Uznání jména na matrice

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je jméno Yamuna
uznávané na matrikách v ČR.Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

znalkyně Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, vychází ze zákona o matrikách, jménu a příjmení, píše:

"V České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě.

Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolena´ a ´nepovolena´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky CR."

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen. Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

"Z citace matričního zákona vyplývá, ze do matriční knihy lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než českém jazyce, tj. cizojazyčné podoby jména. Mohou to byt jednak cizí obdoby jména v češtině užívaného, tj. zapisuje se nejen Jiří, ale je možné matričně zapsat i německou podobu Georg, anglickou George, ruskou Jurij ... novořeckou Georgios atd. Dále je možné zvolit pro zápis do matriky i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu, např. byla zapsaná albánská jména Lindita a Drita, malajská Tanita, arabská Malike, řecká Kyriaki ... indonéský Batahi aj."

"Jak už bylo řečeno, do matriky lze zapsat existující, pravopisně doloženou základní podobu jména. Pravopis ... jmen totiž vychází z pravopisných systémů jednotlivých jazyků a podléhá dobové pravopisné kodifikaci ... V některých jazycích je oficiálně kodifikováno, tj. vlastně jazykově schváleno několik variantních pravopisných podob jednoho jména, jde např. o jazyky germánské. I tyto pravopisné podoby je možné do matriky CR zapsat, pokud oficiálně existuji, jsou doloženy."

"... pokud rodiče chtějí zvolit pro své dítě jméno, které matrikářce není v požadované podobě známo ... doporučí rodičům (či žadatelům o změnu matričního zápisu apod.), aby požádali o jazykové znalecké ověřeni.

Konkrétně to znamená ověření jeho základní, spisovné podoby v konkrétním jazyce a jeho pravopisném systému. Jak už bylo řečeno, pravopis jména si totiž nelze ani u cizích jmen vymyslet či obměňovat, je třeba respektovat jeho pravopisnou podobu (podoby) v jazyce, ve kterém se užívá ...

Základní pomůckou pro ověřování jmen jsou speciální slovníky cizích osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky, resp. kontinenty. Ne každý popularizační cizojazyčný slovník jmen je odborně hodnověrný ... Ukazatelem spolehlivosti slovníku např., bývá v knize uvedena použitá literatura ... Při ověřování se využívá i různá jiná cizí odborná literatura, rozmanité pomocné materiály, jako jsou kalendáře, dále pravopisné zásady přepisu cizích jmen do češtiny, pokud ve výchozím jazyce existuji zvláštní písmena či písmo (nepíší latinkou, užívají znakové písmo). Pak je věcí žadatele, aby si sám obstaral bud kopii z autorského slovníku jmen, v němž jsou jména z dané oblasti uvedená, nebo jazykové dobrozdání vydané odborníkem z ... kompetentního pracoviště, potvrzující existenci a správnost pravopisné podoby požadovaného jména...

Internet uvádí různé seznamy jmen, (údajně) užívaných v různých zemích ... U těchto údajů nebývá uveden pramen, tj. autor a nikdo za ne osobně neručí.

Proto se tyto anonymní internetové údaje z jazykového hlediska nehodnotí jako seriozní lingvistický pramen ... Jazykové znalecké posudky slouží jako podklad matričnímu řízení, přičemž pravomoc rozhodnout o zápisu jména přísluší pouze matrikářce."

Případný znalecký posudek si vyžádá matriční úřad až při oficiálním zápisu jména a příjmení dítěte do matriky.

Zdroj:

Knappová, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2011 14:13

Nikola píše:
Pondělí 28.03.2016 23:27
Dobry den chtela bys se zeptat zda jmeno Samantha je uznavane na matrikach v CR.
PSK - admin píše:
Úterý 29.03.2016 13:31
Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem. Jméno Samantha je v knize o jménech uvedeno, toto jméno nese již celá řada holčiček v ČR.
Romana Ambrožová píše:
Neděle 25.06.2017 11:48
Dobrý den,chtěli by jsme dát naší holčičce jméno Rujana,je to možné?Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 26.06.2017 10:25
Dobrý den,
podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
V knize M. Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat" není dívčí jméno Rujana uvedeno. V seznamu základních podob českých i cizojazyčných ženských jmen, které z jazykového hlediska splňují podmínky o matrikách v ČR, toto jméno nefiguruje.

V případě, že byste chtěli dát dítěti jméno, který není v seznamu jazykově ověřených jmen uvedeno, můžete se s žádostí o uznání tohoto jména obrátit přímo na Miloslavu Knappovou: http://www.katalogznalcu.cz/[…]/71488600-miloslava-knappova
Více viz článek: http://zena-in.cz/clanek/chcete-kordulu-nebo-jeana-clauda

Použitá literatura:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? : původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář : informace o jménech afrických a asijských. 5., přeprac. a dopl. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.
Zdeňka Brudna píše:
Čtvrtek 14.09.2017 23:18
Dobry den,
Chtela jsem se zeptat mam dceru jmenem Emily,ktere neni napsane v kalendari.Je mozne za naky poplatek jmeno zapsat do kalendare a na jakem urade se to vyrizuje.Dekuju za odpoved Brudnj
PSK - admin píše:
Pátek 15.09.2017 12:56
Dobrý den,

aby bylo jméno vytištěné v kalendáři, musel byste kontaktovat některého vydavatele kalendářů, protože vydavatelé rozhodují, která jména budou v kalendáři uvedena,
 Většina vydavatelů používá civilní občanský kalendář z počátku 90. let, který event.. doplňuje podle své úvahy na některé datum dalším jménem, např. dle kalendářů starších, církevních apod. Nejde ovšem o žádnou obecně závaznou úpravu, ale pouze o realizaci záměru toho konkrétního vydavatele.
doporučené odkazy :
http://www.ptejteseknihovny[…]alendari-jak-jej-tam-pridat
http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/zmena-jmena-v-kalendari
http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/neuvedena-jmena-v-kalendari
Barbora píše:
Úterý 16.07.2019 18:58
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda jméno Theo je uznané na matrikách v ČR.
PSK - admin píše:
Středa 17.07.2019 14:49
Dobrý den,
Jméno Theo podle informací z publikace "Jak se bude Vaše dítě jmenovat" z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jejich zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.
Jsou povoleny např. ještě následující podoby jména:
Théo, Theobald, Theodor, Théodore, Theofan ..
Pro jistotu ještě oslovte matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Theo mělo být v ČR bez problémů zapsatelné.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Gabriela Rokosová píše:
Úterý 07.01.2020 14:43
Dobry den chtela bys se zeptat zda jmeno Ellie je uznavane na matrikach v CR.
PSK - admin píše:
Středa 08.01.2020 14:58
Dobrý den,
dle vyjádření přední české odbornice na jména Miloslavy Knappové v knize "Jak se bude vaše dítě jmenovat" je podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR.
 V již zmíněné knize můžete mezi jmény, která splňující jazykové hledisko pro zápis do matriky dle zákona o matrikách, nalézt i jméno Ellie.
Jedná se o jednu z anglických podob u nás používaného jména Ela, Elena. Jména vznikla buď z anglické varianty původem řeckého jména Helena ("světlo"), nebo z osamostatněného anglického tvaru Eleonora (patrně arabského původu - z arabského Ellinor = "bůh je nám světlem" či "milosrdenství").

Svou volbu doporučujeme konzultovat ještě s matričním úřadem v místě Vašeho bydliště. Jméno by ovšem mělo podmínky pro zápis do matriky splňovat.

Použitá literatura:

KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Majda píše:
Středa 04.05.2016 20:37
Dobrý den. Je možné aby se klud jmenoval Luke?
PSK - admin píše:
Pátek 06.05.2016 16:24
Odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem. Jméno Luke je uvedeno v knize "Jak se bude vaše dítě jmenovat" mezi jmény, která splňující jazykové hledisko pro zápis do matriky dle zákona o matrikách, jménu a příjmení České republiky.
Miluše píše:
Úterý 10.05.2016 12:38
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli můžu dát holčičce jméno Amáta. Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 11.05.2016 10:42
Dobrý den,
zvolit pro holčičku jméno Amáta můžete. Jméno Amáta je latinského původu (latinsky amata), znamená "milá, milovaná". Za českou podobu se považovala Milena, Miloslava. - Domácí podoba: Ama, Amátka, Ami(na), Amuška, Máta, Maty apod. Slovensky, maďarsky Amáta; německy, holandsky, anglicky, španělsky, italsky, rusky Amata; francouzsky Aimée, Amee. U nás se vyskytuje ojediněle. - Jmeniny: 24.1. (Milena), 5.1. podle starších kalendářů. Pro chlapce jméno také existuje Amát, variantou je Amatus, jméno latinského původu (z latiny amatus), znamená "milovaný". Českou obdobou je Milan, Miloš, Lubor. - Domácké podoby: Amek, Ami, Amátek, Máta apod. - Slovensky Amátus; srbsky, chorvatsky, polsky Amat; německy, latinsky Amatus; italsky Amato. - U nás neobvyklé. Jmeniny: 13. 9. (Lubor), 25.1. (Miloš)
Knižních "rádců" při výběru křestních jmen kromě kalendářů je hned několik. Nejznámější je ale nejspíš KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5. Autorka je v současné době i jedinou posuzovatelkou cizích nebo netypických křestních jmen, která lze zapsat do matriky v ČR
Andrea píše:
Pátek 13.05.2016 08:57
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda je jméno Andy
ověřené pro zápis na matrikách v ČR. Děkuji Andrea
PSK - admin píše:
Pondělí 16.05.2016 09:07
Dobrý den,
uvedení/neuvedení určitého jmena do kalendáře knihovny bohužel neovlivňují.

Na vydávání kalendářů se vztahuje zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (M. Knappová - Jak se bude vaše dítě jmenovat, ACADEMIA/Praha 1996).
Kalendář, tvořící obsahově jeden celek, je svého druhu rozmnoženina určená k veřejnému šíření "individuálně neurčenému okruhu osob". Zákon nestanoví jeho obsah, nepodléhá též žádnému posuzování, schvalování apod. Vydavatel kalendáře je ovšem povinen podle zákona č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektovat pouze státní svátky, ostatní svátky, významné dny a dny pracovního klidu. Pohyblivý církevní svátek, tj. Velikonoce, je určen pražskou hvězdárnou.

Kalendáře mohou vydávat různé obchodní organizace splňující zákonem stanovené podmínky, aniž by jména uváděná v kalendáriu podléhala nějakému obecně závaznému schvalování.
M. Knappová ve své publikaci uvádí, že většina vydavatelů používá civilní občanský kalendář z počátku 90. let, který event. doplňuje podle své úvahy na některé datum dalším jménem, např. dle kalendářů starších, církevních apod. Nejde ovšem o žádnou obecně závaznou úpravu, ale pouze o realizaci záměru toho konkrétního vydavatele, který bývá omezen na okruh uživatelů, kteří si kalendář opatřili, Tato situace však vyvolává u určité části společnosti jisté rozpaky až rozhořčení. Bývá to např. u občanů, kteří mají či pro své dítě zvolí v České republice neobvyklé jméno a byli by rádi, kdyby se objevilo též v kalendáři.

Jméno Adria je osamostatněnou zkráceninou jména Adriana či Adriena (všechna byla odvozena z latinského Adrián (Hadrián) tj. "od moře, z latinského města (H)adrie". Svátek všechna tato jména slaví 26. června.

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Martina píše:
Úterý 14.06.2016 21:01
Dobrý večer,
zajímalo by mě, zda je možné dát holčičce jméno Magda a ne Magdaléna (Magdalena).
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 16.06.2016 11:41
Dobrý den, pojmenovat dítě křestním jménem Magda v ČR přípustné je. Podrobnější informace naleznete v e-mailu. Služba PSK
Simona píše:
Sobota 02.07.2016 11:17
Dobry den.
Je mozne dat miminku jmenk Geyah a nebo Draka ?
Dekuji .
PSK - admin píše:
Čtvrtek 07.07.2016 15:25
Odpověď naleznete ve svém soukromém e-mailu. Služba PSK
Michaela píše:
Středa 03.08.2016 17:58
Dobrý den prosím ,lze dát dítěti jméno Majka?děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.08.2016 11:33
Dobrý den, odpověď obdržíte e-mailem, služba PSK.
Klára píše:
Úterý 23.08.2016 08:31
Matrika nám nechce povolit jméno Majdalena. Prý neexistuje. Přitom jenom loni se s tímto jménem narodilo 8 dětí. Co máme dělat?
PSK - admin píše:
Úterý 23.08.2016 10:06
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem.
S pozdravem služba PSK
Jitka píše:
Středa 03.04.2024 08:43
Dobrý den, mohu poprosit také o odpověď na stejnou otázku. Zajímá mě, zda můžeme dceru pojmenovat Majdalena, případně Majda. Děkuji
PSK - admin píše:
Středa 03.04.2024 09:09
Dobrý den,

křestní jméno Majdalena/Majdaléna se nachází v rejstříku uznaných podob jmen a tím pádem byste neměli mít potíže se zapsáním jména do matriky. Pro jistotu ale doporučujeme i konzultaci s pracovníky matriky.

Jméno Majdalena/Majdaléna se odvozuje z křestního jména Magdaléna/Magdalena – jméno hebrejského původu, znamená „magdalská, (Marie) pocházející z Magdaly“ – Magdala bylo městečko na břehu Genezaretského jezera, původní aramejské magdala znamená „věž“.
Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2656-9
Tereza píše:
Čtvrtek 10.11.2016 08:40
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jestli je možné dalt jméno pro holku Rebecca Spencer. Vím, že obě jména existují, ale Spencer je spíše chlapecké. I když vím, že existují ženy s tímto jménem. Tak jestli s tím nebude problém na matrice? Moc děkuji a přeji pěkný den
PSK - admin píše:
Čtvrtek 10.11.2016 11:36
Dobrý den, odpověď obdržíte e-mailem,služba PSK.
Veronika píše:
Pondělí 14.11.2016 14:55
Dobrý den, chtela bych se zeptat jestli je možné dat holčičce jméno Nadine. Není v českém kalendáři, ale v jinych ano. Dekuji
PSK - admin píše:
Úterý 15.11.2016 11:46
Dobrý den, odpověď jsme Vám poslali na e-mail, služba PSK.
Lenka Rosenkrancova píše:
Pátek 18.11.2016 11:53
Dobry den, muzu pojmenovat dceru jmenem Elis? Dekuji za odpoved, LR
PSK - admin píše:
Pondělí 21.11.2016 10:30
Dobrý den, odpověď jsme Vám poslali na e-mail, služba PSK.
Lenka Rosenkrancova píše:
Úterý 22.11.2016 10:21
Dobry den, prosim o odpoved, zda muzu dceru pojmenovat jmenem Ellis (tedy s dvema L). Dekuji.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 24.11.2016 12:08
Dobrý den, odpověď obdržíte e-mailem, služba PSK.
Lucie píše:
Úterý 27.12.2016 22:41
Dobry den, jde pouzit pro syna jmeno Vitek?Nechceme Vita ci Vitezslava.Podle nekoho jde o zdrobnelinu, ale znam i Vitka zapsaneho na matrice.Dekuji
PSK - admin píše:
Středa 28.12.2016 16:02
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Marie píše:
Pondělí 07.06.2021 18:07
Dobrý také by mě zajímalo úplně stejné jméno, Vítek. Taktéž bych raději Vítka a ne Víta či Vítězslava. Moc děkuji.
PSK - admin píše:
Pátek 24.09.2021 10:04
Dobrý den,
Jméno Vítek podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jejich zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.

KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.
Klárka píše:
Pátek 02.07.2021 13:42
Dobrý den, můj dotaz je totožný. Chci změnu jména z klasického Klára na Klárku, ale jedná se o zdrobnělinu. Na internetu jsem našla, že pár holčiček od roku 1945 bylo takto pojmenováno. Myslíte, že mi na matrice žádost uznají?
PSK - admin píše:
Pátek 24.09.2021 10:00
Dobrý den,
Jméno Klárka podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jejich zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.
Pro jistotu ještě oslovte matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Klárka mělo být v ČR zapsatelné.
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.
Klára Nováková píše:
Pátek 14.04.2023 16:13
Můžu se zeptat autorky dotazu, zda jí uznaly návrh na změnu jména na Klárku?
Kamil píše:
Pátek 30.12.2016 00:29
Dobry den. Chci se zeptat jestli můžeme syna pojmenovat Andy , popřípadě Andrew děkuji za odpověď na email.
PSK - admin píše:
Pátek 30.12.2016 11:38
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Denisa píše:
Úterý 17.01.2017 19:24
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat jestli je možné dát holčičce v Čr jméno Naomi a co všechno proto musíme udělat aby jse tak jmenovat mohla?
PSK - admin píše:
Středa 18.01.2017 11:06
Dobrý den, odpověď jsme Vám poslali na e-mail, služba PSK.
Zuzka píše:
Úterý 24.01.2017 12:07
Dobry den chtela bys se zeptat zda jmeno Charlie je uznavane na matrikach v CR.
PSK - admin píše:
Středa 25.01.2017 09:25
Dobrý den,
jméno Charlie je uvedeno v publikaci Miroslavy Knappové o používání jmen v matrice.

Charlie - je to anglická osamostatnělá zkrácenina jména Charles (jm. Karel) a ženského jména Charlotte (jm. Šarlota). Je užíváno jako obourodé jméno.

Jméno Charlie by tedy mělo být možné do matriky zapsat. V současné době je takto pojmenováno 27 lidí v ČR - viz http://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=115197&typ=jmeno.
O možnosti zapsat toto jméno do matriky se ovšem přesto raději poraďte na matričním úřadě.
Klara píše:
Čtvrtek 26.01.2017 13:05
Dobrý den,
Mohu se prosím zeptat, zda je uznané jméno ,,Matys" pro chlapečka v ČR?
Děkuji mnohokrát.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 26.01.2017 19:02
Dobrý den,
mužské jméno Matys jsme v příručce o křestních jménech našli pouze jako jméno domácké. Je to jedna z podob Matěj, variantou je Matyáš, osamostatnělou domáckou podobou je Mates, jméno hebrejského původu (z hebr. Mattithjáh), znamená „dar boží“. Ze stejného základu pochází i Matouš – k tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Mattihíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; Matěj (Matyáš) je řeckého původu Matthíás. Dom. podoby: Máťa, Matějíček, Matys, Matýsek,… slovensky Matej, německy Matt(h)ias, Mathis apod..

 Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Čerpáno z: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace i jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.
Anonym píše:
Pondělí 03.04.2017 11:03
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda jestli je možné vybrat pro holčičku jméno Eleanor? Uznají takovou variantu na matrice?

Děkuji moc předem za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 04.04.2017 08:45
Dobrý den,
se jménem, které chcete dát své holčičce, by neměl být na matrice problém. (Spíš by mohla mít problém později, protože ji asi budou někteří chybně oslovovat, tady je známé Eleonora).
Nicméně podle platné příručky soudní znalkyně na jména dr. Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? možnost pojmenovat u nás holčičku Eleanor je (vždy se jedná na matrice o to, aby jméno bylo v nějakém, i třeba cizím, kalendáři, aby bylo jasné, že to jméno existuje):

Elin, Elina - severské podoby jména Helena, resp. Eleonora; El(l)inor - anglická varianta jména Eleanor, česky Eleonora

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.
Simona píše:
Úterý 11.04.2017 12:40
Dobrý den,
mohu dát dívce jméno Emina ? Manžel je z Jihoafrické Republiky a chceme toto jméno dát po jeho babičce. V Knappové knize jsem toto našla mezi albánskými jmény, ale není u nich uvedeno, zda jsou schválená.
Děkuji mnohokrát.
PSK - admin píše:
Úterý 11.04.2017 15:23
Dobrý den, pokud je jméno uveřejněno v knize dr. Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? jako jméno základní (ne domácká podoba), neměl by být problém a na matrice by Vám jméno měli uznat. Doporučujeme se ale přeci jen na matriku obrátit.
Karolína píše:
Čtvrtek 13.04.2017 12:22
Dobrý den.
Rádi bychom dali dceři jméno Mína (jmeniny 7. ledna - Vilma). Je tato podoba základní nebo domácká? Dle statistických údajů je v ČR žen se jménem Mína přes 70.
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 13.04.2017 18:43
Dobrý den,
v knize M. Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat" je Mína uvedena pod samostatným heslem. Původem se jedná o osamostatněnou německou domácí podobu jména Vilemína (něm Wilhelmine) a Hermína (Hermine), dnes se již užívá jako samostatné jméno.
Ivana píše:
Středa 17.05.2017 07:38
Dobrý den.
Mohu se prosím zeptat, dzali je možné dát dceři jméno Melanie s krátkým (a) nikoli tedy Melánie s (á) jak je v kalendáři. Mělo by se jednat o řecké jméno. Děkuji moc za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 18.05.2017 12:36
Dobrý den, podle příručky Jak se bude vaše dítě jmenovat od dr. Miloslavy Knappové, která je soudní znalkyně pro povolování jmen, je možná i krátká varianta jména. Jedná se skutečně o jméno řeckého původu (z řec. Melania) - Melánie, Melanie - znamená "černá, tmavá". Domácké podoby: Mel, Mel(k)a, Melin(k)a, Melan(k)a, Meluš(k)a apod. - Slov., maď. Melánia, něm. Melanie, (osamostatnělými zkráceninami jsou) Melina, Meline, angl.. Melanie, Melony, Melany, franc. Mélanie, rus., sch. Melanija, ukr. Melanija, Melana, hol. Melania, Melany, švéd., pol., ital., špan., port., řec. Melania. - Dnes u nás běžné. - Jmeniny: 27. prosince (nové zařazení), 31. prosince (polský kalendář).
Melina, Méline - francouzské jméno, považované buď za variantu jména Melánie nebo jména Melisa.
Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 14 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. s. 447.
Lenka píše:
Středa 05.07.2017 22:14
Dobrý den,
chci se zeptat, zda je možné pojmenovat holčičku Ellie, bude to uznané? A kdy Ellie slaví svátek?
Předem děkuji za Vaši ochotu a odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 10.07.2017 14:29
Dobrý den,

odpověď jsme Vám zaslali na uvedenou e-mailovou adresu. Jméno Ellie je zdrobnělinou jmen Eleanor, Ellen a dalších začínajících na "El-". V anglofonních zemích se často používá jako samostatné jméno. Toto jméno je evidováno v příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, která je závazná pro matriční úřady, takže s jeho uznáním jako jména pro holčičku by neměl být problém. Svátek Ellie chybí v českém kalendáři, nicméně patrně bude Ellie slavit společně s Eleonorou (21. února), popřípadě s Elou a Elenou (16. března).
Veronika píše:
Čtvrtek 06.07.2017 10:02
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda je možné dát dceři jméno Lola.
Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 10.07.2017 14:32
Dobrý den,

odpověď jsme Vám zaslali na uvedenou e-mailovou adresu. Jméno Lola je osamostatnělou zdrobnělinou jmen různého původu a významu (např. Alosie, Karolíny, Šarloty a dalších). Je evidováno v příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, která je závazná pro matriční úřady, takže s jeho uznáním jako jména pro holčičku by neměl být problém.
Dana píše:
Pátek 11.08.2017 10:54
Dobrý den, chci se zeptat,jestli je ve vašem seznamu i jméno Damián nebo jestli ho musíme zapsat,děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Pátek 11.08.2017 18:13
Dobrý den,

jméno Damián je vcelku běžné jméno, které dle statistik Ministerstva vnitra zpřístupněných na stránkách http://kdejsme.cz nosí v ČR 941 osob. Jak píše Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, "v České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolena´ a ´nepovolena´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR " (zdroj: Knappova, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006).

Rádi bychom Vás upozornili, že jakožto Národní knihovna ČR žádný seznam jmen nespravujeme ani nejsme v kontaktu s matričními úředníky či soudními znalci - v odpovědích na dotazy čtenářů vycházíme pouze z informací zveřejněných v literatuře k tématu.

S pozdravem

Tým Ptejte se knihovny (Národní knihovna ČR)
Simona píše:
Sobota 19.08.2017 14:13
Dobry den,
chceme dat holcice jmeno EMINA, ktere je zapsano v oddilu jmen albanskych v novem vydani pani Knappove.
V ceskem oddile je Emina uvedena pouze jako domacka zdrobnelina.
Je toto jmeno tedy uredne overene, nebo musime zadat o znalecky posudek?
PSK - admin píše:
Pondělí 21.08.2017 14:35
Dobrý den,

je nám líto, ale jméno Emina není uvedeno v posledním vydání M. Knappové (zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.) v rejstříku základních podob českých i cizojazyčných ženských jmen (strana 764). Jméno Emina je v této publikaci vedeno jako domácí podoba jména Emílie, Emilie. Nicméně v ČR s tímto křestním jménem žije již 7 holčiček / žen (odkaz: https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=29528&typ=jmeno ). Budete se tedy muset obrátit na matriku a domluvit se, zda po Vás budou chtít doložit jazykový posudek, či nikoliv.
Lucie Trtilkova píše:
Čtvrtek 16.11.2017 15:56
Dobrý den, mohu se zeptat jestli mezi uznaná jména v Čr patří jméne Timmy ?
PSK - admin píše:
Úterý 21.11.2017 11:08
Dobrý den,
mužské jméno Timmy jsme v příručce o křestních jménech našli; je variantou křestního jména Timotej, další variantou je Timoteus, Timotheus, z ciziny přejatou osamostatnělou zkráceninou je Tim, jméno řeckého původu (řec. Timotheos), znamená „uctívající (bojící se) boha“. Za českou obdobu jména se považovalo Bohaboj, Ctiboh a Bohuslav. Podoba, která vás zajímá, je z finského Tim(m), Tim(m)o, Timmy. Jmeniny: 24. ledna (podle starších kalendářů).
Čerpáno z: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace i jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010. Domníváme se proto, že se chlapec může i u nás jmenovat Timmy.
V každém případě ale doporučujeme obrátit se na příslušnou matriku, kde by měli mít "povolená" jména v ČR; poslední slovo, zda doporučit (povolit zapsat do matriky) nebo ne, má soudní znalkyně v tomto oboru dr. Miloslava Knappová, viz níže:
             Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.
Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.
Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů.
Andrea píše:
Sobota 03.02.2018 13:58
Dobrý den,
při výběru jmen jsme si pro holčičku zvolili jméno Elén. Na matrice byl problém s tím, že mají v knihách a dokumentech pouze Elen. Toto jméno s ,,é,, nám zatrhly s tím, že to není možné. Po hledání na internetu jsem ale objevila, že existují ženy přímo se jménem Elén. Je toto jméno ověřeno, může být použito? Děkuji Andrea
PSK - admin píše:
Úterý 06.02.2018 12:46
Dobrý den,

na Váš dotaz nedokážeme poskytnout rozhodující odpověď, protože jakožto knihovna žádný seznam jmen nespravujeme ani nejsme v kontaktu s matričními úředníky či soudními znalci - v odpovědích na dotazy čtenářů vycházíme pouze z informací zveřejněných v literatuře k tématu.

Jak píše Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, "v České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě". Nelze pro dítě vytvořit jméno zcela nové, a stejně tak nelze pro existující jméno vymyslet nový pravopis.

Ohledně postupu při zápisu neobvyklého jména do matriky u Miloslavy Knappové čteme: "[.] pokud rodiče chtějí zvolit pro své dítě jméno, které matrikářce není v požadované podobě známo [.] doporučí rodičům (či žadatelům o změnu matričního zápisu apod.), aby požádali o jazykové znalecké ověřeni. Konkrétně to znamená ověření jeho základní, spisovné podoby v konkrétním jazyce a jeho pravopisném systému." Dohledání osob používajících danou podobu jména na internetu bohužel jako ověření nestačí.

Jak čteme dále u M. Knappové, "základní pomůckou pro ověřování jmen jsou speciální slovníky cizích osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky, resp. kontinenty. Ne každý popularizační cizojazyčný slovník jmen je odborně hodnověrný [.]. Ukazatelem spolehlivosti slovníku bývá v knize uvedena použitá literatura [.]. Při ověřování se využívá i různá jiná cizí odborná literatura, rozmanité pomocné materiály, jako jsou kalendáře, dále pravopisné zásady přepisu cizích jmen do češtiny, pokud ve výchozím jazyce existuji zvláštní písmena či písmo (nepíší latinkou, užívají znakové písmo). Pak je věcí žadatele, aby si sám obstaral bud kopii z autorského slovníku jmen, v němž jsou jména z dané oblasti uvedená, nebo jazykové dobrozdání vydané odborníkem z [.] kompetentního pracoviště, potvrzující existenci a správnost pravopisné podoby požadovaného jména [.]. Internet uvádí různé seznamy jmen, (údajně) užívaných v různých zemích [.]. U těchto údajů nebývá uveden pramen, tj. autor a nikdo za ně osobně neručí. Proto se tyto anonymní internetové údaje z jazykového hlediska nehodnotí jako seriózní lingvistický pramen."

Dále autorka upozorňuje, že "jazykové znalecké posudky slouží jako podklad matričnímu řízení, přičemž pravomoc rozhodnout o zápisu jména přísluší pouze matrikářce."

Zdroj:
 
Knappova, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006.
Pavla píše:
Úterý 20.02.2018 13:01
Dobrý den chtěla bych se zeptat na jméno pro holčičku Elein jestli ho mužů dat v Česku a pokud ne kolik se platí děkuji předem za odpověď
PSK - admin píše:
Úterý 20.02.2018 17:37
Dobrý den,
Dobrý den,
v knize "Jak se bude vaše dítě jmenovat?"je mezi jmény, která patří mezi jména splňující jazykové hledisko pro zápis do matriky dle zákona o matrikách, uvedena pouze podoba tohoto jména v zápisu Elen, Elén, Elena, Elene či Eleni, popřípadě Elinane, Éliane, Elianna, Elianne.

V případě, že byste chtěli dát dítěti jméno, který není v seznamu jazykově ověřených jmen uvedeno (tedy Elein), můžete se s žádostí o uznání tohoto jména obrátit přímo na Miloslavu Knappovou: http://www.katalogznalcu.cz/[…]/71488600-miloslava-knappova
Více viz článek: http://zena-in.cz/clanek/chcete-kordulu-nebo-jeana-clauda
Přesnou cenu za tuto službu ovšem jako knihovna nemáme k dispozici.

Použitá literatura:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Michaela píše:
Neděle 04.03.2018 23:51
Dobrý večer chtěla jsem se zeptaz zda by jsme mohli dát jméno Amy. Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 05.03.2018 14:37
Dobrý den,

jistě, toto křestní jméno použít můžete. Je to poměrně běžné jméno, které se v ČR dává dětem až v posledních letech. Jméno Amy má 175 lidí, je na 819. místě a věkový průměr je 7 let.

Křestní jméno Amy je poangličtělá podoba starofrancouzského jména Amee, která souvisí s latinským slovem "amare", tj. "milovat". Lze ji tedy vyložit jako "milá, milovaná". Příbuznými jmény jsou: Amáta, Amanda, Milena. Domácí podoby: Amka, Amička,Amina, Amuška. - Angl.: Amy, Amie, německy, dánsky: Amy, francouzsky: Aimée, Amee, Amy. U nás běžná. Jmeniny: 24. Ledna (Milena)

Zdroj:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
* https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=5777&typ=jmeno
RomanIsa píše:
Čtvrtek 08.03.2018 15:37
Dobrý den,

Chtěl bych příjmení změnit na GUROFIA už jsem si s Vámi psal online a našli jste ho na Myheritage, já ho tam najít nemůžu, aby to matrikářce stačilo píšu Vám to i zde snad budete mít více času a třeba někde něco ještě najdete, abych měl na matrice relevantnější informace či argumenty že tohle jméno již existuje...což je podmínka pro udělení.
Děkuji Vám za pomoc při hledání a přeji mnoho úspěchu.

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne RomanIsa
PSK - admin píše:
Středa 14.03.2018 14:41
Dobrý den,

příjmení Gurofia se nám bohužel v našich zdrojích najít nepodařilo. V licencované databázi MyHeritage jsme nalezli pouze záznamy o jménu Gorofia – konkrétně Mary Gorofia a Antonia Gorofia z města Niagara, New York, USA.
Petra Vanova píše:
Středa 25.04.2018 09:39
Dobry den,
Rada bych se nechala prejmenovat na Veny Venturio. Bohuzel si sama nejsem schopna overit, zda by mi jmeno i prijmeni na matrice proslo. Mohli byste mi to prosim zkontrolovat? Dekuji
PSK - admin píše:
Pátek 27.04.2018 08:52
Dobrý den, podmínky pro změnu křestního jména nebo příjmení stanovuje u nás zákon o matrikách, jménu a příjmení.

„Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů; vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.“

https://portal.gov.cz/[…]/zmena-jmena-a-prijmeni.html

Jméno Veny jsme v příručce o jménech nenašli. Domníváme se, že asi nebude povoleno přijetí. Přesto doporučujeme obrátit se na příslušnou matriku. Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.
Bohužel to za vás udělat nemůžeme.
Poslední slovo v případě sporných jmen, zda doporučit (povolit zapsat do matriky) nebo ne, má soudní znalkyně v tomto oboru dr. Miloslava Knappová, viz níže:
             Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR. Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.
Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů.
Čerpáno z: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace i jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2017.
Michael píše:
Neděle 29.04.2018 20:34
Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda je jméno Andrew
ověřené pro zápis na matrikách v ČR.

Děkuji
PSK - admin píše:
Středa 02.05.2018 12:22
Dobrý den,

jméno Andrew je anglickou podobou jména Ondřej. Podle statistik žije v České republice 77 osob s tímto jménem (není určeno kolik se přistěhovalo a kolik se zde narodilo).
Obecně můžeme doporučit knihu Miloslavy Knappové ,,Jak se bude vaše dítě jmenovat?". jedná se o příručku, ve které jsou zanesena všechna matrikou ověřená jména včetně cizojazyčných.
Obecně platí, že cizojazyčné podoby jmen jsou na matrice přijímány.

V příručce je jméno Andrew i Andy (zkrácenina) uvedeno, teoreticky by mělo být možné takto dítě pojmenovat.

Zdroje:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017 ¨
https://www.babyweb.cz/andrew-2075

http://krestnijmeno.prijmeni.cz/Andrew/puvod
Adéla píše:
Neděle 05.08.2018 14:42
Dobrý den, chceme pojmenovat holčičku - Amélie.
Informace jsou různé, někdo toto jméno spojuje s Amálií, jiné zdroje uvádí spojitost s Emílií. Prosím Vás o vysvětlení. Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 06.08.2018 14:30
Dobrý den,
Amélie je varianta jména Amálie. Cizí podoba jména Amélie je Emelie, Emélie; Emílie, Emilie je jméno latinského původu (Aemilia).
Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Praha: Academia, 2017.
(Autorka dr. Miloslava Knappová je soudní znalkyně v tomto oboru.)
Jana píše:
Čtvrtek 16.08.2018 13:18
Dobrý den. Když chci v dospělosti změnit jméno z Jana na Lilly, půjde to? Na matrice mi jedna velmi arogantní paní oznámila, že nemá cenu podávat ani žádost je-li, důvod psychické trauma z dětství spojené s mým jménem. Mockrát děkuji za odpověď, jestli i přesto to stojí podat žádost, když matrikářka nebyla předem moc ochotná..... Děkuji ještě jednou
PSK - admin píše:
Pátek 17.08.2018 10:49
Dobrý den,

podle příručky Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat. Praha: Academia, 2017. by vám mohlo být jméno Lilly povoleno matrikou. Jedná se o zkrácenou podobu německého jména Lieselotte nebo např. švédská a dánská podoba jména Liliana (Lila, Lili, Lilly).
Postup změny jména a příjmení probíhá v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších novelizací, přičemž podmínkou je písemná žádost občana...
Vaši žádosti o povolení změny jména nebo příjmení bude řešit matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.
Žádost ve věci změny jména nebo příjmení musí zejména obsahovat jméno a příjmení (popř. rodné příjmení) žadatele, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu žadatele. Dále uveďte jméno a příjmení, které chce v budoucnu užívat. Celá žádost by měla obsahovat důvody, které vedou k podání žádosti.
Zákon o matrikách definuje situace, kdy změna jména nebude povolena.
Jedná se o následující případy změny jména:
fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
Změna jména nebo příjmení se také nepovolí, jestliže bude v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
Za změnu svého jména zaplatíte správní poplatek. Tento poplatek (1000,-) se platí v hotovosti nebo složenkou, a to před provedením úkonu (před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení). Pokud by požadovaná změna nebyla povolena, správní poplatek vám bude vrácen v plné výši.
Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů, ve složitějších případech bude rozhodnuto nejdéle do 60 dnů.
Nezapomeňte, že po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu apod. Zároveň o tomto kroku uvědomte svého zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu, svůj peněžní ústav a další instituce, abyste se v budoucnu vyvarovali možným nedorozuměním a komplikacím.
Pokud si ke svému jménu jen chcete přidat další (např. křestní, po otci atp.), můžete tak učinit na kterémkoliv matričním úřadě. Ten pak má na to 30 dnů. Pokud však navštívíte osobně matriku v místě svého narození, zpravidla se změna provede a zapíše ihned a obdržíte nový rodný list. S ním poté musíte obnovit všechny doklady, smlouvy, vizitky... Tato změna je bezplatná, další výdaje však již nikoliv. Výsledný formát jména tak může vypadat jako např. Jan Maria Pavel Protivínský.
Svou žádost o změnu jména si vždy dobře rozmyslete a nenechte za sebe jednat své emoce. Zvažte veškeré následky, které tento krok může způsobit do budoucna nejen vám, ale i rodinným příslušníkům.
Více na: https://finexpert.e15.cz/zm[…]-mit-dve-jmena-jde-to-lehce
Další rady:
jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
Žádost může podat:
občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky
Povolení změny:
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti:
matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR,
u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,
Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není,
jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.
Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:
jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
rodné číslo
místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
odůvodnění
K žádosti musí být přiložen:
rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky,...
průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Právní úprava
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky, sankce
Opravné prostředky
V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
Kde získáte bližší informace
na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
tel. 974 817 438
email: obcanmat@mvcr.cz, posta@mvcr.cz
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
http://www.mvcr.cz/[…]/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx
Pavla Sychrová píše:
Sobota 18.08.2018 21:12
Dobrý.
Je možné dát holčičce jméno Idda? Speciálně bych ráda věděla, zda je možná varianta se dvěma D. Jméno Ida s jedním D je běžně v kalendáři, ale se dvěma nevím, kde ověřit, zda skutečně existuje.
Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 21.08.2018 17:55
Dobrý den,

ověřovali jsme jméno Idda v odborné příručce znalkyně Miloslavy Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat?, která vychází ze zákona o matrikách, jménu a příjmení, kde se píše:
"V České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě.
Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolena´ a ´nepovolena´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky CR."
Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen. Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.
Konkrétně to znamená ověření jeho základní, spisovné podoby v konkrétním jazyce a jeho pravopisném systému. Jak už bylo řečeno, pravopis jména si totiž nelze ani u cizích jmen vymyslet či obměňovat, je třeba respektovat jeho pravopisnou podobu (podoby) v jazyce, ve kterém se užívá .
Základní pomůckou pro ověřování jmen jsou speciální slovníky cizích osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky, resp. kontinenty.
Při ověřování se využívá i různá jiná cizí odborná literatura, rozmanité pomocné materiály, jako jsou kalendáře, dále pravopisné zásady přepisu cizích jmen do češtiny, pokud ve výchozím jazyce existuji zvláštní písmena či písmo (nepíší latinkou, užívají znakové písmo). Pak záleží na žadateli, který si musí sám obstaral bud kopii z autorského slovníku jmen, v němž jsou jména z dané oblasti uvedená, nebo jazykové dobrozdání vydané odborníkem. potvrzující existenci a správnost pravopisné podoby požadovaného jména. Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.
Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů.
 s jmen se v ČR řídí zákonem č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zde je v paragrafu 62 uvedeno, že do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.
Plný text zákona naleznete např. na Portálu veřejné správy ČR (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place).
 V knize "Jak se bude vaše dítě jmenovat?" naleznete mimo jiné i rejstřík základních podob českých i cizojazyčných mužských jmen, které splňují podmínky zákona o matrikách pro zápis jmen do matriky ČR a pro jejichž zápis již není potřeba žádné další jazykové ověřování. V tomto rejstříku jméno Idda není uvedeno, pouze podoba obvyklejšího jména Ida. Ida je staré německé jméno pocházející buďto z výrazu "itis" = žena nebo z germánského kmene id- = čin, příp. se jedná o zkráceninu jmen Idaberga, Alida, Iduna.
Pokud byste si chtěla tuto informaci ještě dále ověřit, doporučovali bychom Vám kontaktovat příslušnou matriku.
Zuzana eichlerova píše:
Pondělí 14.01.2019 20:32
Dobrý den lze zapsat Lilly do kalendáře? Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 17.01.2019 14:20
Dobrý den,
Jmeniny nebo také svátek je zvyk, který vychází z katolické praxe uctívání svatých.
V průběhu let však vznikaly vedle kalendářů církevních i kalendáře civilní a byly mezi nimi rozdíly.
Na vydávání kalendářů se vztahuje zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (M. Knappová - Jak se bude vaše dítě jmenovat, ACADEMIA/Praha 1996).
PhDr. M. Knappová, nejznámější a nejpovolanější osoba, soudní znalkyně v oblasti jmen a povolování jmen, ve své publikaci uvádí, že většina vydavatelů používá civilní občanský kalendář z počátku 90. let, který event. doplňuje podle své úvahy na některé datum dalším jménem, např. dle kalendářů starších, církevních apod. Nejde ovšem o žádnou obecně závaznou úpravu, ale pouze o realizaci záměru toho konkrétního vydavatele...
http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/neuvedena-jmena-v-kalendari

Standardně osoby se jménem Lilly slaví svátek 25. února společně s Lilianami. Jméno Lilly je německou, švédskou, dánskou a anglickou variantou tohoto jména. Jedná se o jména, která jsou vykládána buď jako odvozená jména od Alžběty, nebo jako odvozená jména z latinského lilium = název květiny - symbol čistoty.
Lenka K píše:
Středa 23.01.2019 12:36
Dobrý den, chci se zeptat,jestli je ve vašem seznamu jméno Enika a pokud ne,jak se v takovém případě postupuje. Našla jsem pouze název firem. Děkuji moc za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 24.01.2019 13:00
Dobrý den,

v knize „Jak se bude jmenovat Vaše dítě? (Jaroslava Knappová) se objevuje dívčí jméno Enikö. Jde o jméno maďarského původu odvozené ze starobylého mytologického jména Enéh. Existuje také doložené japonské dívčí jméno Eniko.
Z citace matričního zákona vyplývá, je možné zvolit pro zápis do matriky i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu.
V této původní podobě je tedy jméno doložené a mělo by být uznáno. Na podobu jména ve formě Enika se doporučujeme obrátit přímo na matriční úřad.
Michaela píše:
Pátek 08.03.2019 06:52
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda-li nám schválí na matrice jméno pro holčičku "Amélia". V Německu, kde rodíme, se jménem problém není, ale při vyžádání rodného listu v ČR je v kompetenci matriky, zda jméno uznají (podle dodaných informací).

Děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Pátek 08.03.2019 17:03
Dobrý den,
máte správné informace. V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky, pak záleží opravdu na matričním úřadu.
Jméno Amélia již ale podle informací z publikace "Jak se bude Vaše dítě jmenovat" z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jeho zápis již tedy není třeba žádné další jazykové ověřování.
Jsou povoleny následující podoby jména Amélie:
Amela, Amelia, Amélia, Amelie, Amélie, Amelina.
Pro jistotu ještě oslovte matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Amélia mělo být v ČR bez problémů zapsatelné.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
N.k. píše:
Úterý 19.03.2019 21:01
Dobrý den,
Je možné dát synovi jméno Matty? Děkuji moc.
PSK - admin píše:
Středa 20.03.2019 11:19
Dobrý den,
v případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky, pak záleží na matričním úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
Jméno Matty podle informací z publikace "Jak se bude Vaše dítě jmenovat" z roku 2017, nesplňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR.
Jsou povoleny následující vybrané podoby jména Matty:
Mathias, Mathie, Mathies, Mathieu, Mathis, Mathyas, Mathys, Matías, Matias, Matiáš, Matij, Matija, Matjaž, Mato, Matouš, Mats, Matt, Matteo, Matteus, Matthaeus, Mattheo, Matthéo, Matthew, Matthias, Matthieu, Matti, Mattia, Mattias, Mattis, Matts.
V případě, že máte zájem dát synovi jméno Matty, je třeba oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Lucie píše:
Středa 20.03.2019 15:32
Dobrý den,
byla jsem biřmována a chtěla bych užívat i toto své další jméno, jenž je Maria. Jak české modlitby tak i oficiální publikace užívají Pannu Marii nejen jako ''Marie'' ale také jako Panna Maria: Zdrávas Maria, myslostiplná......Maria matka Ježíšova apod. Záměrně jsem si tedy zvolila verzi Maria, protože, když se modlím např. růženec oslovuji svou patronku jedině Maria a nikoliv Marie, proto bych byla i ráda, kdyby byla zapsána v této podobě a né podobě Marie. Navíc by pak moje jméno končilo dvakrát na E, což se mi zvučně nelíbí. Chci se zeptat, zda-li mi tato podoba bude při žádosti o zvolení druhého jména povolena?

Předem velmi děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Středa 20.03.2019 16:36
Dobrý den,

dle přední odbornice M. Knappové je křestní jméno Maria dle matričního zákona č. 301/2000 v pořádku. Můžete o doplnění Vašeho křestního jména požádat. Zdroj: : KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.

Jméno Maria má k dnešnímu dni 2312 lidí, odkaz: https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=66521&typ=jmeno . Tak se nebojte, že budete odmítnuta.
Enka píše:
Pátek 22.03.2019 17:20
Dobrý den, je v matrice zapsané jméno pro chlapce - Nick? Moc děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 25.03.2019 15:42
Dobrý den,

chlapecké jméno Nick (anglická osamostatnělá domácká podoba jména Nic(h)olas (Nikola)) je uvedeno v nejnovějším vydání publikace Jak se bude vaše dítě jmenovat od Miloslavy Knappové a všechna jména v této příručce jsou jazykově ověřenými základními, oficiálními jmény zapsatelnými do matriky. Z citace matričního zákona vyplývá, že do matriční knihy lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než v českém jazyce, tj. cizojazyčné podoby jména. Mohou to být jednak cizí obdoby jména v češtině užívaného (např. Jiří - Georg, George, Jurij, Giorgio aj.), nebo je možné zvolit i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu.

Použitý zdroj:

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Romi píše:
Sobota 11.05.2019 14:35
Dobrý den,

je křestní jméno Lilly uznané matrikou?

Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 13.05.2019 13:21
Dobrý den,
křestní jméno Lilly (může být i Lilo) je německá osamostatnělá zkrácenina jména Lieselotte. Je uvedena v příručce o křestních jménech, viz níže.
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2017.
Jana píše:
Pátek 17.05.2019 19:48
Dobrý den, je křestní jméno Noel uznané matrikou nebo je třeba obrátit se na úřady?
PSK - admin píše:
Pondělí 20.05.2019 16:06
Dobrý den,

mužské jméno Noel uvádí Miloslava Knappová, soudní znalkyně v oboru jazykovědy, ve své příručce "Jak se bude vaše dítě jmenovat?" a všechna jména z této publikace jsou jazykově ověřenými základními, oficiálními jmény zapsatelnými do matriky. Se zapsáním jména do matriky byste tedy neměli mít žádný problém.
Jméno Noel se rozšířilo prostřednictvím francouzštiny, jeho výchozím základem je latinské spojení "dies natalis", vykládané zpravidla jako "narozený v období Kristova narození, dítě Vánoc". Jeho příbuzným ženským jménem je Natálie. Domácí podoby: Noelek, Eli, Nolek aj. Německy, anglicky, maďarsky, švédsky Noel; francouzsky Noel, Noël; španělsky Noel.

Použitý zdroj:

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. S. 270. ISBN 978-80-200-2656-9.
Veronika píše:
Úterý 16.07.2019 16:17
Dobrý den,
je možné pojmenovat dceru albánským jménem Elira?

Děkuji!
PSK - admin píše:
Středa 17.07.2019 14:52
Dobrý den,
jméno Elira podle informací z publikace "Jak se bude Vaše dítě jmenovat" z roku 2017, nesplňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR.
V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky (jako je ve Vašem případě), pak záleží na matričním úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
Máte-li zájem dát dceři jméno Elira, je třeba oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Zuzana Kubíčková píše:
Pondělí 29.07.2019 16:49
Dobrý den. Čekáme chlapečka a chtěli by jsme mu dát jméno KUBA, bude to v této formě uznáno?
PSK - admin píše:
Úterý 30.07.2019 08:44
Dobrý den,
Kuba je polská osamostatnělá zkrácenina jména Jakub, užívaná již jako oficiální jméno. Domníváme se, že by vám pojmenování chlapečka Kuba na matrice povolili.

Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Praha: Academia, 2017.
Jana Dzurnakova píše:
Pátek 11.10.2019 22:32
Dobry den, opakuji uz dotaz, ktery se na strankach objevil: Je mozne uznat jmeno VIT? (nechceme ani Vita, ani Vitezslava).

Dekuji,

Jana
PSK - admin píše:
Středa 16.10.2019 08:45
Dobrý den,

jméno Vit použít můžete, jelikož se jedná o v Rumunsku a Rusku uznanou podobu jména Vít. Použití zdůvodňuje přední odbornice na jména M. Knappová následovně: „ Z citace matričního zákona vyplývá, že do matriční knihy lze zapsat i takové jméno , které je v jiném než českém jazyce, tj, cizojazyčné podoby jména. Mohou to být jednak cizí obdoby jména v češtině užívaného, tj. zapisuje se nejen Jiří, ale je možné matričně zapsat i německou podobu Georg, anglickou George, ruskou Jurij, italskou Giorgio, španělskou Jorge, novořeckou Georgios atd. Dále je možné zvolit pro zápis do matriky i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu, např. byla zapsána albánská ženská jména Lindita a Drita.“

Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9
Kolářová Karolína píše:
Úterý 21.01.2020 17:57
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné nechat v porodnici zapsat dceři jméno Lívie v tomto tvaru s dlouhým Í a E na konci. V knize Knappove jsem našla pouze Livie a Lívia. Moc děkuji
PSK - admin píše:
Středa 22.01.2020 14:36
Dobrý den,

máte pravdu, v knize KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.nenajdeme zmínku o Lívii, vyskloňovaná Lívie. Nicméně v ČR se již 4 osoby ženského pohlaví Lívie jmenují, viz https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=64311&typ=jmeno, to znamená, že i tento tvar by měl být uznán. Raději se zeptejte na místně příslušné matrice, ale v zásadě by to neměl být žádný problém.
Kolářová Karolína píše:
Středa 22.01.2020 14:44
Děkuji za odpověď, bohužel na matrice v Hradci Králové mi paní píše, že Lívie zapsat nejde. Že by jméno Lívie bylo že seznamu povolených jmen vymazáno?
PSK - admin píše:
Čtvrtek 23.01.2020 17:44
Dobrý den,

to nás velice mrzí. Zda bylo tento tvar křestního jména vymazán, netušíme. Vy se nyní můžete obrátit na soudního znalce z oboru ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů a vyžádat si jeho znalecký posudek, anebo se můžete o uznání jména soudit. Problémem je, že Vy jako budoucí rodiče nesete důkazní břemeno a musíte doložit, že se jedná o běžně užívané jméno v jiném státě. Matriční úřad však nemusí akceptovat Vámi doložené webové stránky z důvodu nedůvěryhodnosti webů, viz případ: https://sbirka.nssoud.cz/cz[…]znalecky-posudek.p3196.html

Pokud půjdete bezbolestnější cestou a budete žádat posudek, který stojí cca Kč 600,-, obraťte se například na Ústav pro jazyk český oddělení onomastiky: http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/ , dále:
- PhDr. Miloslava Knappová, CSc., Kubánské nám. 1322/17, 100 00 Praha 10
- Mgr. Petr Kalla, Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7, advokát v plné moci Mgr. Jany Valdrové, PhD.

Článek na iDnes:
"Znalecký posudek posílám klientovi a ten ho předá matrice. Co s tím udělají oni, je už jen v jejich kompetenci. Další osud posudků nesleduji. Organizovat nebo podněcovat, co mají dělat matriky a ministerstvo vnitra, mi nepřísluší," říká Miloslava Knappová. Uvádí, že výše poplatků za posudky záleží na délce a náročnosti práce a neměla by přesáhnout tisíc korun. O částku šest set korun si však nyní soudní znalkyně řekla znovu, když se jí na ověření jména Noel ptala redaktorka MF Dnes. Rodiče mohou doložit existenci požadovaného křestního jména pro své dítě kromě znaleckého posudku i jiným způsobem a záleží na matrikách, zda jim takový důkaz uznají. Ty jsou však většinou velmi opatrné a raději odkazují na soudní znalkyni. Křestní jméno Noel nenašla ve svých záznamech dokonce ani matrika v Havlíčkově Brodě, která vystavila po jeho ověření znalkyní dítěti rodný list. Přitom chlapec tohoto jména běhá po světě již téměř dva roky. "Nechápu, proč by měl někdo další platit za jednou ověřené jméno a jak si může znalkyně za jednu práci účtovat opakovaně stejnou částku," diví se Jitka Novotná.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy[…]e.A030110_231258_domaci_pol
Renata Vydrová píše:
Pátek 24.01.2020 18:40
Dobrý den,

čekáme chlapečka a rádi bychom mu dali jméno Ben. Je to u nás možné, pouze v této zkrácené formě?

Předem děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 28.01.2020 10:33
Dobrý den,

Jméno Ben je anglická osamostatnělá zkrácenina jména Benedict a Benjamin.
Benedikt je jméno latinského původu (z latinského benedictus) znamená "požehnaný, blahoslavený" a jedná se vlastně o obdobu řeckého jména Makarios. Českou onbdobou jména je Blahoslav. Domácké podoby : Ben, Beny, Benda, aj.
Jmeniny má 12. listopadu.
Benjamin, Benjamín je biblické jméno hebrejského původu. Pochází z hebrejského ben-já-mín a znamená syn pravice, resp. "milovaný syn", obecně v přenesené podobě benjamínek znamená (podle nejmladšího z dvanácti Jakubových synů) nejmladší dítě, zvl. chlapce.Domácké podoby : Ben, Beny, Benda, Benjamínek apod.
Jmeniny má 7. prosince.

Podle příručky Miloslavy Knappové, " Jak se bude Vaše dítě jmenovat. Praha : Academia 2017, která vychází ze zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb. , je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě.
Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistují jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR", https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301.
Diana píše:
Pondělí 07.02.2022 21:01
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zdali Vám jmeno Ben, povolili na matrice? Děkuji, pěkný den
PSK - admin píše:
Úterý 08.02.2022 12:34
Dobrý den, jak uvádí příručka o jménech (KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017.) - Ben je anglická osamostatnělá zkrácenina jména Benedict a Benjamin, něm. Ben. Matriky by měly toto jméno mít v seznamu jmen, která lze 'povolit'.
Radka píše:
Čtvrtek 16.04.2020 17:11
Dobrý den,
Chceme dceru pojmenovat Rozárka. Povolí nám tuto variantu jména, i když se jedná o zdrobnělinu?

Předem děkuji za Vaši odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 21.04.2020 11:44
Dobrý den,
 
s křestním jménem Rozárka byste neměla mít větší problém. Jedná se o českou osamostatňující se odvozeninu jména Rozárie. Již v roce 2016 bylo v ČR 182 Rozárek, odkaz: https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=92557&typ=jmeno.
 
Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. Vyd. 5., přeprac. a dopl. Praha: Academia, 2010. 783 s. ISBN 978-80-200-1888-5. Dostupné také z: http://eknihy.nkp.cz/[…]/uuid:e3fd7f62-e38d-11e0-bfc3-001e4ff27ac1.
Veronika píše:
Čtvrtek 23.04.2020 22:19
Dobry den, chci se zeptat, libi se nam jmeno Amália. Je mozne u nas holcicku tak pojmenovat? Dekuji
PSK - admin píše:
Pondělí 27.04.2020 15:48
Dobrý den,
 
AMÁLIE, variantou je AMELIE, j. germánského původu, původně zkrácenina jmen začínajících na Amai- (Amalberga aj.), znamená „pracovitá“. (Amai bylo jméno východogótské královské rodiny.) Příbuzný význam má i Emilie. - Dom. podoby: Amálka, Mála, Máli(nka), Málka, Malčin(k)a
aj. - Slov., maď. Amália, angl. Amelia, něm. Amalie, Amelie, Amelia, (osamostatnělou zkráceninou je) Mali, hol., nor. Amalia, Amalie, ital. Amalia, frane. Amébe, Amely, Švéd., špan., poi. Amalia, Amelia, rus., sch. Amalija. - Amálie oblíbena zvláště v starší generaci, Amelie se vyskytuje ojediněle. - Jmeniny: 10. července.
 
Maďarskou variantu Amália mělo na konci roku 2016 136 osob v ČR.
 
Tuto podobu křestního jména můžete bez obav použít.
Jitka Nahálková píše:
Čtvrtek 02.07.2020 16:45
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je v ČR povolené klučičí jméno Ben, děkuji.
PSK - admin píše:
Pátek 03.07.2020 11:50
Dobrý den,
Jméno Ben, podle informací z publikace "Jak se bude Vaše dítě jmenovat" z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jejich zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Jiří píše:
Pátek 31.07.2020 08:08
Dobrý den,

je možné dceru dočasně před změnou pohlaví přejmenovat na jméno Seba. Po změně pohlaví pak Sebastian?

Předem děkuji za Vaši odpověď.
PSK - admin píše:
Pátek 31.07.2020 10:57
Dobrý den, jméno Seba je v příručce soudní znalkyně Miloslavy Knappové uvedeno jen jako domácí podoba (Seba, Sebka, Sebin(k)a, Sebuš(ka), Šebka apod.) křestního jména Sebastiána, Sebastiana, Sebestiana (jméno řeckého původu, ženská podoba ke jménu Sebastián, tj. "obyvatel města Sebasty"). Jméno Sebastiana lze najít u nejrůznějších národů, pouze třeba jen s drobnou modifikací.

Podle paragrafu 62 zákona č. 301/2000 Sb. do matriky nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Podle tohoto zákona je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistují jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR.
Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.
Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice do matriky zapsat.
Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v oboru jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2006, 2017.
Co se týká pozdější změny na jméno mužské Sebastian:
o změnu křestního jména budete muset požádat také na matrice. Tam vám jistě poradí, co potřebujete ke změně jména doložit.
Doporučujeme obrátit se na matriku v místě trvalého bydliště nebo orientačně na jakoukoli matriku, kde by Vám měli poradit, jak postupovat.
Informace lze získat i ze zkušeností lidí, kteří podobnou změnu řešili a poznatky sdílejí na internetu; správnost těchto informací ale neověřujeme..
Např.:
Doklady a náležitosti
Na matriku si s sebou vezměte platný občanský průkaz a rodný list. Také musíte splňovat věkovou hranici. Tedy, musí vám být víc než osmnáct let. Za podání žádosti na matrice v místě vašeho bydliště zaplatíte správní poplatek. Vaše žádost bude posuzovaná ve správním řízení. Pokud dojde k zamítnutí, správní poplatek se nevrací!
Jiří píše:
Pátek 31.07.2020 16:01
Takže zapsat lze, nebo ne? Pokud ne, jak je tedy možné, že v ČR jsou s tímto jménem 2 obyvatelé? Není to náhodou "Precedens"? Možno dohledat třeba na stránkách:
https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=95611&typ=jmeno
PSK - admin píše:
Pondělí 03.08.2020 15:20
Dobrý den,
bohužel na Vaši otázku Vám nedokážeme přesně odpovědět. Domníváme se, že by nositeli jména mohli být např. původně cizinci.
S vašim dotazem se raději ale obraťte na matriční úřad, kde Vám předně sdělí, zda vůbec nebo za jakých podmínek by ev. bylo možné toto jméno použít. Podle informací z příručky z roku 2017, kterou máme k dispozici, toto jméno není zatím jazykově ověřeno a není uznáno pro zápis do matriky ČR. Avšak seznam těchto jmen se postupně rozšiřuje a opravuje podle požadavků na jména a jejich následném uznání na základě znaleckého posudku. Nejpřesnější a nejaktuálnější informace dostanete tedy přímo na matrice.
Radek píše:
Neděle 30.08.2020 16:53
Dobrý den chtěli bychom se zeptat zda-li je povolené jméno v ČR Madlen či Madlenka. Děkujeme za odpověď a přejeme hezký den.
Leni píše:
Úterý 23.02.2021 11:34
Dobrý den, chtěla bych dát synovi jméno Mattio, po kamarádovi z Itálie. uznaj mi to na matrice ? děkuju za odpověd, hezký den
PSK - admin píše:
Středa 24.02.2021 09:53
Dobrý den,
jméno Mattio podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2011, nesplňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Ještě se Vám v nejbližší době pokusíme ověřit informaci v nejnovějším vydání této publikace z roku 2017 a pokud by se jméno Mattio v této publikaci objevilo, budeme Vás informovat.
V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky (jako je ve Vašem případě), pak záleží na matričním úřadu zda jméno uzná a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
Máte-li zájem dát synovi jméno Mattio, je třeba oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu.
Z podobných jmen jsou uznaná např. jména Matteo, Matti, Mattia, Mattias, Mattis, Matts apod.

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 5. vydání. Praha: Academia, 2011. 781 stran.
Martin píše:
Čtvrtek 06.05.2021 20:45
Dobrý den, dceru chceme pojmenovat Tove, jméno má švédské kořeny. Co musíme udělat, aby nám jméno uznali? Děkuji
PSK - admin píše:
Pátek 07.05.2021 09:27
Dobrý den,
podle zákona o matrikách č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z kterého vychází i jazyková znalkyně Miloslava Knappová, je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno, avšak v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Při splnění těchto podmínek lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než českém jazyce.
Jméno Tove není v českém jazyce oficiálně kodifikováno a nesplňuje podmínky zápisu do matriky ČR. V takovém případě bychom Vám doporučili obrátit se na příslušný matriční úřad a domluvit se s ním na dalším postupu. Pro uznání zvoleného jména bude matriční úřad pravděpodobně vyžadovat jeho jazykové ověření, to znamená ověření jeho základní, spisovné podoby v konkrétním (švédském) jazyce a jeho pravopisném systému. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:29d7b3f0-cc6a-11e5-aabf-005056825209
Lenka píše:
Pondělí 21.06.2021 10:15
dobry den chtěla bych se zeptat na jméno YASMÍNE či je uznané v matričních knihách
děkuji
PSK - admin píše:
Středa 29.09.2021 15:27
Dobrý den, jméno Yasmine (s krátkým i) je cizí podoba jména Jasmína a je uvedeno v příručce o jménech: KNAPPOVÁ. Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017. S pojmenováním dítěte by neměl být problém. Doporučujeme navštívit matriku, kde by měli mít jména, která jsou tzv. povolená.
Natalie píše:
Pondělí 12.07.2021 20:20
Dobrý den,je možné použít pro syna jméno Nikos? Děkuji
PSK - admin píše:
Středa 22.09.2021 09:11
Dobrý den,

jedná se o jméno novořeckého původu, v České republice lidé s tímto jménem žijí.
Matrika by Vám jméno Nikos měla uznat.

Čerpáno z:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0. Str. 14 a 222.
https://www.nasejmena.cz/[…]/cetnost.php?id=80812&typ=jmeno

Služba PSK
Kiki píše:
Čtvrtek 19.08.2021 21:40
Dobrý den chci se zeptat na jméno chlapce Mike je v knize nebo musím zajít na matriku ?
PSK - admin píše:
Čtvrtek 16.09.2021 13:37
Dobrý den, chlapecké jméno Mike je uvedeno v knize KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017. jako cizí osamostatnělá domácká podoba jména Michal nebo jako osamostatnělá zkrácenina (spolu s Mickey a Maik) jména Michael a Mitchell. V knize je uvedeno podobné japonské jméno Miki (znamená kmen stromu) nebo anglická varianta jména Mickey, Micky - Miki, Miky. Doporučujeme se na matrice zeptat, měli by tam mít aktualizované seznamy tzv. 'povolených' jmen.
Marťa píše:
Pondělí 11.10.2021 12:55
Dobrý den chtěla bych se zeptat zda je na matrice uznané jméno Mateo , děkuji 🙂
PSK - admin píše:
Pondělí 11.10.2021 15:50
Dobrý den, chlapecké jméno Mateo je uvedeno v knize KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017. Povolené formy jména jsou např. i Matheo, Mathéo, Matteo. Doporučujeme Vám obrátit se na matriku pro potvrzení, zda jméno můžete použít, ale neměl by to být problém. Jména uvedená v této publikaci splňují z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jejich zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.
Sabina píše:
Čtvrtek 04.11.2021 13:08
Dobrý den, prosím o ověření zda je v ČR uznávané jméno pro novorozence Matyas. Není tím myšleno v češtině Matyáš. Děkuji za ověření.
PSK - admin píše:
Pátek 05.11.2021 08:32
Dobrý den, jméno Matyas je cizí podoba jména Matěj, Matyáš a je uvedeno v příručce o jménech: KNAPPOVÁ. Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017.
Jedná se o jméno hebrejského původu, znamená "dar boží". Podoba jména Matyas se používá ve švédštině S pojmenováním dítěte tímto křestním jménem by neměl být problém. Doporučujeme navštívit matriku, kde by měli mít jména, která jsou tzv. povolená.
Daniela píše:
Neděle 07.11.2021 19:29
Dobrý den, je možné pro dceru použít jméno Neli? Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 08.11.2021 15:18
Dobrý den,

křestní jméno Neli je uvedeno v příručce Miloslavy Knappové „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“, která obsahuje přehled jazykově ověřených základních, oficiálních jmen zapsatelných do matriky. Tato publikace slouží jako základní jazyková příručka zvláště pro matriční praxi, proto se domníváme, že byste se zapsáním uvedeného jména do matriky neměla mít problém.

Mimochodem křestní jméno Neli je bulharská varianta jména Nela, které je původem cizí i naší domáckou podobou jmen Kornélie, Petronela aj., která se osamostatnila.

Použitý zdroj:

KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. S. 509. ISBN 978-80-200-2656-9.

S pozdravem služba PSK
Terina píše:
Sobota 04.12.2021 15:11
Dobrý den, prosím o ověření jestli je uznané jméno Lota, Lotka, případně Lotta, Lottka. Předem děkuji za informaci.
PSK - admin píše:
Pondělí 06.12.2021 11:08
Dobrý den,
Jméno Lota podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jeho zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování. Je možná také podoba jména Lotta, Lotte nebo Lotti. Lotka ani Lottka uvedeny v publikaci nejsou.
Pro jistotu ještě oslovte matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Lota mělo být v ČR bez problémů zapsatelné.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Majka píše:
Pondělí 06.12.2021 19:33
Dobrý den, líbí se nám jméno Benno. Je to z hlediska matrik v pořádku? Mnohé díky!
PSK - admin píše:
Úterý 07.12.2021 09:50
Dobrý den,
Jméno Benno podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jeho zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování. Je možná také podoba jména Bennó nebo Beno.
Pro jistotu můžete oslovit matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Benno mělo být v ČR zapsatelné.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Zuzana píše:
Středa 26.01.2022 18:13
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na jména Ellinor a Eleonora/Eleanora.
Děkuji.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 27.01.2022 13:23
Dobrý den,

křestní jméno Ellinor a Eleonora/Eleanora pocházejí patrně ze jména arabského původu (z arab. Ellinor), rozšířené prostřednictvím španělštiny. Vykládá se jako 'bůh je mé světlo' a jednak (vlivem řeckého eleos, podle něhož bylo i přetvořeno) jako 'milosrdenství', variantou je jméno Leonora, osamostatnělou severskou zkráceninou Nora; další podoby např. Leonora, z francouzštiny Lor(r)aine.
Podle starších kalendářů má jmeniny 21.2.

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Praha: Academia, 2017. Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Informace o jménech afrických a asijských.

Služba PSK
Karolína píše:
Čtvrtek 10.02.2022 15:23
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda je matrikou povoleno chlapecké jméno Eliakim a dívčí jméno Elia.

Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pátek 11.02.2022 15:23
Dobrý den,

jméno Elia podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, splňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR. Pro jistotu ještě můžete oslovit příslušný matriční úřad v ČR s vybranou podobou jména, ale podle dostupných informací by jméno Elia mělo být v ČR bez problémů zapsatelné.

Naproti tomu jméno Eliakim v příručce uvedené není, zde tedy doporučujeme kontaktovat matriční úřad, jestli někdo jiný toto jméno nepoužil v době, již nezahrnuje publikace z roku 2017. V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky, záleží jeho povolení na matričním úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017, 917 s. ISBN 978-80-200-2656-9.
Lucie píše:
Sobota 05.03.2022 20:40
Dobry den, rada bych se zeptala, kdy se slavi svatek jmena Meda v Ceske republice?

Dekuji mockrat predem.
PSK - admin píše:
Pondělí 07.03.2022 10:51
Dobrý den,

dle knihy Miloslavy Knappové „Jak se Vaše dítě bude jmenovat?“ slaví Meda jmeniny 1. srpna. Autorka uvádí, že vychází z maďarské příručky.

Medea: „řecké j. (řec. Médeia), známé z řecké mytologie, znamená „chytrá, moudrá (paní)“. - V 2. p. je tvar Medey, v 3. a 6. p. Medei i Medee. Jméno MEDA v indiánských jazycích znamená „kněžka“, nevylučuje se spojitost se j. Medea, popř. (v jihoslov. jazycích) s obecným med. - Dom. podoby: Méda, Medka, Medejka, Meden(k)a, Meduška ap. - Slov., něm., ital., špan. Medea, angl. Medea, Meda, maď. Médea. - U nás obě jména ojedinělá. - Jmeniny: 1. srpna (podle maďarské příručky).“

Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2006. s. 404. ISBN 80-200-1349-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:544584f0-cc6a-11e5-aabf-005056825209

Služba PSK
Adriana Dubovan píše:
Úterý 26.04.2022 16:08
Dobrý den, chtěla bych pro holčičku jméno Adia. Myslíte že to bude možné?
Moc děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 26.04.2022 17:38
Dobrý den,
Jméno Adia podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, nesplňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR.
Jsou povoleny podobné podoby jména: Adi, Adina, Adira, Aida.
V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky, pak záleží na matričním úřadu, zda jméno povolí, a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
Máte-li zájem dát dceři jméno Adia, je třeba tedy oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Služba PSK
Devin píše:
Čtvrtek 28.04.2022 22:27
Dobrý den

Kdybych si měnil jméno do neutrální podoby, šlo by použít jméno Devin?

Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 03.05.2022 09:07
Dobrý den,
v České republice musí jméno splňovat tyto podmínky pro zapsání do matriky:
„Do matriční knihy lze na pozici druhého jména zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Zapsaná dvě jména nesmí být stejná. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak.“ Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/[…]-o-volbe-druheho-jmena.aspx
Jméno Devin podle informací z publikace „Jak se bude Vaše dítě jmenovat“ z roku 2017, nesplňuje z jazykového hlediska podmínky zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro zápis do matriky ČR.
V případě, že se jedná o jméno, které není jménem oficiálně zapsatelným do matriky (jako je ve Vašem případě), pak záleží na matričním úřadu a je třeba další jazykové ověřování. Znalecké posudky zpracovává např. Ústav pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html).
V tomto případě je třeba oslovit příslušný matriční úřad a domluvit se s nimi na dalším postupu a možnostech.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.
Zuzana píše:
Pondělí 20.06.2022 08:50
Dobrý den, chtěla bych jméno pro holčičku Elizabeth Kristina a pro kluka William. Mám pro to něco udělat navíc? Křtít je nebudu, přesto chci, aby měla holčička 2 jména. Děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Pondělí 20.06.2022 10:32
Dobrý den,

Miroslava Knappová téma jmen v rámci české legislativy detailně rozebírá v knize „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“ (2006):

„Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.“ Pojem „jméno“ náš matriční zákon nevymezuje. Jiné evropské zákony konstatují, že musí jít „svou podstatou o jméno“. Z jazykového hlediska to znamená, že se zapisují základní, spisovné podoby pravopisně doložených, existujících jmen.“

„Z citace matričního zákona vyplývá, že do matriční knihy lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než českém jazyce, tj. cizojazyčné podoby jména. Mohou to být jednak cizí obdoby jména v češtině užívaného, tj. zapisuje se nejen Jiří, ale je možné matričně zapsat i německou podobu Georg, anglickou George, ruskou Jurij, atd.“

„Cizí jména se zapisují buď v podobě počeštěné, nebo cizojazyčné, pravopisně ověřené. Zápis ověřených cizojazyčných základních podob jmen naše zákony nevylučují. Je však třeba znovu zdůraznit, že musí jít o existující, pravopisně kodifikovanou cizí podobu. (Jsou uváděny v této knížce u jednotlivých hesel a dále v abecedním rejstříku jmen v závěru knížky.) Názor, že u cizích jmen na jejich pravopisu ne záleží, je zcela mylný. Každý evropský jazyk kodifikuje - podobně jako čeština - jména po stránce tvaroslovné a pravopisné, popř. též výslovnostní. Konkrétně řečeno stanoví, která podoba jména je oficiální, tj. základní, spisovná, a jaká je její závazná pravopisná podoba. Tak např. pro všechny německy mluvící země je závazná jednotná pravopisná kodifikace vyplývající z knihy Duden - Rechtschreibung (tj. pravopis, správné psaní).“

Co se týče dvou jmen, případně jmen zdvojených, je zápis možný a nevyžaduje žádnou zvláštní výjimku.

„Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) může být občanu ČR do matriky zapsáno ne pouze jedno jméno, ale i dvě jména.“

„Pro výběr druhého jména platí stejná zákonná omezení jako pro zápis jednoho jména. Znamená to, že musí jít o existující, pravopisně ověřenou základní podobu jména, nikoli o tvar zkomo lený, zdrobnělý ěi domácký. Týká se to nejen jmen u nás běžných, ale i cizojazyčných, jejichž zápis náš právní řád nevylučuje.“

Všechna jména, na která se tážete jsou uvedena v seznamu jmen zapsatelných do matriky a mělo by tedy být možné je bez problému použít.

Elizabeta, Elizabeth, Elisabeth(a), Elisavet - cizí podoby j. Alžběta.

ALŽBĚTA, j. hebrejského původu (z hebr. Elíšébah), znamená „bůh je má přísaha“, popř. též „bohu zasvěcená“. Za českou obdobu jména se považovala Svatoslava. - Dom. podoby: Ala, Alka, Ali, Alca, Běta, Bětka, Bětuš(ka), Bětulin(k)a, Ela, Eliš(k)a, Lízá, Lízinka, Bety, Betynka, Alžbětka aj. - Slov. Alžbeta, hol. Elisabeth, Elis, něm. Elisabeth, Elisabetha, (osamostatnělou zkráceninou je) Elli, Elly, nor., švéd. Elisabet(h), dán. Elizabeth, Elisabeth, angl. Elizabeth, Elisabeth, (osamostatnělými domáckými podo bami jsou) Betty, Lisa, Liz, Elissa, Bess(ie), Bessy, ýrarac. Élisabeth, rus. Jelizaveta, ukr. Elizaveta, pol. Elžbieta, span. Isabel, port. Isabel, Izabel, ital. Elisabetta, rum. Elisabeta, sch. Jelisaveta, bulh. Elisaveta, Elis, mad'. Er- zsébet, nř. Elisavet. - Velmi oblíbeno. - Jmeniny: 19. listopadu.

KRISTÝNA, KRISTINA, osamostatnělou zkráceninou je KRISTA, variantou je KRISTIÁNA, KRISTIÁNA, resp. staročeská KŘIŠŤANA, j. řeckého původu, ž. podoba ke Kristián, znamená „křesťanka“. - Dom. podoby: Kristi, Krist(l)a, Kristýnka, Krisťule, Kity, Kitina, Kiki, Kristýneěka, Krisťoul, Kristynáč, Krišpínka, Kristík, Týna aj. - Slov. Kristina, angl, hol. Christi(a)na, (osamostatnělou zkráceninou je) Chris, Christa, Kristy, něm. Christin(a), Christi(a)ne, Christa, Chris tel, Kristin, ./rarae. Christine, Chrétienne, Christie, Kristen, ital ., span. Cristina, nor. Kristine, Švéd. Kristina, Christina, Kerstin, Kristen, dán. Christine, Christina, Kristine, Kris ten, Kristina, Kirsten, port. Cristin(h)a, rus. Christi(a)na, poi. Krystyna, Krystiana, sch. Kristina, bulli. Christina, Krs- tina, ukr. Chrystina, Chrystja, mad. Krisztina, fee. Christiana, nř. též Chrisula, estonský Kristi. - Kristýna dnes velmi oblíbena, Kristiána se vyskytuje zřídka, Křišťana je neobvyklá, Krista oblíbena. - Jmeniny: 24. července.

VILÉM, j. německého původu (z Willahelm), znamená přibližně „helmicí (ochranou) je má vůle“. - Dom. podoby: Vilda, Vilík, Vile(če)k, Vilouš(ek), Vilémek, Vilímek, Vili ap. - Slov. Viliam, Vilhelm, starší podobou je Vilím, hol, nor., poi. Wilhelm, něm. Wilhelm, (osamostatnělou zkráceninou je) Will(i), dán., švéd. William, (osamostatnělou zkráceninou je) Willy, angl. Will(iam), irskou osamostatnělou zkráceninou je Liam, franc. Guillaume, ital. Gui- glielmo, span. Guillermo, port. Guilherme, rus. Vilgelm, sch. Vilhelm, bulh. Viliam, Vilko, \i\i,fin. Vilho, mad. Vil- mos. - Stále oblíbeno. - Jmeniny: 28. května.
Tereza píše:
Neděle 10.07.2022 01:28
Dobry den. Rada bych dala sve dceri jmeno Pari. Musim zazadat o schvaleni? Diky Tereza Rakin
PSK - admin píše:
Pondělí 11.07.2022 12:54
Dobrý den,

Podle knihy Jak se bude Vaše dítě jmenovat od Miloslavy Knappové je jméno Pari zdomácnělou podobou mužského řeckého jména Paris, případně se vyskytuje také v ženské formě jako íránské jméno Pari/Parí.

PARIS, řecké j. známého hrdiny trojské války, nejasného původu a významu. - Dom. podoby: Pari, Párek, Parisek, Ris ap. - Ital. Paride, sch. Paris, mad. Páriš. - U nás se vyskytuje zřídka. - Jmeniny: 28. dubna (podle maďarské pří ručky).

Pro zápis jména Pari na matričním úřadě budete pravděpodobně muset doložit, že jde o jméno kodifikované a pravopisně ověřené (například ve slovníku vlastních jmen). Český zákon neklade omezení na jména zahraniční, pokud jsou oficiálně uvedena v určitých oficiálních zdrojích. Ve Vašem případě doporučujeme jednak výše zmíněnou knihu M. Knappové, případně i sekundární zdroj (například slovník obsahující íránská jména).

Ověřování jmen a příjmení provádí znalci v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. (https://ujc.avcr.cz/expertni-cinnost/). S Vaší žádostí se také můžete obrátit na příslušný matriční úřad, kde by Vám měli poskytnout nejpřesnější informace.

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:37d2c560-942c-11e5-a715-005056827e52
Klára píše:
Pondělí 11.07.2022 13:57
Dobrý den, chci se zeptat zda si lze přidat ke svému jménu ještě 3 další jména ? Uzná mi matrika jména Klára Alexandra Elizabeth Viktorie ?
PSK - admin píše:
Úterý 12.07.2022 15:08
Dobrý den,
příručka, ze které většinou čerpáme informace o jménech, neuvádí, kolik jmen je možno nechat zapsat do matriky. Zmiňuje jen druhé jméno, patrně nepředpokládá, že by si někdo chtěl zvolit jmen víc (?). Druhé křestní jméno je zmíněno kromě jiného též i v souvislosti s praktičností délky křestního jména a příjmení, příp. křestních jmen a příjmení nebo používání pořadí jména a příjmení:
"...pro užívání našeho jména složeného ze dvou částí se v češtině na základě společenského zvyku a dohody ustálilo pořadí: (rodné křestní) jméno nebo dvě jména a příjmení..."
Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Praha: Academia, 2017.

V zákonu o matrikách se uvádí též povolení zápisu 2 jmen:
Zákon č. 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Částka 85/2000
Platnost od 07.09.2000
Účinnost od 01.07.2001
 Aktuální znění 01.02.2022 (verze 28)

§ 18
(1) Jméno, popřípadě jména dítěte se do matriky zapíší podle souhlasného prohlášení rodičů; není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se jméno, popřípadě jména dítěte podle prohlášení druhého z rodičů, jinak podle pravomocného rozhodnutí soudu.
(2) Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen.
§62
(5) Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky a je-li na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může občan prohlásit, které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci.
§ 85
Jestliže jsou v matriční knize zapsána k 31. prosinci 1949 dvě jména, nebo více jmen, platí v úředním styku jméno uvedené na prvním místě. Je-li však některé z nich označeno za hlavní, platí v úředním styku toto jméno.

Též je možné se o tomto tématu dočíst více zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/[…]-o-volbe-druheho-jmena.aspx

Doporučujeme Vám obrátit se na některou z matrik, kde by vám měli poradit více.
Veronika S píše:
Sobota 30.07.2022 17:16
Dobry den. Chci se zeptat jestli můžeme syna pojmenovat Eliud. Moc děkuji za odpověď na email.
PSK - admin píše:
Úterý 02.08.2022 07:59
Dobrý den,

přestože jméno Eliud existuje, jedná se o staré biblické jméno, viz https://wikijii.com/wiki/Eliud_(name), lze doložit i příklady z digitální knihovny Kramerius, viz EMMERICH, Anna Katharina, BRENTANO, Clemens a FENCL, Matěj. Život přesvaté Panny Marie. V Uhříněvsi u Prahy: Matěj Fencl, 1912. s. 23. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:b64b2f50-3a30-11e5-a525-5ef3fc9ae867, https://ndk.cz/, v ČR zatím nebylo použito. Budete se muset obrátit na matriku, zda Vám toto jméno povolí zapsat. Na úřadech se k ověřování jména obvykle používá kniha KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9., kde toto křestní jméno uvedeno není.
Jana píše:
Pondělí 19.09.2022 17:42
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda je v ČR uznávané jméno Viliem/Williem.
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 20.09.2022 13:04
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Podle matričního zákona č. 301/2000 Sb. lze do matriky zapsat základní, spisovné podoby pravopisně doložených, existujících jmen. To platí i pro jména, která jsou v jiném než českém jazyce. Mohou to být jednak cizí obdoby českého jména anebo cizí jména, které nemají svou českou variantu, v každém případě musí ale mít jazykově ověřenou základní podobu a v původním jazyce musí patřit mezi spisovně kodifikovaná jména.

 

Jméno Viliem/Williem se ale v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen vydaného v roce 2017 v této podobě nenachází. V rejstříku se nachází podoba jména Viliam, William nebo Willem. K podobě jména, o kterou máte zájem, pravděpodobně budete potřebovat jazykové ověření jména k tomu, abyste ho mohli zapsat do matriky.

Odborná stanoviska k osobním jménům vypracovává za poplatek Ústav pro jazyk český AV ČR. Více informací o službě naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.

Podmínky vystavování odborných stanovisek k osobním jménům v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - Ústav pro jazyk český
ujc.avcr.cz
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech – zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou.

 

Připojujeme také citaci vysvětlení původu jména a jeho další registrované podoby:

„VILÉM, j. německého původu (z Willahelm), znamená přibližně „helmicí (ochranou) je má vůle“. - Dom. podoby: Vilda, Vilík, Vile(če)k, Vilouš(ek), Vilémek, Vilímek, Vili ap. - Slov. Viliam, Vilhelm, starší podobou je Vilím, niz. Wilhelm, Willem, nor., pol. Wilhelm, něm. Wilhelm, (osamostatnělou zkráceninou je) Will(i), Willy, jihoněm. Willem, dán. Vilhelm, Villads, švéd. Vilhelm, Villard, William, angl.. Wilard, William (osamostatnělou zkráceninou je) Will, Willy, ir. Uilliam, (osamostatnělou zkráceninou je) Liam, franc. Guillaume, ital. Guiglielmo, špan. Guillermo, port. Guilherme, rum. Gulielm, Vilhelm, rus. Vilgelm, sch. Vilhelm, bulh. Viliam, Vilko, Vili, fin. Vilho, lit. Vilhelmas, maď. Vilmos. - Stále oblíbeno. - Jmeniny: 28. května.“

(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)
Brigita píše:
Pondělí 07.11.2022 07:52
Dobrý den,

Je u nás možné dát dívce japonské jméno Eri?

Děkuji moc
PSK - admin píše:
Pondělí 07.11.2022 12:28
Samostatně jméno Eri mezi jmény japonskými, která jsou uvedena v příručce o jménech renomované znalkyně jmen dr. Miloslavy Knappové (Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2017.) není uvedeno. Uvádí se pouze jako domácká podoba jména Erika nebo Erina, jako jméno v irštině je uvedeno samostatné jméno Erin a nebo potom jméno německého původu Erna.
Přesto ale doporučujeme obrátit se na matriku, kde by vám měli poradit.
Pavla píše:
Úterý 15.11.2022 13:48
Dobrý den,
Lze dát jméno Elizabeth, Elizabet, Elizabeta?

Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 15.11.2022 16:46
Dobrý den,
všechny 3 varianty jména jsme v příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat nalezli a pro všechna tato jména by nemělo být potřeba další jazykové ověřování. Přesto Vám doporučujeme si tuto skutečnost ověřit na příslušné matrice.

Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. s. 784
Monika píše:
Čtvrtek 24.11.2022 20:39
Dobrý den,
je možné dát holčičce jméno Lillia? Děkuji.
PSK - admin píše:
Pátek 25.11.2022 12:18
Dobrý den,

v knize Jak se bude vaše dítě jmenovat? Miloslavy Knappové není jméno Lillia uvedeno.

Z podobných jmen, pro která již není třeba další jazykové ověřování vybíráme:

Lila, Lilia, Lilian, Liliane, Lilla, Lilli, Lillian, Lilliana, Lilly apod.

Případně se můžete obrátit na Ústav pro jazyk český AV ČR, který vypracovává odborného stanoviska, zda lze jméno použít či nikoli. Jedná se o placenou službu. Také by Vám mohli pomoci na Vaší matrice.

Podrobnosti o službě ÚJČ naleznete níže:

https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/
kamila píše:
Pondělí 13.02.2023 11:00
dobrý den , se jménem Matteo by neměl být žádný problém, že? děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 14.02.2023 17:58
Podle příručky KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat. Praha: Academia, 2017. je jméno Matteo italskou podobou jména Matěj nebo variantou Matyáš a patří mezi jména, která je možné v ČR zapsat. Jedná se o jméno hebrejského původu Mattithjáh - znamená "dar boží".
Doporučujeme však poradit se ještě s pracovníky na matrice.
Tereza píše:
Čtvrtek 09.03.2023 17:41
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžeme dceru pojmenovat "Šarlot"?

Děkuji.
PSK - admin píše:
Pátek 10.03.2023 10:08
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Podle matričního zákona č. 301/2000 Sb. lze do matriky zapsat základní, spisovné podoby pravopisně doložených, existujících jmen. Mohou to být jednak cizí obdoby českého jména anebo cizí jména, které nemají svou českou variantu, v každém případě musí ale mít jazykově ověřenou základní podobu a v původním jazyce musí patřit mezi spisovně kodifikovaná jména.

Jméno Šarlot se ale v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen vydaného v roce 2017 v této podobě nenachází. V rejstříku se nachází podoba jména Šarlota, takže k podobě jména, o kterou máte zájem, pravděpodobně budete potřebovat jazykové ověření, abyste ho mohli zapsat do matriky.

Odborná stanoviska k osobním jménům vypracovává za poplatek Ústav pro jazyk český AV ČR. Více informací o službě naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.

Jméno Šarlota je z francouzštiny přejatá osamostatnělá zdrobnělina jména Karla, což je ženská podoba původně germánského jména Karel (fr. Charles) – „svobodný muž, chlap“.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)
Anonym píše:
Pátek 10.03.2023 20:39
Dobrý den, nedohledala jsem, jestli je možné použít pro holčičku jméno Ina. Našla jsem variantu se dvěma N nebo pouze jako variantu jména Ingrid. Předem děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 13.03.2023 14:07
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Jméno Ina s jedním N se nachází v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen, vydaného v roce 2017, což znamená, že z jazykového hlediska splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) a neměli byste mít problém se zapsáním jména do matriky.

Podle příručky jde původně o domáckou podobu severských jmen Ingrid, Ingeborg.
INGEBORG, INGEBORGA - ze staroislandského jména Ingwibjörg, které lze lze vyložit jako „ochrana bohem Ingvem“ (bůh plodnosti).
INGRID, INGRIDA - severské jméno (asi z Ingerid), vykládá se jako „jezdkyně boha Ing(w)a“, někdy též jako „Ing(w)ova vyjížďka“, popřípadě též „krásný Ing(w)e“.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)

S pozdravem
služba PSK
Anonym píše:
Pondělí 13.03.2023 14:28
Dobrý den ,

chtěli bychom pojmenovat naši dceru Xerie je toto možné ? Vím že oficiálně toto jméno povolené není a na matrice nám ho nezapíšou a bylo by potřeba posouzení. Myslíte že to má vůbec šanci na úspěch ? . Existuje jméno Xenie a je tam pozměněné pouze jedno písmenko. Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 13.03.2023 15:21
Dobrý den,

jak správně uvádíte i Vy, jméno Xerie se nenachází v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen vydaného v roce 2017. Podle matričního zákona č. 301/2000 Sb. lze do matriky zapsat základní, spisovné podoby pravopisně doložených, existujících jmen. I v případě cizích jmen je potřeba mít jazykově ověřenou základní podobu jména a v původním jazyce musí patřit mezi spisovně kodifikovaná jména. Není v naší odborné kompetenci posoudit, zda jméno Xerie má svou kodifikovanou podobu v jiném jazyce, a tedy neumíme odhadnout, zda se zápisem jména uspějete.

Odborná stanoviska k osobním jménům vypracovává za poplatek Ústav pro jazyk český AV ČR. Více informací o službě naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.
Nikola píše:
Sobota 01.04.2023 14:14
Dobrý den, uznají nám na matrice jméno pouze zkráceně Ben? Děluji
PSK - admin píše:
Sobota 01.04.2023 18:11
Dobrý den,

podoba jména Ben se nachází v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen, vydaného v roce 2017 v knize M. Knappové, což znamená, že z jazykového hlediska splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) a neměli byste mít problém se zapsáním jména do matriky. Doporučujeme to ale konzultovat také s pracovníky matriky.

Ben je podle příručky anglickou osamostatnělou zkráceninou jmen Benedict a Benjamin.
Benedikt je jméno latinského původu, z lat. benedictus = požehnaný, blahoslavený.
Benjamin je biblické jméno hebrejského původ, z hebr. ben-já-mín = syn pravice, milovaný syn.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)
David píše:
Úterý 18.04.2023 08:35
Dobrý den, je možné naší dceru pojmenovat Zorka ? Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 18.04.2023 13:44
Dobrý den,

podoba jména Zorka se nachází v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen, vydaného v roce 2017 v knize M. Knappové, což znamená, že z jazykového hlediska splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) a neměli byste mít problém se zapsáním jména do matriky. Doporučujeme to ale konzultovat také s pracovníky matriky.

Zorka je podle příručky osamostatnělou zkráceninou jména Zora, jde o staročeské jméno slovanského původu, znamená „jitřenka“.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)
Vendula Vondroušová píše:
Středa 03.05.2023 19:03
Dobrý den, chci se optat zda může mít moje holčička jméno Viky? Popřípadě jestli existuje nějaká žádost na schválení tohoto jména? Dekuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.05.2023 09:05
Dobrý den,

podoba jména Viky se v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen, vydaného v roce 2017 v knize M. Knappové, nenachází. K podobě jména, o kterou máte zájem, pravděpodobně budete potřebovat jazykové ověření, abyste ho mohli zapsat do matriky.
Odborná stanoviska k osobním jménům vypracovává za poplatek Ústav pro jazyk český AV ČR. Více informací o službě naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/. Situaci můžete konzultovat také s pracovníky matriky.
V rejstříku se nachází jenom podoba jména Viki nebo Vicky.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)
Veronika Bohmova píše:
Středa 14.06.2023 19:06
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je uznáno jméno Janek. Děkuji Veronika
PSK - admin píše:
Čtvrtek 15.06.2023 10:43
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.
Podoba jména Janek se nachází v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen, vydaného v roce 2017 v knize M. Knappové, což znamená, že z jazykového hlediska splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) a neměli byste mít problém se zapsáním jména do matriky. Doporučujeme to ale konzultovat také s pracovníky matriky.

Janek je dle příručky bulharskou verzí jména Jan. Jan je přejatou variantou německého jména Johan – z hebrejského Jochánán = znamená „bůh je milostivý“, popř. „bohem daný, milostivý dar boží“.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)
Denisa Blahová píše:
Sobota 24.06.2023 14:02
Dobrý den,
 je v ČR uznané jméno MATTEO?

Děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Pondělí 26.06.2023 08:56
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.
Podoba jména Matteo se nachází v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen, vydaného v roce 2017 v knize M. Knappové, což znamená, že z jazykového hlediska splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) a neměli byste mít problém se zapsáním jména do matriky. Doporučujeme to ale konzultovat také s pracovníky matriky.

Dle příručky je Matteo italskou verzí jména Matěj, variantou je také Matyáš, Mates – z hebrejského jména Mattithjáh = „dar boží“.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017, s. 253.)
Kateřina Osmančíková píše:
Úterý 11.07.2023 09:20
Dobrý den, je možné dát miminku v porodnici jmeno Ellen nebo Evelin bez toho aby byla před porodem navštívena matrika? Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 11.07.2023 10:24
Dobrý den,

obě podoby jména jsou uvedeny v rejstříku základních podob českých a cizojazyčných jmen, vydaného v roce 2017 v knize M. Knappové, což znamená, že z jazykového hlediska splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) a neměli byste mít problém se zapsáním jména do matriky. Přesto Vám doporučujeme také konzultaci s pracovníky matriky.

Dle příručky je jméno Ellen anglickou verzí jména Helena – z řeckého heléné = světlo, pochodeň. Jméno Evelin je v příručce uváděno jako jedna z verzí jména Evelína/Evelina, například anglická verze je s ypsilonem jako Evelyn, maďarská verze je Evelin(a). Původ se vykládá z kelštiny – Eibhlin znamená radost anebo světlo. Případně se může odvozovat z francouzsko-normandského Avelina, což znamená lesní ořech.
Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017, s. 416 a 433.
Veronika píše:
Čtvrtek 14.09.2023 07:10
Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat, údajně o Atrej je u nás uznané jméno. Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 14.09.2023 09:12
Dobrý den,

v posledním vydání rejstříku uznaných základních podob českých a cizojazyčných jmen z roku 2017 jsme nalezli podobu tohoto jména s ypsilonem na konci: Atrey – indické jméno s významem „přijímající slávu“; řecké jméno Atreus se dokládá v řecké mytologii.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017.)

K jiné podobě tohoto jména pravděpodobně budete potřebovat jazykové ověření, abyste ho mohli zapsat do matriky. Odborná stanoviska k osobním jménům vypracovává za poplatek Ústav pro jazyk český AV ČR. Více informací o službě naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.
Pavlína píše:
Pondělí 02.10.2023 09:37
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné pojmenovat syna Nico.
Předem děkuji, Pavlína
PSK - admin píše:
Pondělí 02.10.2023 13:29
Dobrý den,
dle příručky Miloslavy Knappové je jméno Nico osamostatněná zkrácenina italského jména Nicola, Nicoló, Nic(c)olo – cizí podoba základní podoby jména Nikola, Nikolas.
Příručka tvrdí, že do matriční knihy lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než českém jazyce, tj. cizojazyčná podoba jména (např. cizí obdoba jména v češtině užívaného).
Kapitola „Co je základní, spisovná podoba jména“ uvádí, že tato zkrácenina z jazykového hlediska splňuje podmínky pro zápis a tudíž jej můžete pro svého syna užít.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017, s. 50. ISBN 978-80-200-2656-9.
Romana píše:
Středa 18.10.2023 12:32
Dobrý den,
povolí mi na matrice změnu křestního jména Romana na Romi (Romy) jako křestní jméno?
Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 18.10.2023 13:09
Dobrý den,

uvedené jméno se v obou podobách Romi/Romy nachází v rejstříku uznaných podob jmen. Příručka původ jmen vysvětluje jako osamostatnělé zkráceniny jména Rosemarie, které se v němčině, angličtině i nizozemštině používají už jako oficiální jména.
(Zdroj: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2017, s. 533. ISBN 978-80-200-2656-9)

Podmínky a pravidla užívání křestních jmen upravuje zákon o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.), tzv. matričný zákon (celé znění zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301). Zákon upravuje i podmínky pro změnu jména. Pokud si občan chce změnit jméno, musí podat žádost na matričním úřade v místě trvalého bydliště. Žádost o změnu jména ovšem nemusí být povolena, pokud úřad posoudí, že na změnu občan nemá závažné důvody. Více informací o celém procesu se dozvíte na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/[…]/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx.
Kateřina Kubalová píše:
Úterý 05.12.2023 14:04
Hezký den,
prosím je možné udělit synovi jméno Tymián? V tomto Českém tvaru. Našli jsme jednoho pojmenovaného v Praze. Děkuji a přeji hezký den.
Kateřina
PSK - admin píše:
Středa 06.12.2023 12:40
Dobrý den,
pro ověřování křestních jmen používáme obsáhlou příručku soudní znalkyně Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017.
Tato příručka obsahuje na 17 000 podob jmen českých i cizojazyčných i informace o jménech afrických a asijských.
Jméno Tymián tam není uvedeno.
Tymián z řec. thymian = rostlina a koření z ní; někde se vyslovuje jako dymián
Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

Pokud byste opravdu chtěli dát synovi jméno Tymián, musíte se obrátit na matriku, kde Vám poradí, jak postupovat. To, že jste tento tvar našli u jednoho pojmenovaného v Praze, nemusí nic znamenat; mohlo by se jednat i o překlep nebo chybný přepis (přečtení) v matrice.
Nikola píše:
Pondělí 18.12.2023 12:49
Dobrý den,
je možná verze jména “Evelynn” se dvěma n?

Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 18.12.2023 13:35
Dobrý den,
dle příručky Miloslavy Knappové je verze jména Evelynn jednou z anglických podob jména Evelína/Evelina.
 
Informace k volbám cizího jména uvádí příručka (níže) na straně 80, pod kapitolou „Možnosti volby cizího jména“: „Cizí jména se zapisují buď v podobě počeštěné, nebo cizojazyčné, pravopisně ověřené. Zápis ověřených cizojazyčných základních podob jmen naše zákony nevylučují. Je však třeba znovu zdůraznit, že musí jít o existující, pravopisně kodifikovanou cizí podobu.“. Z jazykového hlediska je jméno Evelynn ověřenou základní, spisovnou podobou v konkrétním cizím jazyce, tudíž je možné jej užít.

Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017, s. 416. ISBN 978-80-200-2656-9.
Serry píše:
Pondělí 18.12.2023 18:15
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je v ČR uznávané jméno Serry?
PSK - admin píše:
Úterý 19.12.2023 09:31
Dobrý den,

v příručce Miloslavy Knappové se jméno Serry nevyskytuje. Nesplňuje tak podmínky zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. pro zápis do matriky ČR.
Záleží však na rozhodnutí matričního úřadu a je zapotřebí nechat si ke jménu vypracovat znalecký posudek (jazykové ověření). Paragraf 62 zákona o matrikách uvádí: „Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem“.
Znalecký posudek si můžete nechat vypracovat např. v Ústavu pro jazyk český viz https://ujc.avcr.cz/expertni-cinnost/index.html.

Zdroje:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2656-9.
Zákon č. 301/2000 Sb. [online]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301#
Ilona píše:
Pondělí 01.01.2024 10:12
Dobrý den , je možné dát dceři jméno Evelin , místo Evelína ? Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 02.01.2024 12:21
Dobrý den,

příručka Miloslavy Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat", která uvádí přehled jazykově ověřených základních, oficiálních jmen zapsatelných do matriky, obsahuje i křestní jméno Evelin, případně také Evelyn. Neměl by tedy být problém dát dceři toto jméno a zapsat ho do matriky.

Evelin je variantou jména Evelína (Evelina, případně Avelina), jedná se o počeštěnou podobu anglického jména, jehož původ se nejčastěji vykládá z keltštiny (Eibhlin) s významem "radost", popř. "světlo", odvozené patrně z francouzsko-normandského Avelina s významem "lesní ořech". Hodnotí se též jako odvozenina jména Eva.

Použitý zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat. Praha: Academia, 2017. S. 416. ISBN 978-80-200-2656-9.
Jan Kozak píše:
Úterý 16.01.2024 12:10
Dobry den,
rozhodli jsme se dat dceri jmeno Estes. Na matrice nam rekli, ze jsme v Cechach a toto jmeno nelze. Nevime co dal, kdyz odmitaji. Zadaji vyjadreni o jmene, ale netusime, kde neco podobneho ziskat.
Velmi vam dekuji za pomoc,
Jan
PSK - admin píše:
Úterý 16.01.2024 12:59
Dobrý den,
podle matričního zákona č. 301/2000 Sb. lze do matriky zapsat základní, spisovné podoby pravopisně doložených, existujících jmen – českých nebo zahraničních. V posledním vydání rejstříku uznaných základních podob českých a cizojazyčných jmen od M. Knappové z roku 2017 se jméno Estes nenachází. To znamená, že k zapsání jména do matriky budete potřebovat jazykové ověření jména. Odborná stanoviska k osobním jménům vypracovává za poplatek Ústav pro jazyk český AV ČR. Více informací o službě naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.
Denisa píše:
Sobota 03.02.2024 17:58
Dobrý den,
Je možné syna pojmenovat Janek ?
Předem děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 06.02.2024 16:13
Dobrý den, odpověď jsme Vám poslali na e-mail. Služba PSK
Zdeňka píše:
Neděle 04.02.2024 12:03
Dobrý den ,je jméno Matteo zapsáno v matriční knize v ČR?Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 05.02.2024 09:57
Dobrý den,

patrně Vás zajímá, zda je možné nechat zapsat jméno „Matteo“ do matriční knihy některé z obcí v ČR. Podle publikace Miloslavy Knappové „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“ z roku 2017 splňuje tato italská podoba českého jména Matěj podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) a pro zápis do matriky by tak nemělo být třeba další ověřování.
Zdroj:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017. s. 253, 726.
Spencer píše:
Úterý 06.02.2024 18:55
Dobrý den, je jméno Spencer uznáváno v ČR za obourodé? Vím totiž, že například v Anglii je to jméno neutralni.
PSK - admin píše:
Středa 07.02.2024 10:59
Dobrý den,

seznam rodově neutrálních jmen vede Ministerstvo vnitra ČR, jelikož matriční úřady spadají pod jeho gesci. Seznam jmen ve formě tabulky je dostupný ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/[…]/seznam-rodove-neutralnich-jmen.aspx. Jméno Spencer se ale v seznamu nenachází.

Možná je to způsobeno tím, že v ČR se toto jméno pokládá za typicky mužské křestní jméno (dle publikace KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9).

K uznání tohoto jména se pravděpodobně budete muset obrátit na matriční úřad anebo případně zkuste požádat o posudek Ústav pro jazyk český AV ČR, který za poplatek vypracovává odborná stanoviska: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.
Ján píše:
Pátek 05.04.2024 10:01
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda je v ČR uznávané dívčí jméno : Cristiana .
Děkuji za odpověď. Ján .
PSK - admin píše:
Pátek 05.04.2024 10:36
Dobrý den,
v posledním vydání rejstříku uznaných základních podob českých a cizojazyčných jmen od M. Knappové z roku 2017 se dívčí jméno Cristiana nenachází. Nejbližší podoba, kterou jsme v rejstříku nalezli, je Cristina.
K zapsání tohoto jména budete pravděpodobně potřebovat jeho jazykové ověření, můžete to ale konzultovat také s pracovníky matriky. Odborná stanoviska k osobním jménům vypracovává za poplatek Ústav pro jazyk český AV ČR. Více informací o službě naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.
Andy Macků píše:
Sobota 13.04.2024 20:38
Dobrý den,
je jméno Jericho uznavané jako neutrální? procházím tranzicí a chtěl bych toto jméno zvolit.
mockrát děkuji za odpověď Andy.
PSK - admin píše:
Pondělí 15.04.2024 13:34
Dobrý den,
seznam rodově neutrálních jmen vede Ministerstvo vnitra ČR, jelikož matriční úřady spadají pod jeho gesci, ale jméno Jericho se v seznamu nenachází. Seznam je ve formě tabulky ke stažení dostupný zde: https://www.mvcr.cz/[…]/seznam-rodove-neutralnich-jmen.aspx
Ohledně uznání tohoto jména se zkuste poradit s matričním úřadem anebo kontaktujte Ústav pro jazyk český AV ČR, který vypracovává odborná stanoviska: https://ujc.avcr.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu