnelinu, ale znam i Vitka zapsaneho na matrice.Dekuji
PSK - admin píše:
Středa 28.12.2016 16:02
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Kamil píše:
Pátek 30.12.2016 00:29
Dobry den. Chci se zeptat jestli můžeme syna pojmenovat Andy , popřípadě Andrew děkuji za odpověď na email.
PSK - admin píše:
Pátek 30.12.2016 11:38
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Denisa píše:
Úterý 17.01.2017 19:24
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat jestli je možné dát holčičce v Čr jméno Naomi a co všechno proto musíme udělat aby jse tak jmenovat mohla?
PSK - admin píše:
Středa 18.01.2017 11:06
Dobrý den, odpověď jsme Vám poslali na e-mail, služba PSK.
Zuzka píše:
Úterý 24.01.2017 12:07
Dobry den chtela bys se zeptat zda jmeno Charlie je uznavane na matrikach v CR.
PSK - admin píše:
Středa 25.01.2017 09:25
Dobrý den,
jméno Charlie je uvedeno v publikaci Miroslavy Knappové o používání jmen v matrice.

Charlie - je to anglická osamostatnělá zkrácenina jména Charles (jm. Karel) a ženského jména Charlotte (jm. Šarlota). Je užíváno jako obourodé jméno.

Jméno Charlie by tedy mělo být možné do matriky zapsat. V současné době je takto pojmenováno 27 lidí v ČR - viz http://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=115197&typ=jmeno.
O možnosti zapsat toto jméno do matriky se ovšem přesto raději poraďte na matričním úřadě.
Klara píše:
Čtvrtek 26.01.2017 13:05
Dobrý den,
Mohu se prosím zeptat, zda je uznané jméno ,,Matys" pro chlapečka v ČR?
Děkuji mnohokrát.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 26.01.2017 19:02
Dobrý den,
mužské jméno Matys jsme v příručce o křestních jménech našli pouze jako jméno domácké. Je to jedna z podob Matěj, variantou je Matyáš, osamostatnělou domáckou podobou je Mates, jméno hebrejského původu (z hebr. Mattithjáh), znamená „dar boží“. Ze stejného základu pochází i Matouš – k tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Mattihíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; Matěj (Matyáš) je řeckého původu Matthíás. Dom. podoby: Máťa, Matějíček, Matys, Matýsek,… slovensky Matej, německy Matt(h)ias, Mathis apod..

 Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Čerpáno z: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace i jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.
Anonym píše:
Pondělí 03.04.2017 11:03
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda jestli je možné vybrat pro holčičku jméno Eleanor? Uznají takovou variantu na matrice?

Děkuji moc předem za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 04.04.2017 08:45
Dobrý den,
se jménem, které chcete dát své holčičce, by neměl být na matrice problém. (Spíš by mohla mít problém později, protože ji asi budou někteří chybně oslovovat, tady je známé Eleonora).
Nicméně podle platné příručky soudní znalkyně na jména dr. Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? možnost pojmenovat u nás holčičku Eleanor je (vždy se jedná na matrice o to, aby jméno bylo v nějakém, i třeba cizím, kalendáři, aby bylo jasné, že to jméno existuje):

Elin, Elina - severské podoby jména Helena, resp. Eleonora; El(l)inor - anglická varianta jména Eleanor, česky Eleonora

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.
Simona píše:
Úterý 11.04.2017 12:40
Dobrý den,
mohu dát dívce jméno Emina ? Manžel je z Jihoafrické Republiky a chceme toto jméno dát po jeho babičce. V Knappové knize jsem toto našla mezi albánskými jmény, ale není u nich uvedeno, zda jsou schválená.
Děkuji mnohokrát.
PSK - admin píše:
Úterý 11.04.2017 15:23
Dobrý den, pokud je jméno uveřejněno v knize dr. Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? jako jméno základní (ne domácká podoba), neměl by být problém a na matrice by Vám jméno měli uznat. Doporučujeme se ale přeci jen na matriku obrátit.
Karolína píše:
Čtvrtek 13.04.2017 12:22
Dobrý den.
Rádi bychom dali dceři jméno Mína (jmeniny 7. ledna - Vilma). Je tato podoba základní nebo domácká? Dle statistických údajů je v ČR žen se jménem Mína přes 70.
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 13.04.2017 18:43
Dobrý den,
v knize M. Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat" je Mína uvedena pod samostatným heslem. Původem se jedná o osamostatněnou německou domácí podobu jména Vilemína (něm Wilhelmine) a Hermína (Hermine), dnes se již užívá jako samostatné jméno.
Ivana píše:
Středa 17.05.2017 07:38
Dobrý den.
Mohu se prosím zeptat, dzali je možné dát dceři jméno Melanie s krátkým (a) nikoli tedy Melánie s (á) jak je v kalendáři. Mělo by se jednat o řecké jméno. Děkuji moc za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 18.05.2017 12:36
Dobrý den, podle příručky Jak se bude vaše dítě jmenovat od dr. Miloslavy Knappové, která je soudní znalkyně pro povolování jmen, je možná i krátká varianta jména. Jedná se skutečně o jméno řeckého původu (z řec. Melania) - Melánie, Melanie - znamená "černá, tmavá". Domácké podoby: Mel, Mel(k)a, Melin(k)a, Melan(k)a, Meluš(k)a apod. - Slov., maď. Melánia, něm. Melanie, (osamostatnělými zkráceninami jsou) Melina, Meline, angl.. Melanie, Melony, Melany, franc. Mélanie, rus., sch. Melanija, ukr. Melanija, Melana, hol. Melania, Melany, švéd., pol., ital., špan., port., řec. Melania. - Dnes u nás běžné. - Jmeniny: 27. prosince (nové zařazení), 31. prosince (polský kalendář).
Melina, Méline - francouzské jméno, považované buď za variantu jména Melánie nebo jména Melisa.
Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. s. 447.
Lenka píše:
Středa 05.07.2017 22:14
Dobrý den,
chci se zeptat, zda je možné pojmenovat holčičku Ellie, bude to uznané? A kdy Ellie slaví svátek?
Předem děkuji za Vaši ochotu a odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 10.07.2017 14:29
Dobrý den,

odpověď jsme Vám zaslali na uvedenou e-mailovou adresu. Jméno Ellie je zdrobnělinou jmen Eleanor, Ellen a dalších začínajících na "El-". V anglofonních zemích se často používá jako samostatné jméno. Toto jméno je evidováno v příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, která je závazná pro matriční úřady, takže s jeho uznáním jako jména pro holčičku by neměl být problém. Svátek Ellie chybí v českém kalendáři, nicméně patrně bude Ellie slavit společně s Eleonorou (21. února), popřípadě s Elou a Elenou (16. března).
PSK - admin píše:
Pondělí 10.07.2017 14:32
Dobrý den,

odpověď jsme Vám zaslali na uvedenou e-mailovou adresu. Jméno Lola je osamostatnělou zdrobnělinou jmen různého původu a významu (např. Alosie, Karolíny, Šarloty a dalších). Je evidováno v příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, která je závazná pro matriční úřady, takže s jeho uznáním jako jména pro holčičku by neměl být problém.
Dana píše:
Pátek 11.08.2017 10:54
Dobrý den, chci se zeptat,jestli je ve vašem seznamu i jméno Damián nebo jestli ho musíme zapsat,děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Pátek 11.08.2017 18:13
Dobrý den,

jméno Damián je vcelku běžné jméno, které dle statistik Ministerstva vnitra zpřístupněných na stránkách http://kdejsme.cz nosí v ČR 941 osob. Jak píše Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, "v České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolena´ a ´nepovolena´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR " (zdroj: Knappova, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006).

Rádi bychom Vás upozornili, že jakožto Národní knihovna ČR žádný seznam jmen nespravujeme ani nejsme v kontaktu s matričními úředníky či soudními znalci - v odpovědích na dotazy čtenářů vycházíme pouze z informací zveřejněných v literatuře k tématu.

S pozdravem

Tým Ptejte se knihovny (Národní knihovna ČR)
Simona píše:
Sobota 19.08.2017 14:13
Dobry den,
chceme dat holcice jmeno EMINA, ktere je zapsano v oddilu jmen albanskych v novem vydani pani Knappove.
V ceskem oddile je Emina uvedena pouze jako domacka zdrobnelina.
Je toto jmeno tedy uredne overene, nebo musime zadat o znalecky posudek?
PSK - admin píše:
Pondělí 21.08.2017 14:35
Dobrý den,

je nám líto, ale jméno Emina není uvedeno v posledním vydání M. Knappové (zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.) v rejstříku základních podob českých i cizojazyčných ženských jmen (strana 764). Jméno Emina je v této publikaci vedeno jako domácí podoba jména Emílie, Emilie. Nicméně v ČR s tímto křestním jménem žije již 7 holčiček / žen (odkaz: https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=29528&typ=jmeno ). Budete se tedy muset obrátit na matriku a domluvit se, zda po Vás budou chtít doložit jazykový posudek, či nikoliv.
Lucie Trtilkova píše:
Čtvrtek 16.11.2017 15:56
Dobrý den, mohu se zeptat jestli mezi uznaná jména v Čr patří jméne Timmy ?
PSK - admin píše:
Úterý 21.11.2017 11:08
Dobrý den,
mužské jméno Timmy jsme v příručce o křestních jménech našli; je variantou křestního jména Timotej, další variantou je Timoteus, Timotheus, z ciziny přejatou osamostatnělou zkráceninou je Tim, jméno řeckého původu (řec. Timotheos), znamená „uctívající (bojící se) boha“. Za českou obdobu jména se považovalo Bohaboj, Ctiboh a Bohuslav. Podoba, která vás zajímá, je z finského Tim(m), Tim(m)o, Timmy. Jmeniny: 24. ledna (podle starších kalendářů).
Čerpáno z: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace i jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. Domníváme se proto, že se chlapec může i u nás jmenovat Timmy.
V každém případě ale doporučujeme obrátit se na příslušnou matriku, kde by měli mít "povolená" jména v ČR; poslední slovo, zda doporučit (povolit zapsat do matriky) nebo ne, má soudní znalkyně v tomto oboru dr. Miloslava Knappová, viz níže:
             Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.
Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.
Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů.
Andrea píše:
Sobota 03.02.2018 13:58
Dobrý den,
při výběru jmen jsme si pro holčičku zvolili jméno Elén. Na matrice byl problém s tím, že mají v knihách a dokumentech pouze Elen. Toto jméno s ,,é,, nám zatrhly s tím, že to není možné. Po hledání na internetu jsem ale objevila, že existují ženy přímo se jménem Elén. Je toto jméno ověřeno, může být použito? Děkuji Andrea
PSK - admin píše:
Úterý 06.02.2018 12:46
Dobrý den,

na Váš dotaz nedokážeme poskytnout rozhodující odpověď, protože jakožto knihovna žádný seznam jmen nespravujeme ani nejsme v kontaktu s matričními úředníky či soudními znalci - v odpovědích na dotazy čtenářů vycházíme pouze z informací zveřejněných v literatuře k tématu.

Jak píše Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, "v České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě". Nelze pro dítě vytvořit jméno zcela nové, a stejně tak nelze pro existující jméno vymyslet nový pravopis.

Ohledně postupu při zápisu neobvyklého jména do matriky u Miloslavy Knappové čteme: "[.] pokud rodiče chtějí zvolit pro své dítě jméno, které matrikářce není v požadované podobě známo [.] doporučí rodičům (či žadatelům o změnu matričního zápisu apod.), aby požádali o jazykové znalecké ověřeni. Konkrétně to znamená ověření jeho základní, spisovné podoby v konkrétním jazyce a jeho pravopisném systému." Dohledání osob používajících danou podobu jména na internetu bohužel jako ověření nestačí.

Jak čteme dále u M. Knappové, "základní pomůckou pro ověřování jmen jsou speciální slovníky cizích osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky, resp. kontinenty. Ne každý popularizační cizojazyčný slovník jmen je odborně hodnověrný [.]. Ukazatelem spolehlivosti slovníku bývá v knize uvedena použitá literatura [.]. Při ověřování se využívá i různá jiná cizí odborná literatura, rozmanité pomocné materiály, jako jsou kalendáře, dále pravopisné zásady přepisu cizích jmen do češtiny, pokud ve výchozím jazyce existuji zvláštní písmena či písmo (nepíší latinkou, užívají znakové písmo). Pak je věcí žadatele, aby si sám obstaral bud kopii z autorského slovníku jmen, v němž jsou jména z dané oblasti uvedená, nebo jazykové dobrozdání vydané odborníkem z [.] kompetentního pracoviště, potvrzující existenci a správnost pravopisné podoby požadovaného jména [.]. Internet uvádí různé seznamy jmen, (údajně) užívaných v různých zemích [.]. U těchto údajů nebývá uveden pramen, tj. autor a nikdo za ně osobně neručí. Proto se tyto anonymní internetové údaje z jazykového hlediska nehodnotí jako seriózní lingvistický pramen."

Dále autorka upozorňuje, že "jazykové znalecké posudky slouží jako podklad matričnímu řízení, přičemž pravomoc rozhodnout o zápisu jména přísluší pouze matrikářce."

Zdroj:
 
Knappova, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006.
Pavla píše:
Úterý 20.02.2018 13:01
Dobrý den chtěla bych se zeptat na jméno pro holčičku Elein jestli ho mužů dat v Česku a pokud ne kolik se platí děkuji předem za odpověď
PSK - admin píše:
Úterý 20.02.2018 17:37
Dobrý den,
Dobrý den,
v knize "Jak se bude vaše dítě jmenovat?"je mezi jmény, která patří mezi jména splňující jazykové hledisko pro zápis do matriky dle zákona o matrikách, uvedena pouze podoba tohoto jména v zápisu Elen, Elén, Elena, Elene či Eleni, popřípadě Elinane, Éliane, Elianna, Elianne.

V případě, že byste chtěli dát dítěti jméno, který není v seznamu jazykově ověřených jmen uvedeno (tedy Elein), můžete se s žádostí o uznání tohoto jména obrátit přímo na Miloslavu Knappovou: http://www.katalogznalcu.cz/[…]/71488600-miloslava-knappova
Více viz článek: http://zena-in.cz/clanek/chcete-kordulu-nebo-jeana-clauda
Přesnou cenu za tuto službu ovšem jako knihovna nemáme k dispozici.

Použitá literatura:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Michaela píše:
Neděle 04.03.2018 23:51
Dobrý večer chtěla jsem se zeptaz zda by jsme mohli dát jméno Amy. Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 05.03.2018 14:37
Dobrý den,

jistě, toto křestní jméno použít můžete. Je to poměrně běžné jméno, které se v ČR dává dětem až v posledních letech. Jméno Amy má 175 lidí, je na 819. místě a věkový průměr je 7 let.

Křestní jméno Amy je poangličtělá podoba starofrancouzského jména Amee, která souvisí s latinským slovem "amare", tj. "milovat". Lze ji tedy vyložit jako "milá, milovaná". Příbuznými jmény jsou: Amáta, Amanda, Milena. Domácí podoby: Amka, Amička,Amina, Amuška. - Angl.: Amy, Amie, německy, dánsky: Amy, francouzsky: Aimée, Amee, Amy. U nás běžná. Jmeniny: 24. Ledna (Milena)

Zdroj:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
* https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=5777&typ=jmeno
RomanIsa píše:
Čtvrtek 08.03.2018 15:37
Dobrý den,

Chtěl bych příjmení změnit na GUROFIA už jsem si s Vámi psal online a našli jste ho na Myheritage, já ho tam najít nemůžu, aby to matrikářce stačilo píšu Vám to i zde snad budete mít více času a třeba někde něco ještě najdete, abych měl na matrice relevantnější informace či argumenty že tohle jméno již existuje...což je podmínka pro udělení.
Děkuji Vám za pomoc při hledání a přeji mnoho úspěchu.

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne RomanIsa
PSK - admin píše:
Středa 14.03.2018 14:41
Dobrý den,

příjmení Gurofia se nám bohužel v našich zdrojích najít nepodařilo. V licencované databázi MyHeritage jsme nalezli pouze záznamy o jménu Gorofia – konkrétně Mary Gorofia a Antonia Gorofia z města Niagara, New York, USA.
Petra Vanova píše:
Středa 25.04.2018 09:39
Dobry den,
Rada bych se nechala prejmenovat na Veny Venturio. Bohuzel si sama nejsem schopna overit, zda by mi jmeno i prijmeni na matrice proslo. Mohli byste mi to prosim zkontrolovat? Dekuji
PSK - admin píše:
Pátek 27.04.2018 08:52
Dobrý den, podmínky pro změnu křestního jména nebo příjmení stanovuje u nás zákon o matrikách, jménu a příjmení.

„Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů; vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.“

https://portal.gov.cz/[…]/zmena-jmena-a-prijmeni.html

Jméno Veny jsme v příručce o jménech nenašli. Domníváme se, že asi nebude povoleno přijetí. Přesto doporučujeme obrátit se na příslušnou matriku. Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.
Bohužel to za vás udělat nemůžeme.
Poslední slovo v případě sporných jmen, zda doporučit (povolit zapsat do matriky) nebo ne, má soudní znalkyně v tomto oboru dr. Miloslava Knappová, viz níže:
             Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR. Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.
Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů.
Čerpáno z: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace i jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2017.
Michael píše:
Neděle 29.04.2018 20:34
Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda je jméno Andrew
ověřené pro zápis na matrikách v ČR.

Děkuji
PSK - admin píše:
Středa 02.05.2018 12:22
Dobrý den,

jméno Andrew je anglickou podobou jména Ondřej. Podle statistik žije v České republice 77 osob s tímto jménem (není určeno kolik se přistěhovalo a kolik se zde narodilo).
Obecně můžeme doporučit knihu Miloslavy Knappové ,,Jak se bude vaše dítě jmenovat?". jedná se o příručku, ve které jsou zanesena všechna matrikou ověřená jména včetně cizojazyčných.
Obecně platí, že cizojazyčné podoby jmen jsou na matrice přijímány.

V příručce je jméno Andrew i Andy (zkrácenina) uvedeno, teoreticky by mělo být možné takto dítě pojmenovat.

Zdroje:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017 ¨
https://www.babyweb.cz/andrew-2075

http://krestnijmeno.prijmeni.cz/Andrew/puvod
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu